NPO ICT Hosting

De informatie op deze site is bedoeld voor webdevelopers, kantoorautomatiseerders, redacteuren. We doen ons best om zo duidelijk mogelijk te zijn, en niet te verzanden in jargon, soms is het echter onvermijdelijk. Mocht er informatie zijn wat gemist wordt op deze wiki, dan horen wij dat natuurlijk graag zodat we de informatie aan kunnen vullen waar nodig!

Als u vragen en of opmerkingen heeft, gelieve dit te mailen aan servicedesk@omroep.nl.


Eigen Gereedschappen