aankondigingen:2018:c2018d13-software-updates-201811

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

aankondigingen:2018:c2018d13-software-updates-201811 [2020/05/20 05:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +title = C2018D13: Software updates november 2018
 +~~
 +====== C2018D13: Software updates november 2018 ======
 +
 +==== Aankondigingen ====
 +
 +=== Aankondiging:​ Software onderhoud hosting omgeving en aankondiging End-Of-Life verouderde software ===
 +Beste Klant / collega,
 +
 +Bij deze vragen we aandacht voor het volgende:
 +
 +In verband met verhoogde veiligheidseisen zijn wij bezig om alle
 +software die gebruikt wordt op het webhosting platform te upgraden naar
 +een versie die ondersteund wordt. Hiermee wordt het risico op hacks
 +en/of datalekken teruggedrongen. Bij elke upgrade-ronde pakken we een
 +software-component en proberen dat up-to-date te krijgen. Omdat het om
 +vrij veel software-componenten gaat pikken we er elke maand één of twee
 +uit. die bijzondere aandacht krijgt.
 +
 +Deze ronde is het de beurt aan Elastic Search (ES) en Ruby.
 +
 +Van Elastic Search draaien we een ruime mix van oude, hele oude en wat
 +nieuwere versies, waarvan er bij de laatste telling 14 (!) geen updates
 +meer krijgen. De gebruikers van deze versies zullen we aanschrijven met
 +het verzoek om te upgraden naar een nieuwere versie. Dit betekent dat
 +als er een ES versie ouder dan versie 5 gebruikt wordt, we een upgrade
 +traject gaan inzetten om dit naar een ondersteunde versie te krijgen.
 +
 +Voor Ruby (in Ruby on Rails websites) geldt iets vergelijkbaars.
 +Alles ouder dan versie 2.3 is End of Life, krijgt dus geen updates meer
 +en dient ge-upgrade te worden naar een nieuwere Ruby-versie. Ook hier
 +zullen we contact met de betrokkenen opnemen. Ruby-2.3 is maart 2019 End
 +of Life, dus voor deze versie is het ook verstandig om alvast een
 +upgrade traject in te zetten.
 +
 +In een vorige ronde hebben we aandacht gevraagd voor tomcat-6 en
 +postgresql-8 (beiden End-of-Life). Voor de nog resterende tomcat-6,
 +postgresql-8 en ook ruby-2.2 instanties geldt dat er nieuwere versies
 +beschikbaar zijn dan wat er nu draait. Deze point releases zullen we nog
 +doorvoeren in afwachting van het moment dat deze instanties ge-upgrade
 +zijn naar ondersteunde versies. Op die manier draaien we in elk geval
 +tot die tijd de nieuwst beschikbare compatible versie.
 +
 +Verder willen we aandacht vragen voor de volgende end-of-life momenten:
 +^ component ^ major versie ^ end of life datum ^
 +| php | 5.6 | [[http://​php.net/​supported-versions.php|31 dec 2018]] |
 +| ruby | 2.3 | [[https://​www.ruby-lang.org/​en/​downloads/​branches/​|31 maart 2019]] |
 +| java | 1.8 | [[https://​www.oracle.com/​technetwork/​java/​javase/​overview/​index.html|1 januari 2019]] |
 +| python | 2.7 | [[https://​pythonclock.org/​|1 januari 2020]] |
 +
 +De komende maanden zullen we ook aandacht gaan vragen voor activemq,
 +couchdb, ffmpeg, gearman, graylog, junction, kibana, node-js, mongodb,
 +redis en resin.
 +
 +Naast de major upgrades zijn er ook de minor updates. In de periode van
 +12--14 november
 +zullen we onderstaande updates doorvoeren:
 +
 +/* Dingen die deze ronde niet meedoen zijn uit ge-comment */
 +^ wat ^ van ^ naar ^ changelog ^
 +| apache | 2.4.34 | 2.4.37 | [[http://​www.apache.org/​dist/​httpd/​CHANGES_2.4.35|1]] [[http://​www.apache.org/​dist/​httpd/​CHANGES_2.4.36|2]] [[http://​www.apache.org/​dist/​httpd/​CHANGES_2.4.37|3]]|
 +| nginx | 1.15.3 | 1.15.6 | [[http://​nginx.org/​en/​CHANGES|1]] |
 +/*| php 5.6 | 5.6.37 | 5.6.38 | [[http://​php.net/​ChangeLog-5.php#​5.6.37 |1]] |*/
 +/*| php 7.1 | 7.1.20 | 7.1.22 | [[http://​php.net/​ChangeLog-7.php#​7.1.21|1]] [[http://​php.net/​ChangeLog-7.php#​7.1.22|2]] |*/
 +/*| php 7.2 | 7.2.8 | 7.2.10 | [[http://​php.net/​ChangeLog-7.php#​7.2.9|1]] [[http://​php.net/​ChangeLog-7.php#​7.2.10|2]] |*/
 +| passenger 5 | 5.3.4 | 5.3.5 | [[https://​github.com/​phusion/​passenger/​blob/​stable-5.3/​CHANGELOG|1]] |
 +| ruby 2.2 | 2.2.4 | 2.2.10 | [[https://​www.ruby-lang.org/​en/​news/​2018/​03/​28/​ruby-2-2-10-released/​|1]]|
 +| ruby 2.3 | 2.3.4 | 2.3.8 | [[https://​www.ruby-lang.org/​en/​news/​2018/​10/​17/​ruby-2-3-8-released/​|1]] |
 +| ruby 2.4 | 2.4.4 | 2.4.5 | [[https://​www.ruby-lang.org/​en/​news/​2018/​10/​17/​ruby-2-4-5-released/​|1]] |
 +| python | 3.6.5 | 3.6.7 | [[https://​www.python.org/​downloads/​release/​python-366/​|1]] [[https://​www.python.org/​downloads/​release/​python-367/​|2]]|
 +/*| python | 2.7.14 | 2.7.15 | [[https://​www.python.org/​downloads/​release/​python-2715/​|1]] |*/
 +| java 1.8 | 1.8.0_181 | 1.8.0_192 | [[https://​www.oracle.com/​technetwork/​java/​javase/​8u-relnotes-2225394.html|1]] |*/
 +| tomcat 6 | 6.0.35 | 6.0.53 | [[http://​tomcat.apache.org/​tomcat-6.0-doc/​changelog.html|1]] |
 +| tomcat 8 | 8.5.33 | 8.5.34 | [[https://​tomcat.apache.org/​tomcat-8.5-doc/​changelog.html|1]] |
 +| ActiveMQ | - | 5.15.4 | [[http://​activemq.apache.org/​activemq-5157-release.html|1]]
 +| Elastic Search 5.5 | 5.5.2 | 5.5.3 | [[https://​www.elastic.co/​downloads/​past-releases/​elasticsearch-5-5-3|1]] |
 +| Elastic Search 6.1 | 6.1.3 | 6.1.4 | [[https://​www.elastic.co/​downloads/​past-releases/​elasticsearch-6-1-4|1]] |
 +| Elastic Search 6.4 | 6.4.1 | 6.4.2 | [[https://​www.elastic.co/​guide/​en/​elasticsearch/​reference/​6.4/​release-notes-6.4.2.html|1]] |
 +| memcached | 1.5.10 | 1.5.11 | [[https://​github.com/​memcached/​memcached/​wiki/​ReleaseNotes1510|1]] |
 +| mariadb 10.1 | 10.1.24 | 10.1.36 | [[https://​mariadb.com/​kb/​en/​library/​mariadb-10136-release-notes/​|1]] |
 +| mariadb 10.2 | 10.2.17 | 10.2.18 | [[https://​mariadb.com/​kb/​en/​library/​mariadb-10218-release-notes/​|1]] |
 +/*| mysql | 5.7.22 | 5.7.23 | [[https://​dev.mysql.com/​doc/​relnotes/​mysql/​5.7/​en/​news-5-7-23.html|1]] |*/*/
 +| postgresql 8.4| 8.4.2 | 8.4.22 | [[https://​www.postgresql.org/​docs/​8.4/​static/​release.html|1]]|*/​
 +/*| postgresql 9.4| 9.4.5 | 9.4.19 | [[https://​www.postgresql.org/​docs/​9.4/​static/​release.html|1]]|*/​
 +/*| postgresql 9.6| 9.6.4 | 9.6.10 | [[https://​www.postgresql.org/​docs/​9.6/​static/​release.html|1]]|*/​
 +| ImageMagick 6 | 6.9.10-11 | 6.9.10-14 | [[https://​legacy.imagemagick.org/​script/​changelog.php|1]] |
 +| ImageMagick 7 | 7.0.8-11 | 7.0.8-14 | [[https://​www.imagemagick.org/​script/​changelog.php|1]] |*/
 +| openssh | 7.8p1 | 7.9p1 | [[https://​www.openssh.com/​releasenotes.html|1]] |
 +/*| postfix | 3.2.5 | 3.2.6 | [[http://​www.postfix.org/​announcements/​postfix-3.3.1.html|1]] |*/
 +| bind | 9.11.4-P1 | 9.11.5 | [[https://​ftp.isc.org/​isc/​bind9/​9.11.5/​CHANGES|1]] |*/
 +| unbound | 1.7.3 | 1.8.1 | [[http://​www.unbound.net/​download.html|1]] |
 +
 +De updates worden voor 1 november op het testcluster doorgevoerd,​
 +zodat er gelegenheid is om de nieuwe versies te testen.
 +
 +In deze ronde zijn een paar aanpassingen die speciale aandacht vragen:
 +  * Vanaf deze maand gaan we ook standaard ruby en Elastic Search updates doen. Dat betekent dat we vanaf nu ook aan onze ruby en ES gebruikers gaan vragen om deze berichten in de gaten te houden en waar nodig actiever te testen.
 +
 +Het schema voor de productie clusters is als volgt:
 +/* Dingen die deze ronde niet meedoen zijn uit ge-comment */
 +^ wat ^ actie ^ impact ^ wanneer ^
 +|apache |herstart webservers |geen |12 november 8:00 -- 12:00 |
 +|nginx |herstart webservers |geen |12 november 8:00 -- 12:00 |
 +/​*|php |herstart applicatieservers |geen |12 november 8:00 -- 12:00 |*/
 +|passenger |herstart Ruby-on-Rails applicaties |geen |12 november 8:00 -- 12:00 |
 +|ruby |herstart Ruby-on-Rails applicaties |geen |12 november 8:00 -- 12:00 |
 +|python |herstart applicatieservers |geen |12 november 8:00 -- 12:00 |
 +|memcached |herstart Memcached instanties |memory caches worden gecleared |12 november 8:00 -- 12:00 |
 +|ImageMagick |nieuwe versie wordt actief |geen |12 november 8:00 -- 12:00 |
 +|openssh |herstart openssh |geen |13 november 8:00 -- 12:00 |
 +/​*|postfix |herstart mailservers |geen |13 november 8:00 -- 12:00 |*/
 +|bind |herstart nameservers |geen |13 november 8:00 -- 12:00 |
 +|unbound |herstart dns-resolvers |geen |13 november 8:00 -- 12:00 |
 +|java |herstart niet geclusterde applicaties als Tomcat, ActiveMQ, Graylog en Junction |ongeveer 1-5 min downtime per instantie |14 november 1:00 -- 6:00 |
 +|tomcat |gaat samen met bovenstaande java update |idem |14 november 1:00 -- 6:00 |
 +|ActiveMQ |gaat samen met bovenstaande java update |idem |14 november 1:00 -- 6:00 |
 +|mariadb |herstart databases |2 korte onderbrekingen naar de database instanties |14 november 1:00 -- 6:00 |
 +/​*|mysql |herstart databases |2 korte onderbrekingen naar de database instanties |14 november 1:00 -- 6:00 |*/
 +|postgresql |herstart databases |1 korte onderbreking naar de database instanties |14 november 1:00 -- 6:00 |
 +|java |herstart wel geclusterde applicaties als Elastic Search |geen |14 november 13:00 -- 17:00 |
 +|Elastic Search |gaat samen met bovenstaande java update |geen |14 november 13:00 -- 17:00 |
  
  • aankondigingen/2018/c2018d13-software-updates-201811.txt
  • Last modified: 2020/05/20 05:30
  • (external edit)