aankondigingen:2018:software-updates-201802

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

aankondigingen:2018:software-updates-201802 [2020/05/20 05:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +title = C2018H01: Software updates februari 2018
 +~~
 +====== C2018H01: Software updates februari 2018 ======
 +
 +====== Klantcommunicatie ======
 +==== Aankondigingen ====
 +=== Aankondiging:​ Software onderhoud hosting omgeving ===
 +Beste Klant / collega,
 +
 +In de weken van 22 januari -- 16 februari voeren we een aantal software updates door op ons hosting en streaming platform.
 +^ wat ^ van ^ naar ^ changelog ^
 +| mysql -> mariadb ​ | 5.1     | 10.2.12 | niet beschikbaar |
 +| mariadb  ​   | 10.2.11 | 10.2.12 | [[https://​mariadb.com/​kb/​en/​library/​mariadb-10212-release-notes/​|1]] |
 +| php 5.6     | 5.6.32 ​ | 5.6.33 ​ | [[http://​php.net/​ChangeLog-5.php#​5.6.33|1]] |
 +| php 7.1     | 7.1.12 ​ | 7.1.13 ​ | [[http://​php.net/​ChangeLog-7.php#​7.1.13|1]] |
 +| java 1.8     | 1.8.0_152 | 1.8.0_162 | [[http://​www.oracle.com/​technetwork/​java/​javase/​8u162-relnotes-4021436.html|1]] |
 +| memcached  ​   | 1.5.3   | 1.5.4   | [[https://​github.com/​memcached/​memcached/​wiki/​ReleaseNotes154|1]] |
 +| openssh (libressl)| 7.6     | 7.6     | [[https://​ftp.openbsd.org/​pub/​OpenBSD/​LibreSSL/​libressl-2.6.4-relnotes.txt|1]] |
 +
 +Het schema voor de acties is als volgt:
 +^ wat ^ actie ^ impact ^ wanneer ^
 +| mysql -> mariadb TESTcluster | upgrade mysql instanties | meerdere korte onderbrekingen naar de database instanties | 23 januari overdag |
 +| mysql -> mariadb deel 1 | upgrade mysql instanties | meerdere korte onderbrekingen naar de database instanties | 6 februari 5:00 -- 6:00 |
 +| mysql -> mariadb deel 2 | upgrade mysql instanties | meerdere korte onderbrekingen naar de database instanties | 8 februari 5:00 -- 6:00 |
 +| mysql -> mariadb deel 3 | upgrade mysql instanties | meerdere korte onderbrekingen naar de database instanties | 13 februari 5:00 -- 6:00 |
 +| mysql -> mariadb deel 4 | upgrade mysql instanties | meerdere korte onderbrekingen naar de database instanties | 15 februari 5:00 -- 6:00 |
 +| mariadb ​                | upgrade mariadb instanties | 2 korte onderbrekingen naar de database instanties (dit geldt alleen voor reeds bestsaande mariadb 10.2 instanties) | 15 februari 5:00 -- 6:00 |
 +| php                     | applicatieserver herstart | geen | 27 februari 8:00 -- 12:00 |
 +| java | herstart Java based applicaties als Tomcat, Elastic Search, ActiveMQ, Graylog en Junction | ongeveer 1-5 min downtime per instantie | 15 februari 1:00 -- 6:00 |
 +| memcached ​              | herstart Memcached instanties | memory caches worden gecleared | 15 februari 8:00 -- 12:00 |
 +| openssh (libressl)  ​ | herstart van openssh ​     | geen, bestaande sessies blijven bestaan | 15 februari 12:00 - 15:00 |
 +
 +Toelichting:​ \\
 +In dit onderhoud voeren we onder andere upgrades door aan alle MySQL database instanties welke nog draaien op MySQL 5.1. Dit is een verouderde versie en wordt niet meer ondersteund. Deze instanties worden ge-upgrade naar MariaDB 10.2. Als eerste zullen de instanties in het testcluster ge-upgrade worden. De upgrades in de produktie omgeving (met name het Appcluster) worden verspreid over een aantal dagen. Een schema van welke instantie op welke dag ge-upgrade wordt, is hieronder te vinden. Wij willen sterk aanraden goed te testen of alle applicaties nog naar behoren werken, na de upgrade op het testcluster. De upgrade van 5.1 naar 10.2 is een grote stap, waar ook nieuwe functionaliteit in zit en die niet per definitie 100% backwards compatible is met de oudere versie. Mogelijk werkt dus niet alles goed meer met de nieuwe versie. Mochten zich na de upgrade van het testcluster problemen voordoen met applicaties vanwege de database upgrade, dan horen we dat graag.
 +
 +De MySQL upgrades worden opgedeeld in een aantal delen:
 +  * deel1: 3fm3a bvn1a ddu1a ddu4a dtu1a dtu1s1 dtu2a funx2a ico01 ico10a ico15a ico15s1 ico16a ico17a ico23a npov3a
 +  * deel2: ico24m1 ico24s1 ico24s2 ico26a ico2a ico30a ico3a ico4a ico6a ico8a npoa2a npoa3a npoa4a npop2a npop4a npos2a
 +  * deel3: avro1a bnn04 bnn5a huma1a kro3a max01 max3a ncrv05 ncrv10a ncrv6a ncrv8a
 +  * deel4: nps01 nps1a rtvu1a shrd04 shrd05 shrd06 shrd4a ster1a vpro1a
 +
 +
 +=== Herinnering:​ Software onderhoud hosting omgeving ===
 +Beste klant / collega,
 +
 +Onlangs hebben we ge├»nformeerd over een aantal software updates binnen onze hosting omgeving. Een van deze updates betreft een upgrade van alle MySQL instanties. Deze upgrade is vorige week 23 januari doorgevoerd op de testomgeving. De eerste upgrades in het appcluster staan gepland op 6 februari. Hierbij willen we nog even extra benadrukken dat het belangrijk is om de upgrade in het testcluster goed te testen binnen de verschillende applicaties.
 +
 +De uitgevoerde upgrade betreft een upgrade van MySQL 5.1 naar MariaDB 10.2. Dit is een flinke sprong in versies welke niet voor 100% backwards compatible is. Dat betekent dat functionaliteit welke beschikbaar is in versie 5.1 niet zonder meer aanwezig is in 10.2. Tot op heden hebben we nog geen feedback ontvangen over applicaties die problemen hebben opgeleverd na de upgrade van MySQL. Dat is opzich goed nieuws, maar we verwachten toch dat er minimaal een aantal problemen door zullen ontstaan. Om deze reden is het dus belangrijk om te testen op de testomgeving. Wij horen het graag wanneer applicaties problemen ondervinden met de nieuwe versie. Indien nodig kunnen we dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.
 +
 +De planning van de upgrades zoals eerder gecommuniceerd:​
 +
 +^ wat ^ actie ^ impact ^ wanneer ^
 +| mysql -> mariadb TESTcluster | upgrade mysql instanties | meerdere korte onderbrekingen naar de database instanties | 23 januari overdag |
 +| mysql -> mariadb deel 1 | upgrade mysql instanties | meerdere korte onderbrekingen naar de database instanties | 6 februari 5:00 -- 6:00 |
 +| mysql -> mariadb deel 2 | upgrade mysql instanties | meerdere korte onderbrekingen naar de database instanties | 8 februari 5:00 -- 6:00 |
 +| mysql -> mariadb deel 3 | upgrade mysql instanties | meerdere korte onderbrekingen naar de database instanties | 13 februari 5:00 -- 6:00 |
 +| mysql -> mariadb deel 4 | upgrade mysql instanties | meerdere korte onderbrekingen naar de database instanties | 15 februari 5:00 -- 6:00 |
 +| mariadb ​                | upgrade mariadb instanties | 2 korte onderbrekingen naar de database instanties (dit geldt alleen voor reeds bestsaande mariadb 10.2 instanties) | 15 februari 5:00 -- 6:00 |
 +| php                     | applicatieserver herstart | geen | 27 februari 8:00 -- 12:00 |
 +| java | herstart Java based applicaties als Tomcat, Elastic Search, ActiveMQ, Graylog en Junction | ongeveer 1-5 min downtime per instantie | 15 februari 1:00 -- 6:00 |
 +| memcached ​              | herstart Memcached instanties | memory caches worden gecleared | 15 februari 8:00 -- 12:00 |
 +| openssh (libressl)  ​ | herstart van openssh ​     | geen, bestaande sessies blijven bestaan | 15 februari 12:00 - 15:00 |
 +
 +De MySQL upgrades worden opgedeeld in een aantal delen:
 +  * deel1: 3fm3a bvn1a ddu1a ddu4a dtu1a dtu1s1 dtu2a funx2a ico01 ico10a ico15a ico15s1 ico16a ico17a ico23a npov3a
 +  * deel2: ico24m1 ico24s1 ico24s2 ico26a ico2a ico30a ico3a ico4a ico6a ico8a npoa2a npoa3a npoa4a npop2a npop4a npos2a
 +  * deel3: avro1a bnn04 bnn5a huma1a kro3a max01 max3a ncrv05 ncrv10a ncrv6a ncrv8a
 +  * deel4: nps01 nps1a rtvu1a shrd04 shrd05 shrd06 shrd4a ster1a vpro1a
  
  • aankondigingen/2018/software-updates-201802.txt
  • Last modified: 2020/05/20 05:30
  • (external edit)