aankondigingen:2018:software-updates-201803

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

aankondigingen:2018:software-updates-201803 [2020/05/20 05:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +title = C2018H02: Software updates maart 2018
 +~~
 +====== C2018H02: Software updates maart 2018 ======
 +
 +====== Klantcommunicatie ======
 +==== Aankondigingen ====
 +=== Aankondiging:​ Software onderhoud hosting omgeving ===
 +Beste Klant / collega,
 +
 +Op 8, 12 en 20 maart voeren we een aantal software updates door op ons hosting en streaming platform.
 +^ wat ^ van ^ naar ^ changelog ^
 +| mysql -> mariadb ​ | 5.1     | 10.2.13 | niet beschikbaar |
 +| mariadb  ​   | 10.2.11 | 10.2.13 | [[https://​mariadb.com/​kb/​en/​library/​mariadb-10212-release-notes/​|1]] [[https://​mariadb.com/​kb/​en/​library/​mariadb-10213-release-notes/​|2]] |
 +| nginx  ​   | 1.13.8 ​ | 1.13.9 ​ | [[http://​nginx.org/​en/​CHANGES|1]] |
 +| php 5.6     | 5.6.32 ​ | 5.6.34 ​ | [[http://​php.net/​ChangeLog-5.php#​5.6.33|1]] [[http://​php.net/​ChangeLog-5.php#​5.6.34|2]]|
 +| php 7.1     | 7.1.12 ​ | 7.1.15 ​ | [[http://​php.net/​ChangeLog-7.php#​7.1.13|1]] [[http://​php.net/​ChangeLog-7.php#​7.1.14|2]] [[http://​php.net/​ChangeLog-7.php#​7.1.15|3]] |
 +| pagespeed ​        | 1.12.34.3 | 1.13.35.2 | [[https://​www.modpagespeed.com/​doc/​release_notes|1]] |
 +| java 1.8     | 1.8.0_152 | 1.8.0_162 | [[http://​www.oracle.com/​technetwork/​java/​javase/​8u162-relnotes-4021436.html|1]] |
 +| memcached  ​   | 1.5.3   | 1.5.6   | [[https://​github.com/​memcached/​memcached/​wiki/​ReleaseNotes154|1]] [[https://​github.com/​memcached/​memcached/​wiki/​ReleaseNotes155|2]] [[https://​github.com/​memcached/​memcached/​wiki/​ReleaseNotes156|3]] |
 +| openssh (libressl update)| 7.6     | 7.6     | [[https://​ftp.openbsd.org/​pub/​OpenBSD/​LibreSSL/​libressl-2.6.4-relnotes.txt|1]] |
 +
 +De updates worden op 8 en 12 maart op het testcluster doorgevoerd. Voor de produktie clusters geldt onderstaand schema. De upgrade van MySQL naar MariaDB is eerder al op het testcluster doorgevoerd tijdens eerder onderhoud.
 +
 +Het schema voor de acties is als volgt:
 +^ wat ^ actie ^ impact ^ wanneer ^
 +| java | herstart Java based applicaties als Tomcat, ActiveMQ, Graylog en Junction | ongeveer 1-5 min downtime per instantie | 20 maart 1:00 -- 6:00 |
 +| mysql -> mariadb deel 4 | upgrade mysql instanties | meerdere korte onderbrekingen naar de database instanties | 20 maart 5:00 -- 6:00 |
 +| mariadb 10.2            | upgrade mariadb instanties | 2 korte onderbrekingen naar de database instanties | 20 maart 5:00 -- 6:00 |
 +| nginx (inclusief pagespeed) | upgrade nginx instanties ​  | geen | 20 maart 8:00 -- 12:00 |
 +| apache (vanwege pagespeed) ​ | upgrade pagespeed module ​  | geen | 20 maart 8:00 -- 12:00 |
 +| php                     | applicatieserver herstart | geen | 20 maart 8:00 -- 12:00 |
 +| memcached ​              | herstart Memcached instanties | memory caches worden gecleared | 20 maart 8:00 -- 12:00 |
 +| java   | herstart Elastic Search | ongeveer 1-5 min downtime per instantie (clusters blijven online)| 20 maart 12:00 -- 15:00 |
 +| openssh (libressl)  ​ | herstart van openssh ​     | geen, bestaande sessies blijven bestaan | 20 maart 12:00 - 15:00 |
 +
 +Toelichting:​ \\
 +In dit onderhoud voeren we onder andere upgrades door aan het laatste deel MySQL database instanties welke nog draaien op MySQL 5.1 (zie hieronder welke instanties dit betreft). Dit is een verouderde versie en wordt niet meer ondersteund. Deze instanties worden ge-upgrade naar MariaDB 10.2. Als eerste zullen de instanties in het testcluster ge-upgrade worden. Wij willen sterk aanraden goed te testen of alle applicaties nog naar behoren werken na de upgrade op het testcluster. De upgrade van 5.1 naar 10.2 is een grote stap, waar ook nieuwe functionaliteit in zit en die niet per definitie 100% backwards compatible is met de oudere versie. Mogelijk werkt dus niet alles goed meer met de nieuwe versie. Mochten zich na de upgrade van het testcluster problemen voordoen met applicaties vanwege de database upgrade, dan horen we dat graag.
 +
 +De MySQL upgrades zijn opgedeeld in een aantal delen. Deel 1 t/m 3 is naar aanleiding van een eerdere aankondiging uitgevoerd.
 +  * deel4: nps01 shrd05 shrd4a ster1a vpro1a
  
  • aankondigingen/2018/software-updates-201803.txt
  • Last modified: 2020/05/20 05:30
  • (external edit)