aankondigingen:2018:software-updates-201808

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

aankondigingen:2018:software-updates-201808 [2020/05/20 05:30]
aankondigingen:2018:software-updates-201808 [2021/05/04 17:41] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +title = C2018D08: Software updates augustus 2018
 +~~
 +====== C2018D08: Software updates augustus 2018 ======
 +
 +====== Klantcommunicatie ======
 +==== Aankondigingen ====
 +
 +=== Aankondiging:​ Software onderhoud hosting omgeving ===
 +Beste Klant / collega,
 +
 +Op 27--29 augustus voeren we een aantal software updates door op ons hosting en streaming platform.
 +/* Dingen die deze ronde niet meedoen zijn uit ge-comment */
 +^ wat ^ van ^ naar ^ changelog ^
 +| apache | 2.4.33 | 2.4.34 | [[http://​www.apache.org/​dist/​httpd/​CHANGES_2.4.34|1]] |
 +| nginx | 1.13.12 | 1.15.2 | [[http://​nginx.org/​en/​CHANGES|1]] |
 +| php 5.6 | 5.6.36 | 5.6.37 | [[http://​php.net/​ChangeLog-5.php#​5.6.37|1]] |
 +| php 7.1 | 7.1.18 | 7.1.20 | [[http://​php.net/​ChangeLog-7.php#​7.1.19|1]] [[http://​php.net/​ChangeLog-7.php#​7.1.20|2]]|
 +/*| python | 2.7.14 | 2.7.15 | [[https://​www.python.org/​downloads/​release/​python-2715/​|1]] |*/
 +/*| python | 3.6.4 | 3.6.5 | [[https://​www.python.org/​downloads/​release/​python-365/​|1]] |*/
 +| java 1.8 | 1.8.0_172 | 1.8.0_181 | [[http://​www.oracle.com/​technetwork/​java/​javase/​8u181-relnotes-4479407.html|1]] |*/
 +| memcached | 1.5.8 | 1.5.10 | [[https://​github.com/​memcached/​memcached/​wiki/​ReleaseNotes1510|1]] |
 +| mariadb | 10.2.15 | 10.2.17 | [[https://​mariadb.com/​kb/​en/​library/​mariadb-10216-release-notes/​|1]] [[https://​mariadb.com/​kb/​en/​library/​mariadb-10217-release-notes/​|2]] |
 +| mysql | 5.7.22 | 5.7.23 | [[https://​dev.mysql.com/​doc/​relnotes/​mysql/​5.7/​en/​news-5-7-23.html|1]] |*/
 +/*| openssh | 7.6p1 | 7.7 | [[https://​www.openssh.com/​releasenotes.html|1]] |*/
 +/*| postfix | 3.2.5 | 3.2.6 | [[http://​www.postfix.org/​announcements/​postfix-3.3.1.html|1]] |*/
 +| bind | 9.11.3 | 9.11.4-P1 | [[https://​kb.isc.org/​article/​AA-01634/​81/​BIND-9.11.4-Release-Notes.html|1]] [[https://​kb.isc.org/​article/​AA-01644/​81/​BIND-9.11.4-P1-Release-Notes.html|2]] |
 +|unbound | 1.7.1 | 1.7.3 | [[http://​www.unbound.net/​download.html|1]] |*/​
 +
 +De updates worden voor 20 augustus op het testcluster doorgevoerd,​
 +zodat er een week de gelegenheid is om de nieuwe versies te testen.
 +
 +Het schema voor de productie clusters is als volgt:
 +/* Dingen die deze ronde niet meedoen zijn uit ge-comment */
 +^ wat ^ actie ^ impact ^ wanneer ^
 +|apache |herstart webservers |geen |27 augustus 8:00 -- 12:00 |
 +|nginx |herstart webservers |geen |27 augustus 8:00 -- 12:00 |
 +|php |herstart applicatieservers |geen |27 augustus 8:00 -- 12:00 |
 +/​*|python |herstart applicatieservers |geen |11 juni 8:00 -- 12:00 |*/
 +|java |herstart niet geclusterde applicaties als Tomcat, ActiveMQ, Graylog en Junction |ongeveer 1-5 min downtime per instantie |28 augustus 1:00 -- 6:00 |
 +|mariadb |herstart databases |2 korte onderbrekingen naar de database instanties |28 augustus 1:00 -- 6:00 |
 +|mysql |herstart databases |2 korte onderbrekingen naar de database instanties |28 augustus 1:00 -- 6:00 |
 +|memcached |herstart Memcached instanties |memory caches worden gecleared |29 augustus 8:00 -- 12:00 |
 +/​*|openssh |herstart openssh |geen,​ bestaande sessies blijven bestaan |24 mei 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|postfix |herstart mailservers |geen |12 juni 8:00 -- 12:00 |*/
 +|bind |herstart nameservers |geen |29 augustus 8:00 -- 12:00 |
 +|unbound |herstart dns-resolvers |geen |29 augustus 8:00 -- 12:00 |
 +|java |herstart wel geclusterde applicaties als Elastic Search |geen |29 augustus 13:00 -- 17:00 |