aankondigingen:2019:c2019d01-uitfaseren-java-8

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
aankondigingen:2019:c2019d01-uitfaseren-java-8 [2018/12/06 16:46]
127.0.0.1 external edit
aankondigingen:2019:c2019d01-uitfaseren-java-8 [2020/05/20 05:30] (current)
Line 33: Line 33:
 we gevonden te hebben in de vorm van [[https://​adoptopenjdk.net/​|AdoptOpenJDK]],​ we gevonden te hebben in de vorm van [[https://​adoptopenjdk.net/​|AdoptOpenJDK]],​
 wat een drop-in replacement voor de Oracle java 1.8 versie levert en na wat een drop-in replacement voor de Oracle java 1.8 versie levert en na
-januari ​2018 nog wel gesupport wordt. Dit zou+januari ​2019 nog wel gesupport wordt. Dit zou
 redelijk eenvoudig moeten zijn omdat ze beiden gebaseerd zijn op redelijk eenvoudig moeten zijn omdat ze beiden gebaseerd zijn op
 dezelfde onderliggende java versie (8 of 1.8 in de Oracle nummering)) dezelfde onderliggende java versie (8 of 1.8 in de Oracle nummering))
  • aankondigingen/2019/c2019d01-uitfaseren-java-8.txt
  • Last modified: 2020/05/20 05:30
  • (external edit)