aankondigingen:2019:c2019d08-software-updates-201903

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

aankondigingen:2019:c2019d08-software-updates-201903 [2020/05/20 05:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +title = C2019D08: Software updates maart 2019
 +~~
 +{{htmlmetatags>​
 +metatag-keywords=(software update)
 +metatag-og:​title=(Software updates maart 2019)
 +metatag-og:​description=(
 + In de periode van 4--7 maart worden er software updates in de
 + NPO hosting omgeving uitgevoerd. Het betreft keepalived,
 + php, tomcat, graylog, elasticsearch,​ couchdb, mongodb,
 + mariadb, postgresql, ImageMagick,​ curl, ffmpeg, en unbound.
 +
 + Verder zijn er mededelingen mbt Maxmind GeoIP databases,
 + ghostscript kwetsbaarheden,​ uitfaseren TLS1.0 en TLS1.1 voor
 + icecast (live audio streaming) en publicatie van de End-Of-Life
 + kalender voor verouderde software.
 + )
 +}}
 +====== C2019D08: Software updates maart 2019 ======
 +===== Aankondigingen ======
 +==== Aankondiging:​ Software onderhoud hosting omgeving ====
 +Beste Klant / collega
 +
 +(Is dit bericht niet goed leesbaar? Bekijk dan [[|hier]] de online versie.)
 +
 +Bij deze vragen we aandacht voor het volgende:
 +  - Uitfaseren van oude Maxmind GeoIP databases
 +  - Nog geen fix voor ghostscript kwetsbaarheden
 +  - Upgrade traject couchdb, mongodb en graylog
 +  - Uitfaseren TLS1.0 en TLS1.1 in icecast
 +  - End Of Life kalender
 +  - Reguliere software updates
 +
 +=== Uitfaseren van oude Maxmind GeoIP databases ===
 +In de
 +[[c2019d07-software-updates-201902#​uitfaseren_van_oude_maxmind_geoip_databases|vorige]]
 +upgrade ronde gaven we aan dat we een aantal legacy GeoIP versie 1
 +databases niet meer zouden aanbieden. Maar, omdat deze op plekken nog actief
 +gebruikt bleken te worden zullen we deze tijdelijk nog blijven
 +aanbieden. De informatie die erin staat is verouderd, omdat deze niet meer bijgewerkt wordt door Maxmind.
 +Zie de [[:​maxmind-geoip|hosting wiki]] voor meer informatie over de beschikbare Geolocation databases.
 +
 +=== Nog geen fix voor ghostscript kwetsbaarheden ===
 +Er is helaas nog geen fix beschikbaar voor de [[c2019d07-software-updates-201902#​upgrade_van_imagemagick-6_naar_imagemagick-7_en_bekende_kwetsbaarheden_in_ghostscript|kwetsbaarheden]] in ghostscript.
 +Wij adviseren om de conversie van PDF en postscript bestanden via bijvoorbeeld ImageMagick tijdelijk niet toe te staan in websites.
 +
 +=== Upgrade traject couchdb, mongodb en graylog ===
 +Deze ronde zijn couchdb, mongodb (beiden databases) en graylog (log analyse)
 +aan de beurt om te upgraden naar een up-to-date versie. We nemen
 +contact met de gebruikers op om e.e.a. zo soepel mogelijk te laten
 +verlopen. Omdat het in beide gevallen major upgrades betreft kan er
 +actie van uw kant nodig zijn.
 +
 +=== Uitfaseren TLS1.0 en TLS1.1 in icecast ===
 +[[c2019d02-uitfaseren-tls-1-0|Eerder]] hebben we oude TLS versies in al onze web- en streamingservers uitgefaseerd.
 +Het icecast platform (live audio streaming) is nu ook zo ver dat daar ook oude TLS versies uitgeschakeld kunnen worden.
 +Deels is dat al gedaan; de nog resterende icecast servers volgen deze ronde.
 +
 +=== End Of Life kalender ===
 +Beniewd tot wanneer een bepaalde software component nog beschikbaar is?
 +Deze informatie staat nu overzichtelijk bij elkaar in onze
 +[[:​eol-kalender]]
 +
 +=== Reguliere software updates ===
 +In de periode van 4--7 maart worden de
 +volgende updates doorgevoerd:​
 +
 +/* Dingen die deze ronde niet meedoen zijn uit ge-comment */
 +^ wat ^ van ^ naar ^ changelog ^
 +|keepalived |2.0.12 |2.0.13 |[[http://​www.keepalived.org/​changelog.html|1]]|
 +/​*|icecast |2.4.0-kh8 |2.4.0-kh10 |[[https://​github.com/​karlheyes/​icecast-kh|1]] |*/
 +/​*|apache |2.4.37 |2.4.37 |TLS1.3 support toegevoegd |*/
 +/​*|mod_smooth_streaming |1.7.6 |1.9.5 |[[https://​www.unified-streaming.com/​products/​unified-origin|1]] |*/
 +/​*|nginx |1.15.7 |1.15.8 |[[http://​nginx.org/​en/​CHANGES|1]] |*/
 +|php 5.6 |5.6.40 |5.6.40 |updates op onderliggende componenten |
 +|php 7.1 |7.1.26 |7.1.26 |updates op onderliggende componenten |
 +|php 7.2 |7.2.14 |7.2.15 |[[http://​php.net/​ChangeLog-7.php#​7.2.15|1]] |
 +/​*|passenger 6 |6.0.1 |6.0.1 |[[https://​github.com/​phusion/​passenger/​blob/​stable-6.0/​CHANGELOG|1]] |*/
 +/*|ruby 2.1 |2.1.8 |2.1.9 |[[https://​www.ruby-lang.org/​en/​news/​2016/​03/​30/​ruby-2-1-9-released/​|1]] |*/
 +/*|ruby 2.2 |2.2.4 |2.2.10 |[[https://​www.ruby-lang.org/​en/​news/​2018/​03/​28/​ruby-2-2-10-released/​|1]]|*/​
 +/*|ruby 2.3 |2.3.4 |2.3.8 |[[https://​www.ruby-lang.org/​en/​news/​2018/​10/​17/​ruby-2-3-8-released/​|1]] |*/
 +/*|ruby 2.4 |2.4.4 |2.4.5 |[[https://​www.ruby-lang.org/​en/​news/​2018/​10/​17/​ruby-2-4-5-released/​|1]] |*/
 +/​*|python |3.6.8 |3.7.2 |[[https://​docs.python.org/​3.7/​whatsnew/​changelog.html|1]] |*/
 +/​*|python |2.7.14 |2.7.15 |[[https://​www.python.org/​downloads/​release/​python-2715/​|1]] |*/
 +/*|java 1.8 |1.8.0_192 |8u192b12 |In test over naar AdoptOpenJDK versie |*/
 +/*|java 11 |- |11.0.1_13 |Nieuw toegevoegd |*/
 +/​*|OpenJDK8U-jre |8u192b12 |8u202b08 |vervanging van Oracle jre-1.8 ||*/
 +/​*|OpenJDK11U-jre |- |11.0.2_9 |nieuw! |*/
 +/​*|OpenJDK11U-jdk |11.0.1_13 |11.0.2_9 |vervanging van Oracle jdk-1.8 |*/
 +/*|tomcat 6 |6.0.35 |6.0.53 |[[http://​tomcat.apache.org/​tomcat-6.0-doc/​changelog.html|1]] |*/
 +|tomcat 8 |8.5.37 |8.5.38 |[[https://​tomcat.apache.org/​tomcat-8.5-doc/​changelog.html|1]] |
 +|tomcat 9 |9.0.14 |9.0.16 |[[https://​tomcat.apache.org/​tomcat-9.0-doc/​RELEASE-NOTES.txt|1]] |
 +/​*|mysql-connector-java |8.0.15 |8.0.15 |[[https://​dev.mysql.com/​doc/​relnotes/​connector-j/​8.0/​en/​|1]] |*/
 +/​*|newrelic-java4 |4.1.0 |4.11.0 |[[https://​docs.newrelic.com/​docs/​agents/​java-agent|1]] |*/​
 +/​*|tomcat-native |1.2.19 |1.2.21 |[[http://​tomcat.apache.org/​native-doc/​miscellaneous/​changelog.html|1]] |*/
 +/​*|ActiveMQ |5.15.4 |5.15.8 |[[http://​activemq.apache.org/​activemq-5158-release.html|1]] |*/
 +/*|Elastic Search 5.5 |5.5.2 |5.5.3 |[[https://​www.elastic.co/​downloads/​past-releases/​elasticsearch-5-5-3|1]] |*/
 +|Elastic Search 5.6 |5.6.14 |5.6.15 |[[https://​www.elastic.co/​downloads/​past-releases/​elasticsearch-5-6-15|1]] |*/
 +/*|Elastic Search 6.1 |6.1.3 |6.1.4 |[[https://​www.elastic.co/​downloads/​past-releases/​elasticsearch-6-1-4|1]] |*/
 +|Elastic Search 6.6 |6.6.0 |6.6.1 |[[https://​www.elastic.co/​guide/​en/​elasticsearch/​reference/​current/​release-notes-6.6.1.html|1]] |
 +/​*|fcron |3.2.1 |3.2.1 |[[http://​fcron.free.fr/​doc/​en/​changes.html|1]] |*/
 +|erlang |15 |21.2 |[[http://​erlang.org/​download/​otp_src_21.2.readme|1]] |
 +|couchdb |1.x |2.3.0 |[[https://​blog.couchdb.org/​|1]] |
 +/​*|memcached |1.5.11 |1.5.12 |[[https://​github.com/​memcached/​memcached/​wiki/​ReleaseNotes1512|1]] |*/
 +|mongodb |2.x |4.0.6 |[[https://​jira.mongodb.org/​browse/​SERVER-39180?​jql=project%20%3D%20SERVER%20AND%20fixVersion%20%3D%20%224.0.6%22%20ORDER%20BY%20status%20DESC%2C%20priority%20DESC|1]] |
 +/​*|redis |2.x,​3.x,​4.x |4.0.12 |[[https://​raw.githubusercontent.com/​antirez/​redis/​4.0/​00-RELEASENOTES|1]] |*/
 +/​*|redis |- |5.0.3 |[[https://​raw.githubusercontent.com/​antirez/​redis/​5.0/​00-RELEASENOTES|1]] |*/
 +|mariadb 10.1 |10.1.37 |10.1.38 |[[https://​mariadb.com/​kb/​en/​library/​mariadb-10138-release-notes/​|1]] |*/
 +|mariadb 10.2 |10.2.21 |10.2.22 |[[https://​mariadb.com/​kb/​en/​library/​mariadb-10222-release-notes/​|1]] |
 +/​*|mysql |5.7.24 |5.7.25 |[[https://​dev.mysql.com/​doc/​relnotes/​mysql/​5.7/​en/​news-5-7-25.html|1]] |*/
 +|postgresql 9.4|9.4.20 |9.4.21 |[[https://​www.postgresql.org/​docs/​9.4/​static/​release.html|1]]|*/​
 +|postgresql 9.6|9.6.11 |9.6.12 |[[https://​www.postgresql.org/​docs/​9.6/​static/​release.html|1]]|*/​*/​
 +|ImageMagick 6 |6.9.10-25 |6.9.10-27 |[[https://​legacy.imagemagick.org/​script/​changelog.php|1]] |
 +|ImageMagick 7 |7.0.8-25 |7.0.8-27 |[[https://​www.imagemagick.org/​script/​changelog.php|1]] |
 +|curl |7.63.0 |7.64.0 |[[https://​curl.haxx.se/​changes.html|1]] |*/
 +|ffmpeg |4.1 |4.1.1 |[[https://​www.ffmpeg.org/​download.html#​releases|1]] |*/
 +/​*|gearmand |1.1.11 |1.1.188 |[[https://​github.com/​gearman/​gearmand/​releases|1]] |*/
 +/​*|openssh |7.8p1 |7.9p1 |[[https://​www.openssh.com/​releasenotes.html|1]] |*/
 +/​*|postfix |3.2.7 |3.3.2 |[[http://​www.postfix.org/​announcements/​postfix-3.3.2.html|1]] |*/
 +/​*|bind |9.11.5 |9.11.5-P1 |[[https://​ftp.isc.org/​isc/​bind9/​9.11.5-P1/​CHANGES|1]] |*/
 +|unbound |1.8.3 |1.9.0 |[[http://​www.unbound.net/​download.html|1]] |*/​
 +
 +De updates worden voor 4 maart op het testcluster doorgevoerd.
 +zodat er gelegenheid is om de nieuwe versies te testen.
 +
 +Het schema voor de productie clusters is als volgt:
 +/* Dingen die deze ronde niet meedoen zijn uit ge-comment */
 +^ wat ^ actie ^ impact ^ wanneer ^
 +/​*|apache |herstart webservers |geen |4 maart 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|mod_smooth_streaming |herstart origins |encoding sessies worden herstart |4 maart 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|nginx |herstart webservers |geen |4 maart 8:00 -- 12:00 |*/
 +|php |herstart applicatieservers |geen |4 maart 8:00 -- 12:00 |
 +/​*|passenger |herstart Ruby-on-Rails applicaties |geen |4 maart 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|ruby |herstart Ruby-on-Rails applicaties |geen |4 maart 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|python |herstart applicatieservers |geen |4 maart 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|memcached |herstart Memcached instanties |memory caches worden gecleared |4 maart 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|gearmand |herstart gearman servers |bestaande verbindingen worden verbroken |4 maart 8:00 -- 12:00 |*/
 +|ImageMagick |nieuwe versie wordt actief |geen |4 maart 8:00 -- 12:00 |
 +|curl |nieuwe versie wordt actief |geen |4 maart 8:00 -- 12:00 |
 +|ffmpeg |nieuwe versie wordt actief |geen |4 maart 8:00 -- 12:00 |
 +/​*|openssh |herstart openssh |geen |5 maart 8:00 -- 12:00 |*/
 +|postfix |herstart mailservers |geen |5 maart 8:00 -- 12:00 |
 +/​*|bind |herstart nameservers |geen |5 maart 8:00 -- 12:00 |*/
 +|unbound |herstart dns-resolvers |geen |5 maart 8:00 -- 12:00 |
 +|tomcat |herstart java |ongeveer 1-5 min downtime per instantie |6 maart 1:00 -- 6:00 |
 +/​*|newrelic-java |herstart java |ongeveer 1-5 min downtime per instantie |6 maart 1:00 -- 6:00 |*/
 +/​*|graylog |herstart java |1 korte onderbreking naar de Graylog instanties |6 maart 1:00 -- 6:00 |*/
 +/​*|ActiveMQ |herstart java |1 korte onderbreking naar de ActiveMQ instanties |6 maart 1:00 -- 6:00 |*/
 +/​*|redis |herstart databases |1 korte onderbreking naar de database instanties |6 maart 1:00 -- 6:00 |*/
 +|mariadb |herstart databases |2 korte onderbrekingen naar de database instanties |6 maart 1:00 -- 6:00 |
 +/​*|mysql |herstart databases |2 korte onderbrekingen naar de database instanties |6 maart 1:00 -- 6:00 |*/
 +|postgresql |herstart databases |1 korte onderbreking naar de database instanties |6 maart 1:00 -- 6:00 |
 +|mongodb |herstart databases |1 korte onderbreking naar de database instanties |6 maart 1:00 -- 6:00 |
 +|Elastic Search |herstart java |geen |6 maart 13:00 -- 17:00 |
 +|erlang |herstart couchdb |geen |6 maart 13:00 -- 17:00 |
 +|couchdb |herstart databases |geen |6 maart 13:00 -- 17:00 |
 +|keepalived |herstart loadbalancers |geen |4--7 maart 13:00 -- 17:00 |
 +|icecast |herstart streamservers |geen |4--7 maart 13:00 -- 17:00 |
  
  • aankondigingen/2019/c2019d08-software-updates-201903.txt
  • Last modified: 2020/05/20 05:30
  • (external edit)