Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
aankondigingen:2019:c2019d11-software-updates-201905 [2019/05/06 14:17]
127.0.0.1 external edit
aankondigingen:2019:c2019d11-software-updates-201905 [2019/05/07 22:00] (current)
Line 46: Line 46:
     - Ingebakken in php-5.6. Deze blijft nog beschikbaar zolang php-5.6 nog beschikbaar is.     - Ingebakken in php-5.6. Deze blijft nog beschikbaar zolang php-5.6 nog beschikbaar is.
     - Als CLI commando onder /​local/​ImageMagick6. Deze optie verdwijnt. De standaard tools (convert e.d.) verwijzen al sinds enige maanden naar /​local/​ImageMagick7. Deze versie blijft gewoon bestaan.     - Als CLI commando onder /​local/​ImageMagick6. Deze optie verdwijnt. De standaard tools (convert e.d.) verwijzen al sinds enige maanden naar /​local/​ImageMagick7. Deze versie blijft gewoon bestaan.
 +  * Couchdb: Indien POMS na 30 juni nog gebruik van Couchdb maakt zullen we een upgrade traject inplannen, zo niet dan stopt de beschikbaarheid van couchdb na 30 juni (want naast POMS zijn er geen andere Couchdb gebruikers)
  
 === Reguliere software updates === === Reguliere software updates ===
Line 83: Line 84:
 /*|Elastic Search 5.x |5.5.3 |5.6.15 |[[https://​www.elastic.co/​downloads/​past-releases/​elasticsearch-5-6-15|1]] |*/ /*|Elastic Search 5.x |5.5.3 |5.6.15 |[[https://​www.elastic.co/​downloads/​past-releases/​elasticsearch-5-6-15|1]] |*/
 /*|Elastic Search 6.x |6.1.3 |6.6.2 |[[https://​www.elastic.co/​guide/​en/​elasticsearch/​reference/​current/​release-notes-6.6.2.html|1]] |*/ /*|Elastic Search 6.x |6.1.3 |6.6.2 |[[https://​www.elastic.co/​guide/​en/​elasticsearch/​reference/​current/​release-notes-6.6.2.html|1]] |*/
-|grafana |5.2.1 |6.6.2 |[[https://​github.com/​grafana/​grafana/​blob/​master/​CHANGELOG.md|1]] |+|grafana |5.2.1 |6.1.6 |[[https://​github.com/​grafana/​grafana/​blob/​master/​CHANGELOG.md|1]] |
 /​*|fcron |3.2.1 |3.2.1 |[[http://​fcron.free.fr/​doc/​en/​changes.html|1]] |*/ /​*|fcron |3.2.1 |3.2.1 |[[http://​fcron.free.fr/​doc/​en/​changes.html|1]] |*/
 |influxdb |1.5.4 |1.7.6 |[[https://​docs.influxdata.com/​influxdb/​v1.7/​about_the_project/​releasenotes-changelog/​|1]] | |influxdb |1.5.4 |1.7.6 |[[https://​docs.influxdata.com/​influxdb/​v1.7/​about_the_project/​releasenotes-changelog/​|1]] |
  • aankondigingen/2019/c2019d11-software-updates-201905.1557145026.txt.gz
  • Last modified: 2019/05/06 14:17
  • by 127.0.0.1