aankondigingen:2019:c2019d11-software-updates-201905

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

aankondigingen:2019:c2019d11-software-updates-201905 [2020/05/20 05:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +title = C2019D11: Software updates mei 2019
 +~~
 +{{htmlmetatags>​
 +metatag-keywords=(software update)
 +metatag-og:​title=(Software updates mei 2019)
 +metatag-og:​description=(
 + In de periode van 13--16 mei worden er software updates in de
 + NPO hosting omgeving uitgevoerd. Het betreft keepalived, icecast,
 + apache, nginx, php, ruby, python, java, tomcat, mysql-connector-java,​
 + newrelic-java,​ apache-activemq,​ graylog, grafana, influxdb,
 + memcached, mongodb, redis, mariadb, mysql, ImageMagick,​ curl, ffmpeg,
 + chrony, postfix en bind.
 +
 + Verder zijn er mededelingen m.b.t. spoed update apache, Newrelic en End-Of-Life van
 + Elasticsearch en ImageMagick.
 + )
 +}}
 +====== C2019D11: Software updates mei 2019 ======
 +===== Aankondigingen ======
 +==== Aankondiging:​ Software onderhoud hosting omgeving ====
 +Beste Klant / collega
 +
 +(Is dit bericht niet goed leesbaar? Bekijk dan [[|hier]] de online versie.)
 +
 +Bij deze vragen we aandacht voor het volgende:
 +  - Spoed update apache
 +  - Newrelic java plugin upgrade
 +  - End-Of-Life van Elasticsearch-5,​ ImageMagick-6 en Couchdb.
 +
 +=== Spoed update apache ===
 +In apache zit een kritieke bug die met spoed opgelost moet worden. Daarom voeren we de apache update al op 6 mei uit.
 +
 +=== Newrelic java plugin upgrade ===
 +De newrelic plugin voor java processen ("​newrelic-java"​) wordt
 +ge-upgrade van versie 4 naar versie 5. Omdat dit een wat grotere upgrade
 +betreft raden we de gebruikers van deze plugin aan om de gevolgen van
 +deze upgrade te testen.
 +
 +=== End-Of-Life Elasticsearch-5,​ ImageMagick-6 en Couchdb ===
 +Zie ook de [[:​eol-kalender|end-of-life]] kalender.
 +Wij zijn voornemens om per 30 juni een aantal oudere software
 +componenten uit te faseren:
 +  * Elasticsearch-5:​ Deze versie wordt sinds maart 2019 niet meer gesupport. Wij adviseren gebruikers om te upgraden naar Elasticsearch-6.
 +  * ImageMagick-6:​ Deze bieden we aan in 2 varianten:
 +    - Ingebakken in php-5.6. Deze blijft nog beschikbaar zolang php-5.6 nog beschikbaar is.
 +    - Als CLI commando onder /​local/​ImageMagick6. Deze optie verdwijnt. De standaard tools (convert e.d.) verwijzen al sinds enige maanden naar /​local/​ImageMagick7. Deze versie blijft gewoon bestaan.
 +  * Couchdb: Indien POMS na 30 juni nog gebruik van Couchdb maakt zullen we een upgrade traject inplannen, zo niet dan stopt de beschikbaarheid van couchdb na 30 juni (want naast POMS zijn er geen andere Couchdb gebruikers)
 +
 +=== Reguliere software updates ===
 +In de periode van 13--16 mei worden de
 +volgende updates doorgevoerd:​
 +
 +/* Dingen die deze ronde niet meedoen zijn uit ge-comment */
 +^ wat ^ van ^ naar ^ changelog ^
 +|keepalived |2.0.13 |2.0.15 |[[http://​www.keepalived.org/​changelog.html|1]]|
 +|icecast |2.4.0-kh11 |2.4.0-kh12 |[[https://​github.com/​karlheyes/​icecast-kh|1]] |
 +|apache |2.4.38 |2.4.39 |[[http://​www.apache.org/​dist/​httpd/​CHANGES_2.4.39|1]] |
 +/​*|mod_smooth_streaming |1.7.6 |1.9.5 |[[https://​www.unified-streaming.com/​products/​unified-origin|1]] |*/
 +|nginx |1.15.10 |1.15.12 |[[http://​nginx.org/​en/​CHANGES|1]] |
 +|php 5.6 |5.6.40 |5.6.40 |updates op onderliggende componenten |
 +|php 7.1 |7.1.27 |7.1.28 |[[http://​php.net/​ChangeLog-7.php#​7.1.28|1]] |
 +|php 7.2 |7.2.16 |7.2.18 |[[http://​php.net/​ChangeLog-7.php#​7.2.17|1]] [[http://​php.net/​ChangeLog-7.php#​7.2.18|2]]|
 +/​*|passenger 6 |6.0.1 |6.0.2 |[[https://​github.com/​phusion/​passenger/​blob/​stable-6.0/​CHANGELOG|1]] |*/
 +/*|ruby 2.1 |2.1.8 |2.1.9 |[[https://​www.ruby-lang.org/​en/​news/​2016/​03/​30/​ruby-2-1-9-released/​|1]] |*/
 +/*|ruby 2.2 |2.2.4 |2.2.10 |[[https://​www.ruby-lang.org/​en/​news/​2018/​03/​28/​ruby-2-2-10-released/​|1]]|*/​
 +/*|ruby 2.3 |2.3.4 |2.3.8 |[[https://​www.ruby-lang.org/​en/​news/​2018/​10/​17/​ruby-2-3-8-released/​|1]] |*/
 +|ruby 2.4 |2.4.5 |2.4.6 |[[https://​www.ruby-lang.org/​en/​news/​2019/​04/​01/​ruby-2-4-6-released/​|1]] |*/
 +|python |3.7.2 |3.7.3 |[[https://​docs.python.org/​3.7/​whatsnew/​changelog.html|1]] |*/
 +/​*|python |2.7.15 |2.7.16 |[[https://​www.python.org/​downloads/​release/​python-2716/​|1]] |*/
 +|OpenJDK8U-jre |8u202b08 |8u212b03 |[[https://​adoptopenjdk.net/​release_notes.html|1]] |
 +|OpenJDK11U-jre |11.0.2_9 |11.0.3_7 |[[https://​adoptopenjdk.net/​release_notes.html|1]] |
 +|OpenJDK11U-jdk |11.0.2_9 |11.0.3_7 |[[https://​adoptopenjdk.net/​release_notes.html|1]] |
 +/*|tomcat 6 |6.0.35 |6.0.53 |[[http://​tomcat.apache.org/​tomcat-6.0-doc/​changelog.html|1]] |*/
 +|tomcat 8 |8.5.38 |8.5.39 |[[https://​tomcat.apache.org/​tomcat-8.5-doc/​changelog.html|1]] |
 +|tomcat 9 |9.0.16 |9.0.19 |[[https://​tomcat.apache.org/​tomcat-9.0-doc/​RELEASE-NOTES.txt|1]] |
 +|mysql-connector-java |8.0.15 |8.0.16 |[[https://​dev.mysql.com/​doc/​relnotes/​connector-j/​8.0/​en/​|1]] |
 +|newrelic-java |4.11.0 |5.0.0 |[[https://​docs.newrelic.com/​docs/​agents/​java-agent|1]] |
 +/​*|tomcat-native |1.2.19 |1.2.21 |[[http://​tomcat.apache.org/​native-doc/​miscellaneous/​changelog.html|1]] |*/
 +|ActiveMQ |5.15.8 |5.15.9 |[[http://​activemq.apache.org/​activemq-5159-release.html|1]] |
 +|Graylog |3.0.0 |3.0.1 |[[http://​docs.graylog.org/​en/​3.0/​pages/​changelog.html|1]] |
 +/*|Elastic Search 0.x |0.90.3 |1.7.6 |[[https://​www.elastic.co/​guide/​en/​elasticsearch/​reference/​1.7/​breaking-changes.html|1]] |*/
 +/*|Elastic Search 1.x |1.0.1/​1.1.0/​1.2.1/​1.3.2/​1.7.0/​1.7.5 |1.7.6 |[[https://​www.elastic.co/​guide/​en/​elasticsearch/​reference/​1.7/​breaking-changes.html|1]] |*/
 +/*|Elastic Search 5.x |5.5.3 |5.6.15 |[[https://​www.elastic.co/​downloads/​past-releases/​elasticsearch-5-6-15|1]] |*/
 +/*|Elastic Search 6.x |6.1.3 |6.6.2 |[[https://​www.elastic.co/​guide/​en/​elasticsearch/​reference/​current/​release-notes-6.6.2.html|1]] |*/
 +|grafana |5.2.1 |6.1.6 |[[https://​github.com/​grafana/​grafana/​blob/​master/​CHANGELOG.md|1]] |
 +/​*|fcron |3.2.1 |3.2.1 |[[http://​fcron.free.fr/​doc/​en/​changes.html|1]] |*/
 +|influxdb |1.5.4 |1.7.6 |[[https://​docs.influxdata.com/​influxdb/​v1.7/​about_the_project/​releasenotes-changelog/​|1]] |
 +/​*|erlang |15 |21.2 |[[http://​erlang.org/​download/​otp_src_21.2.readme|1]] |*/
 +/​*|couchdb |1.x |2.3.0 |[[https://​blog.couchdb.org/​|1]] |*/
 +|memcached |1.5.12 |1.5.14 |[[https://​github.com/​memcached/​memcached/​wiki/​ReleaseNotes1514|1]] |
 +|mongodb |4.0.6 |4.0.9 |[[https://​docs.mongodb.com/​manual/​release-notes/​4.0/​|1]] |
 +/​*|redis |4.0.12 |4.0.14 |[[https://​raw.githubusercontent.com/​antirez/​redis/​4.0/​00-RELEASENOTES|1]] |*/
 +|redis |5.0.3 |5.0.4 |[[https://​raw.githubusercontent.com/​antirez/​redis/​5.0/​00-RELEASENOTES|1]] |*/
 +/*|mariadb 10.1 |10.1.37 |10.1.38 |[[https://​mariadb.com/​kb/​en/​library/​mariadb-10138-release-notes/​|1]] |*/
 +|mariadb 10.2 |10.2.22 |10.2.23 |[[https://​mariadb.com/​kb/​en/​library/​mariadb-10223-release-notes/​|1]] |
 +|mysql |5.7.25 |5.7.26 |[[https://​dev.mysql.com/​doc/​relnotes/​mysql/​5.7/​en/​news-5-7-26.html|1]] |
 +/​*|postgresql 9.4 |9.4.20 |9.4.21 |[[https://​www.postgresql.org/​docs/​9.4/​static/​release.html|1]]|*/​
 +/​*|postgresql 9.6 |9.6.11 |9.6.12 |[[https://​www.postgresql.org/​docs/​9.6/​static/​release.html|1]]|*/​
 +|ImageMagick 6 |6.9.10-27 |6.9.10-41 |[[https://​legacy.imagemagick.org/​script/​changelog.php|1]] |
 +|ImageMagick 7 |7.0.8-27 |7.0.8-42 |[[https://​www.imagemagick.org/​script/​changelog.php|1]] |*/
 +|curl |7.64.0 |7.64.1 |[[https://​curl.haxx.se/​changes.html|1]] |
 +/​*|goaccess |- |1.3 |[[https://​goaccess.io/​release-notes|1]] |*/
 +/​*|gzip |- |1.10 |[[https://​www.gnu.org/​software/​gzip/​|1]] |*/
 +|ffmpeg |4.1 |4.1.3 |[[https://​www.ffmpeg.org/​download.html#​releases|1]] |
 +/​*|gearmand |1.1.11 |1.1.188 |[[https://​github.com/​gearman/​gearmand/​releases|1]] |*/
 +/​*|GeoIP |1.6.12 |1.6.12 | | */
 +|geoipupdate |2.5.0 |4.0.2 |[[https://​github.com/​maxmind/​geoipupdate/​blob/​master/​CHANGELOG.md|1]] |
 +|openssh |7.9p1 |8.0p1 |[[https://​www.openssh.com/​releasenotes.html|1]] |
 +|chrony |2.4.1 |3.4 |[[https://​chrony.tuxfamily.org/​news.html|1]] |
 +|postfix |3.4.4 |3.4.5 |[[http://​www.postfix.org/​announcements/​postfix-3.4.5.html|1]] |
 +|bind |9.11.6 |9.11.6-P1 |[[https://​ftp.isc.org/​isc/​bind9/​9.11.6-P1/​CHANGES|1]] |
 +/​*|unbound |1.9.0 |1.9.1 |[[http://​www.unbound.net/​download.html|1]] |*/​
 +
 +De updates worden voor 6 mei op het testcluster doorgevoerd.
 +zodat er gelegenheid is om de nieuwe versies te testen.
 +
 +Het schema voor de productie clusters is als volgt:
 +/* Dingen die deze ronde niet meedoen zijn uit ge-comment */
 +^ wat ^ actie ^ impact ^ wanneer ^
 +|apache |herstart webservers |geen |6 mei 8:00 -- 12:00 |
 +/​*|mod_smooth_streaming |herstart origins |encoding sessies worden herstart |13 mei 8:00 -- 12:00 |*/
 +|nginx |herstart webservers |geen |13 mei 8:00 -- 12:00 |
 +|php |herstart applicatieservers |geen |13 mei 8:00 -- 12:00 |
 +/​*|passenger |herstart Ruby-on-Rails applicaties |geen |13 mei 8:00 -- 12:00 |*/
 +|ruby |herstart Ruby-on-Rails applicaties |geen |13 mei 8:00 -- 12:00 |
 +|python |herstart applicatieservers |geen |13 mei 8:00 -- 12:00 |
 +|memcached |herstart Memcached instanties |memory caches worden gecleared |13 mei 8:00 -- 12:00 |
 +|redis |herstart databases |1 korte onderbreking naar de database instanties |13 mei 8:00 -- 12:00 |
 +/​*|gearmand |herstart gearman servers |bestaande verbindingen worden verbroken |13 mei 8:00 -- 12:00 |*/
 +|ImageMagick |nieuwe versie wordt actief |geen |13 mei 8:00 -- 12:00 |
 +|curl |nieuwe versie wordt actief |geen |13 mei 8:00 -- 12:00 |
 +|ffmpeg |nieuwe versie wordt actief |geen |13 mei 8:00 -- 12:00 |
 +/​*|goaccess |nieuwe versie wordt actief |geen |13 mei 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|gzip |nieuwe versie wordt actief |geen |13 mei 8:00 -- 12:00 |*/
 +|geoipupdate |nieuwe versie wordt actief |geen |13 mei 8:00 -- 12:00 |
 +|openssh |herstart openssh |geen |14 mei 8:00 -- 12:00 |
 +|chrony |herstart timeservers |geen |14 mei 8:00 -- 12:00 |
 +|postfix |herstart mailservers |geen |14 mei 8:00 -- 12:00 |
 +|bind |herstart nameservers |geen |14 mei 8:00 -- 12:00 |
 +/​*|unbound |herstart dns-resolvers |geen |14 mei 8:00 -- 12:00 |*/
 +|grafana |herstart grafana applicatieserver|geen |14 mei 8:00 -- 12:00 |
 +|tomcat |herstart java |ongeveer 1-5 min downtime per instantie |15 mei 1:00 -- 6:00 |
 +|newrelic-java |herstart java |ongeveer 1-5 min downtime per instantie |15 mei 1:00 -- 6:00 |
 +|graylog |herstart java |1 korte onderbreking naar de Graylog instanties |15 mei 1:00 -- 6:00 |
 +|ActiveMQ |herstart java |1 korte onderbreking naar de ActiveMQ instanties |15 mei 1:00 -- 6:00 |
 +|mariadb |herstart databases |2 korte onderbrekingen naar de database instanties |15 mei 1:00 -- 6:00 |
 +|mysql |herstart databases |2 korte onderbrekingen naar de database instanties |15 mei 1:00 -- 6:00 |
 +/​*|postgresql |herstart databases |1 korte onderbreking naar de database instanties |15 mei 1:00 -- 6:00 |*/
 +|mongodb |herstart databases |1 korte onderbreking naar de database instanties |15 mei 1:00 -- 6:00 |
 +|influxdb |herstart databases |1 korte onderbreking naar de database instanties |15 mei 1:00 -- 6:00 |
 +|Elastic Search |herstart java |geen |15 mei 13:00 -- 17:00 |
 +/​*|erlang |herstart couchdb |geen |15 mei 13:00 -- 17:00 |*/
 +/​*|couchdb |herstart databases |geen |15 mei 13:00 -- 17:00 |*/
 +|keepalived |herstart loadbalancers |geen |13--16 mei 13:00 -- 17:00 |
 +|icecast |herstart streamservers |geen |13--16 mei 13:00 -- 17:00 |
  
  • aankondigingen/2019/c2019d11-software-updates-201905.txt
  • Last modified: 2020/05/20 05:30
  • (external edit)