Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

aankondigingen:2019:c2019d11-software-updates [2019/05/08 10:38]
aankondigingen:2019:c2019d11-software-updates [2019/05/28 10:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Sorry! =====
 +Er is iets nogal mis gegaan met het uitsturen van de communicatie omtrent de software updates van mei.
 +Dit is wat de link had moeten zijn:
 +  * [[:​aankondigingen:​2019:​c2019d11-software-updates-201905]]