Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
aankondigingen:2019:c2019d13-software-updates-201906 [2019/06/05 17:10]
127.0.0.1 external edit
aankondigingen:2019:c2019d13-software-updates-201906 [2019/06/17 10:19] (current)
dick pom pom pom...
Line 22: Line 22:
 Beste Klant / collega Beste Klant / collega
  
-(Is dit bericht niet goed leesbaar? Bekijk dan de [[|online ​versies]].)+(Is dit bericht niet goed leesbaar? Bekijk dan de [[|online ​versie]].)
  
 Bij deze vragen we aandacht voor het volgende: Bij deze vragen we aandacht voor het volgende:
Line 59: Line 59:
 versie 8) geweest. Die is na enige tijd teruggedraaid omdat bleek versie 8) geweest. Die is na enige tijd teruggedraaid omdat bleek
 dat er oude clients in omloop zijn die niet met de nieuwe ssh versie overweg konden. dat er oude clients in omloop zijn die niet met de nieuwe ssh versie overweg konden.
-(ihb het PHP ssh2 package in oudere ubuntu versies wat een verouderde libssh2 library ​blijt te gebruiken).+(ihb het PHP ssh2 package in oudere ubuntu versies wat een verouderde libssh2 library ​blijkt ​te gebruiken).
 Met de gebruikers daarvan is afgesproken dat de update tijdelijk ongedaan gemaakt zou worden, zodat er tijd is om een nieuwere client te gaan gebruiken. Met de gebruikers daarvan is afgesproken dat de update tijdelijk ongedaan gemaakt zou worden, zodat er tijd is om een nieuwere client te gaan gebruiken.
 Dat is inmiddels gebeurd en daarom wordt op de betrokken sites (upload-sites.omroep.nl,​ upload-testsites.omroep.nl en upload.omroep.nl) deze uitzondering weer ongedaan gemaakt. Dat is inmiddels gebeurd en daarom wordt op de betrokken sites (upload-sites.omroep.nl,​ upload-testsites.omroep.nl en upload.omroep.nl) deze uitzondering weer ongedaan gemaakt.
Line 75: Line 75:
 |nginx |1.15.12 |1.17.0 |[[http://​nginx.org/​en/​CHANGES|1]] | |nginx |1.15.12 |1.17.0 |[[http://​nginx.org/​en/​CHANGES|1]] |
 |php 5.6 |5.6.40 |5.6.40 |updates op onderliggende componenten | |php 5.6 |5.6.40 |5.6.40 |updates op onderliggende componenten |
-|php 7.1 |7.1.28 |7.1.29 |[[http://​php.net/​ChangeLog-7.php#​7.1.29|1]] | +|php 7.1 |7.1.28 |7.1.30 |[[http://​php.net/​ChangeLog-7.php#​7.1.29|1]] [[http://​php.net/​ChangeLog-7.php#​7.1.30|2]] | 
-|php 7.2 |7.2.18 |7.2.18 |updates op onderliggende componenten |+|php 7.2 |7.2.18 |7.2.19 |[[http://​php.net/​ChangeLog-7.php#​7.2.19|1]] |
 /​*|passenger 6 |6.0.1 |6.0.2 |[[https://​github.com/​phusion/​passenger/​blob/​stable-6.0/​CHANGELOG|1]] |*/ /​*|passenger 6 |6.0.1 |6.0.2 |[[https://​github.com/​phusion/​passenger/​blob/​stable-6.0/​CHANGELOG|1]] |*/
 /*|ruby 2.1 |2.1.8 |2.1.9 |[[https://​www.ruby-lang.org/​en/​news/​2016/​03/​30/​ruby-2-1-9-released/​|1]] |*/ /*|ruby 2.1 |2.1.8 |2.1.9 |[[https://​www.ruby-lang.org/​en/​news/​2016/​03/​30/​ruby-2-1-9-released/​|1]] |*/
Line 90: Line 90:
 |node |8.11.1 |8.16.0 |[[https://​github.com/​nodejs/​node/​blob/​master/​doc/​changelogs/​CHANGELOG_V8.md|1]] | |node |8.11.1 |8.16.0 |[[https://​github.com/​nodejs/​node/​blob/​master/​doc/​changelogs/​CHANGELOG_V8.md|1]] |
 |node |**nieuw!** |10.16.0 |[[https://​github.com/​nodejs/​node/​blob/​master/​doc/​changelogs/​CHANGELOG_V10.md|1]] | |node |**nieuw!** |10.16.0 |[[https://​github.com/​nodejs/​node/​blob/​master/​doc/​changelogs/​CHANGELOG_V10.md|1]] |
-|yarn |1.5.1 |1.16.0 |[[https://​github.com/​yarnpkg/​yarn/​blob/​master/​CHANGELOG.md|1]]+|yarn |1.5.1 |1.16.0 |[[https://​github.com/​yarnpkg/​yarn/​blob/​master/​CHANGELOG.md|1]]|
 /​*|python |2.7.15 |2.7.16 |[[https://​www.python.org/​downloads/​release/​python-2716/​|1]] |*/ /​*|python |2.7.15 |2.7.16 |[[https://​www.python.org/​downloads/​release/​python-2716/​|1]] |*/
 /​*|OpenJDK8U-jre |8u202b08 |8u212b03 |[[https://​adoptopenjdk.net/​release_notes.html|1]] |*/​ /​*|OpenJDK8U-jre |8u202b08 |8u212b03 |[[https://​adoptopenjdk.net/​release_notes.html|1]] |*/​
Line 107: Line 107:
 /*|Elastic Search 5.x |5.5.3 |5.6.15 |[[https://​www.elastic.co/​downloads/​past-releases/​elasticsearch-5-6-15|1]] |*/ /*|Elastic Search 5.x |5.5.3 |5.6.15 |[[https://​www.elastic.co/​downloads/​past-releases/​elasticsearch-5-6-15|1]] |*/
 |Elastic Search 6.x |6.6.2 |6.8.0 |[[https://​www.elastic.co/​guide/​en/​elasticsearch/​reference/​6.8/​es-release-notes.html|1]] | |Elastic Search 6.x |6.6.2 |6.8.0 |[[https://​www.elastic.co/​guide/​en/​elasticsearch/​reference/​6.8/​es-release-notes.html|1]] |
-|grafana |6.1.6 |6.2.1 |[[https://​github.com/​grafana/​grafana/​blob/​master/​CHANGELOG.md|1]] |+|grafana |6.1.6 |6.2.2 |[[https://​github.com/​grafana/​grafana/​blob/​master/​CHANGELOG.md|1]] |
 /​*|fcron |3.2.1 |3.2.1 |[[http://​fcron.free.fr/​doc/​en/​changes.html|1]] |*/ /​*|fcron |3.2.1 |3.2.1 |[[http://​fcron.free.fr/​doc/​en/​changes.html|1]] |*/
 /​*|influxdb |1.5.4 |1.7.6 |[[https://​docs.influxdata.com/​influxdb/​v1.7/​about_the_project/​releasenotes-changelog/​|1]] |*/ /​*|influxdb |1.5.4 |1.7.6 |[[https://​docs.influxdata.com/​influxdb/​v1.7/​about_the_project/​releasenotes-changelog/​|1]] |*/
Line 160: Line 160:
 /​*|gzip |nieuwe versie wordt actief |geen |17 juni 8:00 -- 12:00 |*/ /​*|gzip |nieuwe versie wordt actief |geen |17 juni 8:00 -- 12:00 |*/
 /​*|geoipupdate |nieuwe versie wordt actief |geen |17 juni 8:00 -- 12:00 |*/ /​*|geoipupdate |nieuwe versie wordt actief |geen |17 juni 8:00 -- 12:00 |*/
-|openssh |herstart openssh |geen |18 juni 8:00 -- 12:00 |+|openssh |herstart openssh |geen |17 juni 8:00 -- 12:00 |
 |chrony |herstart timeservers |geen |18 juni 8:00 -- 12:00 | |chrony |herstart timeservers |geen |18 juni 8:00 -- 12:00 |
 /​*|postfix |herstart mailservers |geen |18 juni 8:00 -- 12:00 |*/ /​*|postfix |herstart mailservers |geen |18 juni 8:00 -- 12:00 |*/
Line 178: Line 178:
 /​*|erlang |herstart couchdb |geen |19 juni 13:00 -- 17:00 |*/ /​*|erlang |herstart couchdb |geen |19 juni 13:00 -- 17:00 |*/
 /​*|couchdb |herstart databases |geen |19 juni 13:00 -- 17:00 |*/ /​*|couchdb |herstart databases |geen |19 juni 13:00 -- 17:00 |*/
-|keepalived |herstart loadbalancers |geen |13--16 mei 13:00 -- 17:00 | +|keepalived |herstart loadbalancers |geen |17--20 juni 13:00 -- 17:00 | 
-/​*|icecast |herstart streamservers |geen |13--16 mei 13:00 -- 17:00 |*/+/​*|icecast |herstart streamservers |geen |17--20 juni 13:00 -- 17:00 |*/
  
  • aankondigingen/2019/c2019d13-software-updates-201906.1559747420.txt.gz
  • Last modified: 2019/06/05 17:10
  • by 127.0.0.1