aankondigingen:2019:c2019d15-software-updates-201907

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

aankondigingen:2019:c2019d15-software-updates-201907 [2020/05/20 05:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +title = C2019D15: Software updates juli 2019
 +~~
 +{{htmlmetatags>​
 +metatag-keywords=(software update)
 +metatag-og:​title=(Software updates juli 2019)
 +metatag-og:​description=(
 + In de periode van 8--11 juli worden er software updates in de
 + NPO hosting omgeving uitgevoerd. Het betreft
 + nginx, tomcat, newrelic-java,​
 + elasticsearch,​ grafana, mariadb,
 + postgresql,​ ImageMagick,​ bind en unbound.
 +
 + Verder zijn er mededelingen m.b.t.
 + end-of-life van oude software versies.
 + )
 +}}
 +====== C2019D15: Software updates juli 2019 ======
 +===== Aankondigingen ======
 +==== Aankondiging:​ Software onderhoud hosting omgeving ====
 +Beste Klant / collega
 +
 +(Is dit bericht niet goed leesbaar? Bekijk dan de [[|online versie]].)
 +
 +Bij deze vragen we aandacht voor het volgende:
 +  - End-Of-Life van ImageMagick-6 op 30 juni 2019.
 +  - End-Of-Life van oude PHP, Ruby, Node en Mysql versies op 30 september 2019.
 +  - End-Of-Life van PHP-7.1 per 1 december 2019
 +  - PHP-7.3 vanaf heden beschikbaar
 +  - Reguliere software updates.
 +
 +=== End-Of-Life van ImageMagick-6 30 juni 2019 ===
 +Zie ook de [[:​eol-kalender|end-of-life]] kalender.
 +Vanaf 30 juni is ImageMagick-6 niet meer beschikbaar op het NPO hosting
 +platform. De functionaliteit is overgenomen door ImageMagick-7.
 +
 +Eerder hebben we ook een end-of-life van Couchdb aangekondigd. Omdat
 +het qua planning van poms niet mogelijk bleek te zijn daar op deze
 +termijn afscheid van te nemen krijgt dit nog drie maanden respijt.
 +
 +=== End-Of-Life van oude CouchDB, PHP, Ruby, Passenger, Node, Mysql  en ElasticSearch versies op 30 september 2019 ===
 +Per 30 september willen we onderstaande software componenten uitfaseren:
 +  * CouchDB: krijgt dus nog even respijt.
 +  * PHP-5.6: Er wordt door deze en gene hardt gewerkt aan migraties naar PHP-7. De gebruikers van PHP-5.6 zijn inmiddels aangeschreven. Als het nog niet gebeurd is, reageer dan op die mail!
 +  * Ruby versie 2.3 of ouder: Als alternatief bieden we ruby 2.4 en 2.6 aan. Ook hier wordt hard gewerkt aan upgrades. Gebruikers kunnen binnenkort een herinnerings/​status mail van ons verwachten.
 +  * Alle node-js versies ouder dan 8: Als alternatief bieden we node-js 8 en 10 aan.
 +  * Mysql-5.1: Er draaien nog enkele sites op deze versie. Als alternatief bieden we mysql-5.6, 5.7 en mariadb-10.2 aan.
 +  * Alle Elasticsearch versies ouder dan 6: Als alternatief bieden we Elasticsearch 6 aan. Inmiddels is ook versie 7 uit, deze zullen we aan gaan bieden op het moment dat alle oude versies uitgefaseerd zijn.
 +
 +=== End-Of-Life van PHP-7.1 per 1 december 2019 ===
 +In tegenstelling tot PHP-5 willen we bij PHP-7(.1) geen "​schemerzone"​
 +hanteren waar we nog wel een oude versie aanbieden terwijl deze door de
 +makers niet meer ondersteund is. De support van de developers voor PHP-7.1 houdt
 +op per 1 december 2019. Dat is ook de datum dat we willen ophouden met
 +het aanbieden van deze versie. Binnenkort zullen we gebruikers van
 +PHP-7.1 gaan aanschrijven om een upgrade naar een niewere versie in gang
 +te zetten.
 +
 +=== PHP-7.3 beschikbaar ===
 +Vanaf heden bieden we naast PHP-7.1 en PHP-7.2 ook
 +[[https://​www.php.net/​manual/​en/​migration73.php|PHP-7.3]] aan.
 +De stap van 7.2 naar 7.3 is niet zo heel groot, dus we moedigen iedereen
 +aan om te switchen naar 7.3.
 +Deze versie blijft gesupport tot 2021. We hopen dat tegen die tijd
 +iedereen om is van de huidige hosting omgeving ("het appcluster"​) naar
 +onze nieuwe omgeving, het [[https://​hosting.omroep.nl/​chp|Community Hosting Platform]].
 +Dat betekent dat als je nu switched naar 7.3, er hierna in de levensduur
 +van het huidige hosting platform geen php upgrades meer gevraagd gaan
 +worden.
 +
 +=== Reguliere software updates ===
 +In de periode van 8--11 juli worden de
 +volgende updates doorgevoerd:​
 +
 +/* Dingen die deze ronde niet meedoen zijn uit ge-comment */
 +^ wat ^ van ^ naar ^ changelog ^
 +/​*|keepalived |2.0.15 |2.0.16 |[[http://​www.keepalived.org/​changelog.html|1]]|*/​
 +/​*|icecast |2.4.0-kh11 |2.4.0-kh12 |[[https://​github.com/​karlheyes/​icecast-kh|1]] |*/
 +/​*|flash-policy-server |0.1 |0.1 |[[http://​www.ogre.com/​node/​134|1]] |*/​
 +/​*|apache |2.4.38 |2.4.39 |[[http://​www.apache.org/​dist/​httpd/​CHANGES_2.4.39|1]] |*/
 +/​*|mod_smooth_streaming |1.7.6 |1.9.5 |[[https://​www.unified-streaming.com/​products/​unified-origin|1]] |*/
 +|nginx |1.70.0 |1.17.1 |[[http://​nginx.org/​en/​CHANGES|1]] |
 +/*|php 5.6 |5.6.40 |5.6.40 |updates op onderliggende componenten |*/
 +/*|php 7.1 |7.1.28 |7.1.30 |[[http://​php.net/​ChangeLog-7.php#​7.1.29|1]] [[http://​php.net/​ChangeLog-7.php#​7.1.30|2]] |*/
 +/*|php 7.2 |7.2.18 |7.2.19 |[[http://​php.net/​ChangeLog-7.php#​7.2.19|1]] |*/​
 +|php 7.3 |nieuw! |7.3.6 |[[http://​php.net/​ChangeLog-7.php#​7.3.6|1]] |
 +/​*|passenger 6 |6.0.1 |6.0.2 |[[https://​github.com/​phusion/​passenger/​blob/​stable-6.0/​CHANGELOG|1]] |*/
 +/*|ruby 2.1 |2.1.8 |2.1.9 |[[https://​www.ruby-lang.org/​en/​news/​2016/​03/​30/​ruby-2-1-9-released/​|1]] |*/
 +/*|ruby 2.2 |2.2.4 |2.2.10 |[[https://​www.ruby-lang.org/​en/​news/​2018/​03/​28/​ruby-2-2-10-released/​|1]]|*/​
 +/*|ruby 2.3 |2.3.4 |2.3.8 |[[https://​www.ruby-lang.org/​en/​news/​2018/​10/​17/​ruby-2-3-8-released/​|1]] |*/
 +/*|ruby 2.4 |2.4.5 |2.4.6 |[[https://​www.ruby-lang.org/​en/​news/​2019/​04/​01/​ruby-2-4-6-released/​|1]] |*/
 +/*|ruby 2.6 |**nieuw!** |2.6.3 |[[https://​www.ruby-lang.org/​en/​news/​2019/​04/​17/​ruby-2-6-3-released/​|1]] |*/
 +/​*|python |3.7.2 |3.7.3 |[[https://​docs.python.org/​3.7/​whatsnew/​changelog.html|1]] |*/*/
 +/​*|node |0.10.38 |0.10.48 |[[https://​github.com/​nodejs/​node/​blob/​master/​doc/​changelogs/​CHANGELOG_V010.md|1]] |*/​
 +/​*|node |4.4.7 |4.9.1 |[[https://​github.com/​nodejs/​node/​blob/​master/​doc/​changelogs/​CHANGELOG_V4.md|1]] |*/​
 +/​*|node |6.4.0 |6.17.1 |[[https://​github.com/​nodejs/​node/​blob/​master/​doc/​changelogs/​CHANGELOG_V6.md|1]] |*/​
 +/​*|node |8.11.1 |8.16.0 |[[https://​github.com/​nodejs/​node/​blob/​master/​doc/​changelogs/​CHANGELOG_V8.md|1]] |*/​
 +/​*|node |**nieuw!** |10.16.0 |[[https://​github.com/​nodejs/​node/​blob/​master/​doc/​changelogs/​CHANGELOG_V10.md|1]] |*/​
 +/​*|yarn |1.5.1 |1.16.0 |[[https://​github.com/​yarnpkg/​yarn/​blob/​master/​CHANGELOG.md|1]]|*/​
 +/​*|python |2.7.15 |2.7.16 |[[https://​www.python.org/​downloads/​release/​python-2716/​|1]] |*/​
 +/​*|perl |5.30.0 |5.30.0 |[[https://​perldoc.perl.org/​index-history.html|1]] |*/​
 +/​*|OpenJDK8U-jre |8u202b08 |8u212b03 |[[https://​adoptopenjdk.net/​release_notes.html|1]] |*/​
 +/​*|OpenJDK11U-jre |11.0.2_9 |11.0.3_7 |[[https://​adoptopenjdk.net/​release_notes.html|1]] |*/​
 +/​*|OpenJDK11U-jdk |11.0.2_9 |11.0.3_7 |[[https://​adoptopenjdk.net/​release_notes.html|1]] |*/​
 +/*|tomcat 6 |6.0.35 |6.0.53 |[[http://​tomcat.apache.org/​tomcat-6.0-doc/​changelog.html|1]] |*/
 +|tomcat 8 |8.5.41 |8.5.42 |[[https://​tomcat.apache.org/​tomcat-8.5-doc/​changelog.html|1]] |
 +|tomcat 9 |9.0.20 |9.0.21 |[[https://​tomcat.apache.org/​tomcat-9.0-doc/​RELEASE-NOTES.txt|1]] |
 +/​*|mysql-connector-java |8.0.15 |8.0.16 |[[https://​dev.mysql.com/​doc/​relnotes/​connector-j/​8.0/​en/​|1]] |*/
 +|newrelic-java |5.1.0 |5.1.1 |[[https://​docs.newrelic.com/​docs/​agents/​java-agent|1]] |
 +/​*|tomcat-native |1.2.19 |1.2.21 |[[http://​tomcat.apache.org/​native-doc/​miscellaneous/​changelog.html|1]] |*/
 +/​*|ActiveMQ |5.15.8 |5.15.9 |[[http://​activemq.apache.org/​activemq-5159-release.html|1]] |*/
 +/​*|Graylog |3.0.1 |3.0.2 |[[http://​docs.graylog.org/​en/​3.0/​pages/​changelog.html|1]] |*/
 +|Elastic Search 6.x |6.8.0 |6.8.1 |[[https://​www.elastic.co/​guide/​en/​elasticsearch/​reference/​6.8/​es-release-notes.html|1]] |
 +|grafana |6.2.2 |6.2.4 |[[https://​github.com/​grafana/​grafana/​blob/​master/​CHANGELOG.md|1]] |
 +/​*|fcron |3.2.1 |3.2.1 |[[http://​fcron.free.fr/​doc/​en/​changes.html|1]] |*/
 +/​*|influxdb |1.5.4 |1.7.6 |[[https://​docs.influxdata.com/​influxdb/​v1.7/​about_the_project/​releasenotes-changelog/​|1]] |*/
 +/​*|erlang |15 |21.2 |[[http://​erlang.org/​download/​otp_src_21.2.readme|1]] |*/
 +/​*|couchdb |1.x |2.3.0 |[[https://​blog.couchdb.org/​|1]] |*/
 +/​*|memcached |1.5.14 |1.5.16 |[[https://​github.com/​memcached/​memcached/​wiki/​ReleaseNotes1516|1]] |*/
 +/​*|mongodb |4.0.9 |4.0.10 |[[https://​docs.mongodb.com/​manual/​release-notes/​4.0/​|1]] |*/
 +/​*|redis |4.0.12 |4.0.14 |[[https://​raw.githubusercontent.com/​antirez/​redis/​4.0/​00-RELEASENOTES|1]] |*/
 +/​*|redis |5.0.4 |5.0.5 |[[https://​raw.githubusercontent.com/​antirez/​redis/​5.0/​00-RELEASENOTES|1]] |*/
 +/*|mariadb 10.1 |10.1.38 |10.1.40 |[[https://​mariadb.com/​kb/​en/​library/​mariadb-10140-release-notes/​|1]] |*/
 +|mariadb 10.2 |10.2.24 |10.2.25 |[[https://​mariadb.com/​kb/​en/​library/​mariadb-10225-release-notes/​|1]] |
 +/​*|mysql |5.7.25 |5.7.26 |[[https://​dev.mysql.com/​doc/​relnotes/​mysql/​5.7/​en/​news-5-7-26.html|1]] |*/
 +|postgresql 9.4 |9.4.22 |9.4.23 |[[https://​www.postgresql.org/​docs/​9.4/​static/​release.html|1]]|
 +|postgresql 9.6 |9.6.13 |9.6.14 |[[https://​www.postgresql.org/​docs/​9.6/​static/​release.html|1]]|
 +|ImageMagick 6 |6.9.10-48 |EOL | |
 +|ImageMagick 7 |7.0.8-48 |7.0.8-49 |[[https://​www.imagemagick.org/​script/​changelog.php|1]] |
 +/​*|curl |7.64.1 |7.65.1 |[[https://​curl.haxx.se/​changes.html|1]] |*/
 +/​*|goaccess |- |1.3 |[[https://​goaccess.io/​release-notes|1]] |*/
 +/​*|gzip |- |1.10 |[[https://​www.gnu.org/​software/​gzip/​|1]] |*/
 +/​*|ffmpeg |4.1 |4.1.3 |[[https://​www.ffmpeg.org/​download.html#​releases|1]] |*/
 +/​*|gearmand |1.1.11 |1.1.188 |[[https://​github.com/​gearman/​gearmand/​releases|1]] |*/
 +/​*|GeoIP |1.6.12 |1.6.12 | | */
 +/​*|geoipupdate |2.5.0 |4.0.2 |[[https://​github.com/​maxmind/​geoipupdate/​blob/​master/​CHANGELOG.md|1]] |*/
 +/​*|openssh |7.9p1 |8.0p1 |[[https://​www.openssh.com/​releasenotes.html|1]] |*/
 +/​*|chrony |3.4 |3.5 |[[https://​chrony.tuxfamily.org/​news.html|1]] |*/
 +/​*|postfix |3.4.4 |3.4.5 |[[http://​www.postfix.org/​announcements/​postfix-3.4.5.html|1]] |*/
 +|bind |9.11.7 |9.11.8 |[[https://​ftp.isc.org/​isc/​bind9/​9.11.8/​CHANGES|1]] |
 +|unbound |1.9.1 |1.9.2 |[[http://​www.unbound.net/​download.html|1]] |*/​
 +
 +De updates zijn op 26 juni op het testcluster doorgevoerd.
 +zodat er gelegenheid is om de nieuwe versies te testen.
 +
 +Het schema voor de productie clusters is als volgt:
 +/* Dingen die deze ronde niet meedoen zijn uit ge-comment */
 +^ wat ^ actie ^ impact ^ wanneer ^
 +/​*|apache |herstart webservers |geen |8 juli 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|mod_smooth_streaming |herstart origins |encoding sessies worden herstart |8 juli 8:00 -- 12:00 |*/
 +|nginx |herstart webservers |geen |8 juli 8:00 -- 12:00 |
 +/​*|php |herstart applicatieservers |geen |8 juli 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|passenger |herstart Ruby-on-Rails applicaties |geen |8 juli 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|ruby |herstart Ruby-on-Rails applicaties |geen |8 juli 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|nodejs |herstart Node-JS applicaties |geen |8 juli 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|python |herstart applicatieservers |geen |8 juli 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|perl |herstart applicatieservers |geen |8 juli 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|memcached |herstart Memcached instanties |memory caches worden gecleared |8 juli 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|redis |herstart databases |1 korte onderbreking naar de database instanties |8 juli 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|gearmand |herstart gearman servers |bestaande verbindingen worden verbroken |8 juli 8:00 -- 12:00 |*/
 +|ImageMagick |nieuwe versie wordt actief |geen |8 juli 8:00 -- 12:00 |
 +/​*|curl |nieuwe versie wordt actief |geen |8 juli 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|yarn |nieuwe versie wordt actief |geen |8 juli 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|ffmpeg |nieuwe versie wordt actief |geen |8 juli 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|goaccess |nieuwe versie wordt actief |geen |8 juli 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|gzip |nieuwe versie wordt actief |geen |8 juli 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|geoipupdate |nieuwe versie wordt actief |geen |8 juli 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|openssh |herstart openssh |geen |8 juli 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|chrony |herstart timeservers |geen |9 juli 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|postfix |herstart mailservers |geen |9 juli 8:00 -- 12:00 |*/
 +|bind |herstart nameservers |geen |9 juli 8:00 -- 12:00 |
 +|unbound |herstart dns-resolvers |geen |9 juli 8:00 -- 12:00 |
 +|grafana |herstart grafana applicatieserver|geen |9 juli 8:00 -- 12:00 |
 +|tomcat |herstart java |ongeveer 1-5 min downtime per instantie |10 juli 1:00 -- 6:00 |
 +|newrelic-java |herstart java |ongeveer 1-5 min downtime per instantie |10 juli 1:00 -- 6:00 |
 +/​*|graylog |herstart java |1 korte onderbreking naar de Graylog instanties |10 juli 1:00 -- 6:00 |*/
 +/​*|ActiveMQ |herstart java |1 korte onderbreking naar de ActiveMQ instanties |10 juli 1:00 -- 6:00 |*/
 +|mariadb |herstart databases |2 korte onderbrekingen naar de database instanties |10 juli 1:00 -- 6:00 |
 +/​*|mysql |herstart databases |2 korte onderbrekingen naar de database instanties |10 juli 1:00 -- 6:00 |*/
 +|postgresql |herstart databases |1 korte onderbreking naar de database instanties |10 juli 1:00 -- 6:00 |
 +/​*|mongodb |herstart databases |1 korte onderbreking naar de database instanties |10 juli 1:00 -- 6:00 |*/
 +/​*|influxdb |herstart databases |1 korte onderbreking naar de database instanties |10 juli 1:00 -- 6:00 |*/
 +|Elastic Search |herstart java |geen |10 juli 13:00 -- 17:00 |
 +/​*|erlang |herstart couchdb |geen |10 juli 13:00 -- 17:00 |*/
 +/​*|couchdb |herstart databases |geen |10 juli 13:00 -- 17:00 |*/
 +/​*|keepalived |herstart loadbalancers |geen |8--11 juli 13:00 -- 17:00 |*/
 +/​*|icecast |herstart streamservers |geen |8--11 juli 13:00 -- 17:00 |*/
 +/​*|flash-policy-server |herstart flash policy servers |geen |8--11 juli 13:00 -- 17:00 |*/
  
  • aankondigingen/2019/c2019d15-software-updates-201907.txt
  • Last modified: 2020/05/20 05:30
  • (external edit)