aankondigingen:2019:c2019d16-software-updates-201908

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

aankondigingen:2019:c2019d16-software-updates-201908 [2020/05/20 05:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +title = C2019D16: Software updates augustus 2019
 +~~
 +{{htmlmetatags>​
 +metatag-keywords=(software update)
 +metatag-og:​title=(Software updates augustus 2019)
 +metatag-og:​description=(
 + In de periode van 5--8 augustus worden er software updates in de
 + NPO hosting omgeving uitgevoerd. Het betreft
 + keepalived,​ php, Python, yarn, java, tomcat,
 + mysql-connector-java,​ newrelic-java,​ tomcat-native,​ influxdb,
 + mysql, freeradius, ImageMagick,​ curl, Image-ExifTool,​ ffmpeg,
 + dovecot, syslog, postfix en bind
 +
 + Verder zijn er mededelingen m.b.t.
 + end-of-life van oude software versies.
 + )
 +}}
 +====== C2019D16: Software updates augustus 2019 ======
 +===== Aankondigingen ======
 +==== Aankondiging:​ Software onderhoud hosting omgeving ====
 +Beste klant/​collega,​
 +
 +(Is dit bericht niet goed leesbaar? Bekijk dan de [[|online versie]].)
 +
 +Wij vragen aandacht voor het volgende:
 +  - End-Of-Life van oude PHP, Ruby, Node en Mysql versies op 30 september 2019
 +  - End-Of-Life van PHP-7.1 per 1 december 2019
 +  - Reguliere software updates
 +
 +=== End-Of-Life van oude CouchDB, PHP, Ruby, Passenger, Node, Mysql  en ElasticSearch versies op 30 september 2019 ===
 +Per 30 september willen we onderstaande software componenten uitfaseren:
 +  * CouchDB
 +  * PHP-5.6: Wij zien veel voortgang met PHP-migraties. Hulde!
 +  * Ruby versie 2.3 of ouder: Als alternatief bieden we Ruby 2.4 en 2.6 aan. Ook hier wordt hard gewerkt aan upgrades.
 +  * Alle Node-js versies ouder dan 8: Als alternatief bieden we Node-js 8 en 10 aan.
 +  * Mysql-5.1: Er draaien inmiddels geen sites meer op deze versie.
 +  * Alle Elasticsearch versies ouder dan 6: Als alternatief bieden we Elasticsearch 6 aan. Inmiddels is ook versie 7 uit, deze hopen we spoedig aan te kunnen bieden.
 +
 +=== End-Of-Life van PHP-7.1 per 1 december 2019 ===
 +In tegenstelling tot PHP-5 willen we bij PHP-7(.1) geen "​schemerzone"​
 +hanteren waar we nog wel een oude versie aanbieden terwijl deze door de
 +makers niet meer ondersteund is. De support van de developers voor PHP-7.1 houdt
 +op per 1 december 2019. Dat is ook de datum dat we willen ophouden met
 +het aanbieden van deze versie. Binnenkort zullen we gebruikers van
 +PHP-7.1 gaan aanschrijven om een upgrade naar een nieuwere versie in gang
 +te zetten.
 +
 +=== Reguliere software updates ===
 +In de periode van 5 tot 8 augustus worden de
 +volgende updates doorgevoerd:​
 +
 +/* Dingen die deze ronde niet meedoen zijn uit ge-comment */
 +^ wat ^ van ^ naar ^ changelog ^
 +|keepalived |2.0.16 |2.0.17 |[[http://​www.keepalived.org/​changelog.html|1]]|
 +/​*|icecast |2.4.0-kh11 |2.4.0-kh12 |[[https://​github.com/​karlheyes/​icecast-kh|1]] |*/
 +/​*|flash-policy-server |0.1 |0.1 |[[http://​www.ogre.com/​node/​134|1]] |*/​
 +/​*|apache |2.4.38 |2.4.39 |[[http://​www.apache.org/​dist/​httpd/​CHANGES_2.4.39|1]] |*/
 +/​*|mod_smooth_streaming |1.7.6 |1.9.5 |[[https://​www.unified-streaming.com/​products/​unified-origin|1]] |*/
 +|nginx |1.17.1 |1.17.2 |[[http://​nginx.org/​en/​CHANGES|1]] |
 +/*|php 5.6 |5.6.40 |5.6.40 |updates op onderliggende componenten |*/
 +/*|php 7.1 |7.1.28 |7.1.30 |[[http://​php.net/​ChangeLog-7.php#​7.1.29|1]] [[http://​php.net/​ChangeLog-7.php#​7.1.30|2]] |*/
 +|php 7.2 |7.2.19 |7.2.20 |[[http://​php.net/​ChangeLog-7.php#​7.2.20|1]] |
 +|php 7.3 |7.3.6 |7.3.7 |[[http://​php.net/​ChangeLog-7.php#​7.3.7|1]] |
 +/​*|passenger 6 |6.0.1 |6.0.2 |[[https://​github.com/​phusion/​passenger/​blob/​stable-6.0/​CHANGELOG|1]] |*/
 +/*|ruby 2.1 |2.1.8 |2.1.9 |[[https://​www.ruby-lang.org/​en/​news/​2016/​03/​30/​ruby-2-1-9-released/​|1]] |*/
 +/*|ruby 2.2 |2.2.4 |2.2.10 |[[https://​www.ruby-lang.org/​en/​news/​2018/​03/​28/​ruby-2-2-10-released/​|1]]|*/​
 +/*|ruby 2.3 |2.3.4 |2.3.8 |[[https://​www.ruby-lang.org/​en/​news/​2018/​10/​17/​ruby-2-3-8-released/​|1]] |*/
 +/*|ruby 2.4 |2.4.5 |2.4.6 |[[https://​www.ruby-lang.org/​en/​news/​2019/​04/​01/​ruby-2-4-6-released/​|1]] |*/
 +/*|ruby 2.6 |**nieuw!** |2.6.3 |[[https://​www.ruby-lang.org/​en/​news/​2019/​04/​17/​ruby-2-6-3-released/​|1]] |*/
 +/​*|python |2.7.15 |2.7.16 |[[https://​www.python.org/​downloads/​release/​python-2716/​|1]] |*/​
 +|python |3.7.3 |3.7.4 |[[https://​docs.python.org/​3.7/​whatsnew/​changelog.html|1]] |
 +/​*|node |0.10.38 |0.10.48 |[[https://​github.com/​nodejs/​node/​blob/​master/​doc/​changelogs/​CHANGELOG_V010.md|1]] |*/​
 +/​*|node |4.4.7 |4.9.1 |[[https://​github.com/​nodejs/​node/​blob/​master/​doc/​changelogs/​CHANGELOG_V4.md|1]] |*/​
 +/​*|node |6.4.0 |6.17.1 |[[https://​github.com/​nodejs/​node/​blob/​master/​doc/​changelogs/​CHANGELOG_V6.md|1]] |*/​
 +/​*|node |8.11.1 |8.16.0 |[[https://​github.com/​nodejs/​node/​blob/​master/​doc/​changelogs/​CHANGELOG_V8.md|1]] |*/​
 +/​*|node |**nieuw!** |10.16.0 |[[https://​github.com/​nodejs/​node/​blob/​master/​doc/​changelogs/​CHANGELOG_V10.md|1]] |*/​
 +|yarn |1.16.0 |1.17.3 |[[https://​github.com/​yarnpkg/​yarn/​blob/​master/​CHANGELOG.md|1]]|
 +/​*|perl |5.30.0 |5.30.0 |[[https://​perldoc.perl.org/​index-history.html|1]] |*/​
 +|OpenJDK8U-jre |8u212b03 |8u222b10 |[[https://​adoptopenjdk.net/​release_notes.html|1]] |
 +|OpenJDK11U-jre |11.0.3_7 |11.0.4_11 |[[https://​adoptopenjdk.net/​release_notes.html|1]] |
 +|OpenJDK11U-jdk |11.0.3_7 |11.0.4_11 |[[https://​adoptopenjdk.net/​release_notes.html|1]] |
 +/*|tomcat 6 |6.0.35 |6.0.53 |[[http://​tomcat.apache.org/​tomcat-6.0-doc/​changelog.html|1]] |*/
 +|tomcat 8 |8.5.42 |8.5.43 |[[https://​tomcat.apache.org/​tomcat-8.5-doc/​changelog.html|1]] |
 +|tomcat 9 |9.0.21 |9.0.22 |[[https://​tomcat.apache.org/​tomcat-9.0-doc/​RELEASE-NOTES.txt|1]] |
 +|mysql-connector-java |8.0.16 |8.0.17 |[[https://​dev.mysql.com/​doc/​relnotes/​connector-j/​8.0/​en/​|1]] |
 +|newrelic-java |5.1.1 |5.2.0 |[[https://​docs.newrelic.com/​docs/​agents/​java-agent|1]] |
 +|tomcat-native |1.2.21 |1.2.23 |[[http://​tomcat.apache.org/​native-doc/​miscellaneous/​changelog.html|1]] |
 +/​*|ActiveMQ |5.15.8 |5.15.9 |[[http://​activemq.apache.org/​activemq-5159-release.html|1]] |*/
 +/​*|Graylog |3.0.1 |3.0.2 |[[http://​docs.graylog.org/​en/​3.0/​pages/​changelog.html|1]] |*/
 +|Elastic Search 6.x |6.8.0 |6.8.1 |[[https://​www.elastic.co/​guide/​en/​elasticsearch/​reference/​6.8/​es-release-notes.html|1]] |
 +|grafana |6.2.2 |6.2.4 |[[https://​github.com/​grafana/​grafana/​blob/​master/​CHANGELOG.md|1]] |
 +/​*|fcron |3.2.1 |3.2.1 |[[http://​fcron.free.fr/​doc/​en/​changes.html|1]] |*/
 +|influxdb |1.7.6 |1.7.7 |[[https://​docs.influxdata.com/​influxdb/​v1.7/​about_the_project/​releasenotes-changelog/​|1]] |
 +/​*|erlang |15 |21.2 |[[http://​erlang.org/​download/​otp_src_21.2.readme|1]] |*/
 +/​*|couchdb |1.x |2.3.0 |[[https://​blog.couchdb.org/​|1]] |*/
 +/​*|memcached |1.5.14 |1.5.16 |[[https://​github.com/​memcached/​memcached/​wiki/​ReleaseNotes1516|1]] |*/
 +/​*|mongodb |4.0.9 |4.0.10 |[[https://​docs.mongodb.com/​manual/​release-notes/​4.0/​|1]] |*/
 +/​*|redis |4.0.12 |4.0.14 |[[https://​raw.githubusercontent.com/​antirez/​redis/​4.0/​00-RELEASENOTES|1]] |*/
 +/​*|redis |5.0.4 |5.0.5 |[[https://​raw.githubusercontent.com/​antirez/​redis/​5.0/​00-RELEASENOTES|1]] |*/
 +/*|mariadb 10.1 |10.1.38 |10.1.40 |[[https://​mariadb.com/​kb/​en/​library/​mariadb-10140-release-notes/​|1]] |*/
 +/*|mariadb 10.2 |10.2.24 |10.2.25 |[[https://​mariadb.com/​kb/​en/​library/​mariadb-10225-release-notes/​|1]] |*/
 +|mysql |5.7.26 |5.7.27 |[[https://​dev.mysql.com/​doc/​relnotes/​mysql/​5.7/​en/​news-5-7-27.html|1]] |
 +/​*|postgresql 9.4 |9.4.22 |9.4.23 |[[https://​www.postgresql.org/​docs/​9.4/​static/​release.html|1]]|*/​
 +/​*|postgresql 9.6 |9.6.13 |9.6.14 |[[https://​www.postgresql.org/​docs/​9.6/​static/​release.html|1]]|*/​
 +|openldap |2.4.13 |2.4.48 |[[https://​www.openldap.org/​software/​release/​changes.html|1]] |
 +/​*|ImageMagick 6 |6.9.10-48 |EOL | |*/
 +|ImageMagick |7.0.8-49 |7.0.8-56 |[[https://​www.imagemagick.org/​script/​changelog.php|1]] |
 +|curl |7.65.1 |7.65.3 |[[https://​curl.haxx.se/​changes.html|1]] |
 +/​*|goaccess |- |1.3 |[[https://​goaccess.io/​release-notes|1]] |*/
 +/​*|gzip |- |1.10 |[[https://​www.gnu.org/​software/​gzip/​|1]] |*/
 +|Image-ExifTool |10.73 |11.57 |[[https://​sourceforge.net/​projects/​exiftool/​|1]] |
 +|ffmpeg |4.1.3 |4.1.4 |[[https://​www.ffmpeg.org/​download.html#​releases|1]] |
 +/​*|gearmand |1.1.11 |1.1.188 |[[https://​github.com/​gearman/​gearmand/​releases|1]] |*/
 +/​*|GeoIP |1.6.12 |1.6.12 | | */
 +/​*|geoipupdate |2.5.0 |4.0.2 |[[https://​github.com/​maxmind/​geoipupdate/​blob/​master/​CHANGELOG.md|1]] |*/
 +|dovecot |2.3.6 |2.3.7 |[[https://​www.dovecot.org/​|1]] |
 +|syslog-ng |3.21.1 |3.21.2 |[[https://​github.com/​balabit/​syslog-ng/​blob/​master/​NEWS.md|1]] |
 +/​*|openssh |7.9p1 |8.0p1 |[[https://​www.openssh.com/​releasenotes.html|1]] |*/
 +/​*|chrony |3.4 |3.5 |[[https://​chrony.tuxfamily.org/​news.html|1]] |*/
 +|postfix |3.4.5 |3.4.6 |[[http://​www.postfix.org/​announcements/​postfix-3.4.6.html|1]] |
 +|bind |9.11.8 |9.11.9 |[[https://​ftp.isc.org/​isc/​bind9/​9.11.9/​CHANGES|1]] |
 +/​*|unbound |1.9.1 |1.9.2 |[[http://​www.unbound.net/​download.html|1]] |*/​
 +
 +De updates worden voor 28 juli op het testcluster doorgevoerd,​
 +zodat er gelegenheid is om de nieuwe versies te testen.
 +
 +Het schema voor de productie clusters is als volgt:
 +/* Dingen die deze ronde niet meedoen zijn uit ge-comment */
 +^ wat ^ actie ^ impact ^ wanneer ^
 +/​*|apache |herstart webservers |geen |8 juli 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|mod_smooth_streaming |herstart origins |encoding sessies worden herstart |5 augustus 8:00 -- 12:00 |*/
 +|nginx |herstart webservers |geen |5 augustus 8:00 -- 12:00 |
 +|php |herstart applicatieservers |geen |5 augustus 8:00 -- 12:00 |
 +/​*|passenger |herstart Ruby-on-Rails applicaties |geen |5 augustus 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|ruby |herstart Ruby-on-Rails applicaties |geen |5 augustus 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|nodejs |herstart Node-JS applicaties |geen |5 augustus 8:00 -- 12:00 |*/
 +|python |herstart applicatieservers |geen |5 augustus 8:00 -- 12:00 |
 +/​*|perl |herstart applicatieservers |geen |5 augustus 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|memcached |herstart Memcached instanties |memory caches worden gecleared |5 augustus 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|redis |herstart databases |1 korte onderbreking naar de database instanties |5 augustus 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|gearmand |herstart gearman servers |bestaande verbindingen worden verbroken |5 augustus 8:00 -- 12:00 |*/
 +|ImageMagick |nieuwe versie wordt actief |geen |5 augustus 8:00 -- 12:00 |
 +|Image-ExifTool |nieuwe versie wordt actief |geen |5 augustus 8:00 -- 12:00 |
 +|curl |nieuwe versie wordt actief |geen |5 augustus 8:00 -- 12:00 |
 +|yarn |nieuwe versie wordt actief |geen |5 augustus 8:00 -- 12:00 |
 +|ffmpeg |nieuwe versie wordt actief |geen |5 augustus 8:00 -- 12:00 |
 +/​*|goaccess |nieuwe versie wordt actief |geen |5 augustus 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|gzip |nieuwe versie wordt actief |geen |5 augustus 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|geoipupdate |nieuwe versie wordt actief |geen |5 augustus 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|openssh |herstart openssh |geen |5 augustus 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|chrony |herstart timeservers |geen |6 augustus 8:00 -- 12:00 |*/
 +|postfix |herstart mailservers |geen |6 augustus 8:00 -- 12:00 |
 +|bind |herstart nameservers |geen |6 augustus 8:00 -- 12:00 |
 +/​*|unbound |herstart dns-resolvers |geen |6 augustus 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|grafana |herstart grafana applicatieserver|geen |6 augustus 8:00 -- 12:00 |*/
 +|tomcat |herstart java |ongeveer 1-5 min downtime per instantie |7 augustus 1:00 -- 6:00 |
 +|newrelic-java |herstart java |ongeveer 1-5 min downtime per instantie |7 augustus 1:00 -- 6:00 |
 +/​*|graylog |herstart java |1 korte onderbreking naar de Graylog instanties |7 augustus 1:00 -- 6:00 |*/
 +/​*|ActiveMQ |herstart java |1 korte onderbreking naar de ActiveMQ instanties |7 augustus 1:00 -- 6:00 |*/
 +/​*|mariadb |herstart databases |2 korte onderbrekingen naar de database instanties |7 augustus 1:00 -- 6:00 |*/
 +|mysql |herstart databases |2 korte onderbrekingen naar de database instanties |7 augustus 1:00 -- 6:00 |
 +/​*|postgresql |herstart databases |1 korte onderbreking naar de database instanties |7 augustus 1:00 -- 6:00 |*/
 +/​*|mongodb |herstart databases |1 korte onderbreking naar de database instanties |7 augustus 1:00 -- 6:00 |*/
 +|influxdb |herstart databases |1 korte onderbreking naar de database instanties |7 augustus 1:00 -- 6:00 |
 +|openldap |export/​import databases |ongeveer 1 min downtime per instantie |7 augustus 1:00 -- 6:00 |
 +/*|Elastic Search |herstart java |geen |7 augustus 13:00 -- 17:00 |*/
 +/​*|erlang |herstart couchdb |geen |7 augustus 13:00 -- 17:00 |*/
 +/​*|couchdb |herstart databases |geen |7 augustus 13:00 -- 17:00 |*/
 +|keepalived |herstart loadbalancers |geen |5--8 augustus 13:00 -- 17:00 |
 +/​*|icecast |herstart streamservers |geen |5--8 augustus 13:00 -- 17:00 |*/
 +/​*|flash-policy-server |herstart flash policy servers |geen |5--8 augustus 13:00 -- 17:00 |*/
  
  • aankondigingen/2019/c2019d16-software-updates-201908.txt
  • Last modified: 2020/05/20 05:30
  • (external edit)