aankondigingen:2019:c2019d17-software-updates-201909

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

aankondigingen:2019:c2019d17-software-updates-201909 [2020/05/20 05:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +title = C2019D17: Software updates september 2019
 +~~
 +{{htmlmetatags>​
 +metatag-keywords=(software update)
 +metatag-og:​title=(Software updates september 2019)
 +metatag-og:​description=(
 + In de periode van 16--18 september worden er software updates in de
 + NPO hosting omgeving uitgevoerd. Het betreft
 + keepalived,​ apache, nginx, php, ruby, node, java, tomcat,
 + mysql-connector-java,​ newrelic-java,​ graylog, elasticsearch,​
 + grafana, keycloak, influxdb, memcached, mariadb, postgresql,
 + ImageMagick,​ curl, Image-ExifTool,​ ffmpeg,
 + syslog, bind, unbound en freeipmi.
 +
 + Verder zijn er mededelingen m.b.t. verlenging End-Of-Life voor
 + PHP-5 en Elasticsearch 5.6. Daarnaast is Elasticsearch 7 vanaf
 + heden beschikbaar.
 + )
 +}}
 +====== C2019D16: Software updates september 2019 ======
 +===== Aankondigingen ======
 +==== Aankondiging:​ Software onderhoud hosting omgeving ====
 +Beste klant/​collega,​
 +
 +(Is dit bericht niet goed leesbaar? Bekijk dan de [[|online versie]].)
 +
 +Wij vragen aandacht voor het volgende:
 +  - 3 maanden verlenging van end-of-life PHP-5 en Elasticsearch 5.6
 +  - End-Of-Life van oude Ruby, Node en Mysql versies op 30 september 2019
 +  - End-Of-Life van PHP-7.1 per 1 december 2019
 +  - Elasticsearch 7 beschikbaar
 +  - Reguliere software updates
 +
 +=== Verlenging PHP-5 en Elasticsearch 5.6 ===
 +Ondanks dat er door diverse partijen hard gewerkt is om PHP-5 sites om
 +te bouwen naar PHP-7, is dat per 30 september waarschijnlijk net niet
 +helemaal afgerond. Daarom zullen we PHP-5 nog 3 maanden langer
 +aanbieden. De nieuwe einddatum is 31 december 2019.
 +
 +Hetzelfde geldt voor Elasticsearch-5.6,​ deze blijkt ook 3 maanden langer
 +beschikbaar,​ tot 31 december 2019. De oudere ES versies (1.7, 2.4) gaan
 +wel uit!
 +
 +=== End-Of-Life van oude CouchDB, Ruby, Passenger, Node, Mysql  en ElasticSearch versies op 30 september 2019 ===
 +Per 30 september willen we onderstaande software componenten uitfaseren:
 +  * CouchDB
 +  * Ruby versie 2.3 of ouder: Als alternatief bieden we Ruby 2.4 en 2.6 aan. Ook hier wordt hard gewerkt aan upgrades.
 +  * Alle Node-js versies ouder dan 8: Als alternatief bieden we Node-js 8 en 10 aan.
 +  * Mysql-5.1: Er draaien inmiddels geen sites meer op deze versie.
 +  * Alle Elasticsearch versies ouder dan 5.6: Als alternatief bieden we Elasticsearch 6 en 7 aan.
 +
 +Let op! Er zijn nog een aantal oude ruby en elastic search versies
 +actief. Deze worden uitgezet per 30 september 2019.
 +
 +=== End-Of-Life van PHP-7.1 per 1 december 2019 ===
 +In tegenstelling tot PHP-5 willen we bij PHP-7(.1) geen "​schemerzone"​
 +hanteren waar we nog wel een oude versie aanbieden terwijl deze door de
 +makers niet meer ondersteund is. De support van de developers voor PHP-7.1 houdt
 +op per 1 december 2019. Dat is ook de datum dat we willen ophouden met
 +het aanbieden van deze versie. Binnenkort zullen we gebruikers van
 +PHP-7.1 gaan aanschrijven om een upgrade naar een nieuwere versie in gang
 +te zetten.
 +
 +=== Elasticsearch 7 beschikbaar ===
 +De nieuwste versie van Elasticsearch,​ te weten versie 7.3 is vanaf heden
 +beschikbaar op het NPO hosting platform. Wij raden gebruikers van ES-6
 +aan om voorbereidingen te treffen om over te stappen naar deze nieuwere
 +versie. ES-6 is tot juli 2020 beschikbaar op het platform.
 +
 +=== Reguliere software updates ===
 +In de periode van 16 tot 18 september worden de
 +volgende updates doorgevoerd:​
 +
 +/* Dingen die deze ronde niet meedoen zijn uit ge-comment */
 +^ wat ^ van ^ naar ^ changelog ^
 +|keepalived |2.0.17 |2.0.18 |[[http://​www.keepalived.org/​changelog.html|1]]|
 +/​*|icecast |2.4.0-kh11 |2.4.0-kh12 |[[https://​github.com/​karlheyes/​icecast-kh|1]] |*/
 +/​*|flash-policy-server |0.1 |0.1 |[[http://​www.ogre.com/​node/​134|1]] |*/​
 +|apache |2.4.39 |2.4.41 |[[http://​www.apache.org/​dist/​httpd/​CHANGES_2.4.41|1]] |
 +/​*|mod_smooth_streaming |1.7.6 |1.9.5 |[[https://​www.unified-streaming.com/​products/​unified-origin|1]] |*/
 +|nginx |1.17.2 |1.17.3 |[[http://​nginx.org/​en/​CHANGES|1]] |
 +|php 5.6 |5.6.40 |5.6.40 |updates op onderliggende componenten |
 +|php 7.1 |7.1.31 |7.1.32 |[[http://​php.net/​ChangeLog-7.php#​7.1.32|1]] |
 +|php 7.2 |7.2.21 |7.2.22 |[[http://​php.net/​ChangeLog-7.php#​7.2.22|1]] |
 +|php 7.3 |7.3.8 |7.3.9 |[[http://​php.net/​ChangeLog-7.php#​7.3.9|1]] |
 +/​*|passenger 6 |6.0.1 |6.0.2 |[[https://​github.com/​phusion/​passenger/​blob/​stable-6.0/​CHANGELOG|1]] |*/
 +/*|ruby 2.1 |2.1.8 |2.1.9 |[[https://​www.ruby-lang.org/​en/​news/​2016/​03/​30/​ruby-2-1-9-released/​|1]] |*/
 +/*|ruby 2.2 |2.2.4 |2.2.10 |[[https://​www.ruby-lang.org/​en/​news/​2018/​03/​28/​ruby-2-2-10-released/​|1]]|*/​
 +/*|ruby 2.3 |2.3.4 |2.3.8 |[[https://​www.ruby-lang.org/​en/​news/​2018/​10/​17/​ruby-2-3-8-released/​|1]] |*/
 +|ruby 2.4 |2.4.6 |2.4.7 |[[https://​www.ruby-lang.org/​en/​news/​2019/​04/​01/​ruby-2-4-7-released/​|1]] |
 +|ruby 2.6 |2.6.3 |2.6.4 |[[https://​www.ruby-lang.org/​en/​news/​2019/​04/​17/​ruby-2-6-4-released/​|1]] |
 +/​*|python |2.7.15 |2.7.16 |[[https://​www.python.org/​downloads/​release/​python-2716/​|1]] |*/​
 +/​*|python |3.7.3 |3.7.4 |[[https://​docs.python.org/​3.7/​whatsnew/​changelog.html|1]] |*/
 +/​*|node |0.10.38 |0.10.48 |[[https://​github.com/​nodejs/​node/​blob/​master/​doc/​changelogs/​CHANGELOG_V010.md|1]] |*/​
 +/​*|node |4.4.7 |4.9.1 |[[https://​github.com/​nodejs/​node/​blob/​master/​doc/​changelogs/​CHANGELOG_V4.md|1]] |*/​
 +/​*|node |6.4.0 |6.17.1 |[[https://​github.com/​nodejs/​node/​blob/​master/​doc/​changelogs/​CHANGELOG_V6.md|1]] |*/​
 +|node |8.16.0 |8.16.1 |[[https://​github.com/​nodejs/​node/​blob/​master/​doc/​changelogs/​CHANGELOG_V8.md|1]] |
 +|node |10.16.0 |10.16.3 |[[https://​github.com/​nodejs/​node/​blob/​master/​doc/​changelogs/​CHANGELOG_V10.md|1]] |
 +/​*|yarn |1.16.0 |1.17.3 |[[https://​github.com/​yarnpkg/​yarn/​blob/​master/​CHANGELOG.md|1]]|*/​
 +/​*|perl |5.30.0 |5.30.0 |[[https://​perldoc.perl.org/​index-history.html|1]] |*/​
 +/​*|OpenJDK8U-jre |8u212b03 |8u222b10 |[[https://​adoptopenjdk.net/​release_notes.html|1]] |*/​
 +/​*|OpenJDK11U-jre |11.0.3_7 |11.0.4_11 |[[https://​adoptopenjdk.net/​release_notes.html|1]] |*/​
 +/​*|OpenJDK11U-jdk |11.0.3_7 |11.0.4_11 |[[https://​adoptopenjdk.net/​release_notes.html|1]] |*/​
 +|tomcat 8 |8.5.43 |8.5.45 |[[https://​tomcat.apache.org/​tomcat-8.5-doc/​changelog.html|1]] |
 +|tomcat 9 |9.0.22 |9.0.24 |[[https://​tomcat.apache.org/​tomcat-9.0-doc/​RELEASE-NOTES.txt|1]] |
 +/​*|mysql-connector-java |8.0.16 |8.0.17 |[[https://​dev.mysql.com/​doc/​relnotes/​connector-j/​8.0/​en/​|1]] |*/
 +|mysql-connector-java5 |5.1.47 |5.1.48 |[[https://​dev.mysql.com/​doc/​relnotes/​connector-j/​5.1/​en/​|1]] |
 +|newrelic-java |5.2.0 |5.4.0 |[[https://​docs.newrelic.com/​docs/​agents/​java-agent|1]] |
 +/​*|tomcat-native |1.2.21 |1.2.23 |[[http://​tomcat.apache.org/​native-doc/​miscellaneous/​changelog.html|1]] |*/
 +/​*|ActiveMQ |5.15.8 |5.15.9 |[[http://​activemq.apache.org/​activemq-5159-release.html|1]] |*/
 +|Graylog |3.0.2 |3.1.0 |[[http://​docs.graylog.org/​en/​3.1/​pages/​changelog.html|1]] |*/
 +|Elastic Search 5.x |5.6.15 |5.6.16 |[[https://​www.elastic.co/​guide/​en/​elasticsearch/​reference/​5.6/​es-release-notes.html|1]] |
 +|Elastic Search 6.x |6.8.1 |6.8.2 |[[https://​www.elastic.co/​guide/​en/​elasticsearch/​reference/​6.8/​es-release-notes.html|1]] |
 +|Elastic Search 7.x |**nieuw!** |7.3.1 |[[https://​www.elastic.co/​guide/​en/​elasticsearch/​reference/​7.3/​es-release-notes.html|1]] |
 +|grafana |6.2.5 |6.3.5 |[[https://​github.com/​grafana/​grafana/​blob/​master/​CHANGELOG.md|1]] |
 +|keycloak |6.0.1 |7.0.0 |[[https://​www.keycloak.org/​docs/​latest/​release_notes/​index.html|1]] |
 +/​*|fcron |3.2.1 |3.2.1 |[[http://​fcron.free.fr/​doc/​en/​changes.html|1]] |*/
 +|influxdb |1.7.7 |1.7.8 |[[https://​docs.influxdata.com/​influxdb/​v1.7/​about_the_project/​releasenotes-changelog/​|1]] |
 +/​*|erlang |15 |21.2 |[[http://​erlang.org/​download/​otp_src_21.2.readme|1]] |*/
 +/​*|couchdb |1.x |2.3.0 |[[https://​blog.couchdb.org/​|1]] |*/
 +|memcached |1.5.16 |1.5.17 |[[https://​github.com/​memcached/​memcached/​wiki/​ReleaseNotes1517|1]] |
 +|mongodb |4.0.10 |4.2.0 |[[https://​docs.mongodb.com/​manual/​release-notes/​4.2/​|1]] |
 +/​*|redis |4.0.12 |4.0.14 |[[https://​raw.githubusercontent.com/​antirez/​redis/​4.0/​00-RELEASENOTES|1]] |*/
 +/​*|redis |5.0.4 |5.0.5 |[[https://​raw.githubusercontent.com/​antirez/​redis/​5.0/​00-RELEASENOTES|1]] |*/
 +|mariadb |10.2.25 |10.2.26 |[[https://​mariadb.com/​kb/​en/​library/​mariadb-10226-release-notes/​|1]] |
 +/​*|mysql |5.7.26 |5.7.27 |[[https://​dev.mysql.com/​doc/​relnotes/​mysql/​5.7/​en/​news-5-7-27.html|1]] |*/
 +|postgresql 9.4 |9.4.23 |9.4.24 |[[https://​www.postgresql.org/​docs/​9.4/​static/​release.html|1]]|
 +|postgresql 9.6 |9.6.14 |9.6.15 |[[https://​www.postgresql.org/​docs/​9.6/​static/​release.html|1]]|
 +/​*|openldap |2.4.13 |2.4.48 |[[https://​www.openldap.org/​software/​release/​changes.html|1]] |*/
 +|ImageMagick |7.0.8-56 |7.0.8-63 |[[https://​www.imagemagick.org/​script/​changelog.php|1]] |
 +/​*|curl |7.65.1 |7.65.3 |[[https://​curl.haxx.se/​changes.html|1]] |*/
 +/​*|goaccess |- |1.3 |[[https://​goaccess.io/​release-notes|1]] |*/
 +/​*|gzip |- |1.10 |[[https://​www.gnu.org/​software/​gzip/​|1]] |*/
 +|Image-ExifTool |11.57 |11.65 |[[https://​sourceforge.net/​projects/​exiftool/​|1]] |
 +|ffmpeg |4.1.4 |4.2 |[[https://​www.ffmpeg.org/​download.html#​releases|1]] |
 +/​*|gearmand |1.1.11 |1.1.188 |[[https://​github.com/​gearman/​gearmand/​releases|1]] |*/
 +/​*|GeoIP |1.6.12 |1.6.12 | | */
 +/​*|geoipupdate |2.5.0 |4.0.2 |[[https://​github.com/​maxmind/​geoipupdate/​blob/​master/​CHANGELOG.md|1]] |*/
 +/​*|dovecot |2.3.6 |2.3.7 |[[https://​www.dovecot.org/​|1]] |*/
 +|syslog-ng |3.22.1 |3.23.1 |[[https://​github.com/​balabit/​syslog-ng/​blob/​master/​NEWS.md|1]] |
 +/​*|openssh |7.9p1 |8.0p1 |[[https://​www.openssh.com/​releasenotes.html|1]] |*/
 +/​*|chrony |3.4 |3.5 |[[https://​chrony.tuxfamily.org/​news.html|1]] |*/
 +/​*|postfix |3.4.5 |3.4.6 |[[http://​www.postfix.org/​announcements/​postfix-3.4.6.html|1]] |*/
 +|bind |9.11.9 |9.11.10 |[[https://​ftp.isc.org/​isc/​bind9/​9.11.9/​CHANGES|1]] |
 +|unbound |1.9.2 |1.9.3 |[[http://​www.unbound.net/​download.html|1]] |
 +/​*|dhcp |4.4.1 |4.4.1 |[[https://​ftp.isc.org/​isc/​dhcp/​4.4.1/​dhcp-4.4.1-RELNOTES|1]] |*/
 +|freeipmi |1.6.3 |1.6.4 |[[https://​www.gnu.org/​software/​freeipmi/​NEWS|1]] |
 +
 +De updates zijn op 2 oktober op het testcluster doorgevoerd,​
 +zodat er gelegenheid is om de nieuwe versies te testen.
 +
 +Het schema voor de productie clusters is als volgt:
 +/* Dingen die deze ronde niet meedoen zijn uit ge-comment */
 +^ wat ^ actie ^ impact ^ wanneer ^
 +|apache |herstart webservers |geen |16 september 8:00 -- 12:00 |
 +/​*|mod_smooth_streaming |herstart origins |encoding sessies worden herstart |16 september 8:00 -- 12:00 |*/
 +|nginx |herstart webservers |geen |16 september 8:00 -- 12:00 |
 +|php |herstart applicatieservers |geen |16 september 8:00 -- 12:00 |
 +/​*|passenger |herstart Ruby-on-Rails applicaties |geen |16 september 8:00 -- 12:00 |*/
 +|ruby |herstart Ruby-on-Rails applicaties |geen |16 september 8:00 -- 12:00 |
 +|nodejs |herstart Node-JS applicaties |geen |16 september 8:00 -- 12:00 |
 +/​*|python |herstart applicatieservers |geen |16 september 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|perl |herstart applicatieservers |geen |16 september 8:00 -- 12:00 |*/
 +|memcached |herstart Memcached instanties |memory caches worden gecleared |16 september 8:00 -- 12:00 |
 +/​*|redis |herstart databases |1 korte onderbreking naar de database instanties |16 september 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|gearmand |herstart gearman servers |bestaande verbindingen worden verbroken |16 september 8:00 -- 12:00 |*/
 +|ImageMagick |nieuwe versie wordt actief |geen |16 september 8:00 -- 12:00 |
 +|Image-ExifTool |nieuwe versie wordt actief |geen |16 september 8:00 -- 12:00 |
 +/​*|curl |nieuwe versie wordt actief |geen |16 september 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|yarn |nieuwe versie wordt actief |geen |16 september 8:00 -- 12:00 |*/
 +|ffmpeg |nieuwe versie wordt actief |geen |16 september 8:00 -- 12:00 |
 +/​*|goaccess |nieuwe versie wordt actief |geen |16 september 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|gzip |nieuwe versie wordt actief |geen |16 september 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|geoipupdate |nieuwe versie wordt actief |geen |16 september 8:00 -- 12:00 |*/
 +|freeipmi |nieuwe versie wordt actief |geen |16 september 8:00 -- 12:00 |
 +/​*|openssh |herstart openssh |geen |16 september 8:00 -- 12:00 |*/
 +|syslog-ng |herstart syslog |geen |16 september 8:00 -- 12:00 |
 +/​*|chrony |herstart timeservers |geen |17 september 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|postfix |herstart mailservers |geen |17 september 8:00 -- 12:00 |*/
 +|bind |herstart nameservers |geen |17 september 8:00 -- 12:00 |
 +|unbound |herstart dns-resolvers |geen |17 september 8:00 -- 12:00 |
 +|grafana |herstart grafana applicatieserver|geen |17 september 8:00 -- 12:00 |
 +|tomcat |herstart java |ongeveer 1-5 min downtime per instantie |18 september 1:00 -- 6:00 |
 +|mysql-connector-java5 |herstart java |ongeveer 1-5 min downtime per instantie |18 september 1:00 -- 6:00 |
 +|newrelic-java |herstart java |ongeveer 1-5 min downtime per instantie |18 september 1:00 -- 6:00 |
 +|graylog |herstart java |1 korte onderbreking naar de Graylog instanties |18 september 1:00 -- 6:00 |
 +|keycloak |herstart java |1 korte onderbreking naar de Keycloak instanties |18 september 1:00 -- 6:00 |
 +/​*|ActiveMQ |herstart java |1 korte onderbreking naar de ActiveMQ instanties |18 september 1:00 -- 6:00 |*/
 +|mariadb |herstart databases |2 korte onderbrekingen naar de database instanties |18 september 1:00 -- 6:00 |
 +/​*|mysql |herstart databases |2 korte onderbrekingen naar de database instanties |18 september 1:00 -- 6:00 |*/
 +|postgresql |herstart databases |1 korte onderbreking naar de database instanties |18 september 1:00 -- 6:00 |
 +|mongodb |herstart databases |1 korte onderbreking naar de database instanties |18 september 1:00 -- 6:00 |
 +|influxdb |herstart databases |1 korte onderbreking naar de database instanties |18 september 1:00 -- 6:00 |
 +/​*|openldap |export/​import databases |ongeveer 1 min downtime per instantie |18 september 1:00 -- 6:00 |*/
 +|Elastic Search |herstart java |geen |18 september 13:00 -- 17:00 |
 +/​*|erlang |herstart couchdb |geen |18 september 13:00 -- 17:00 |*/
 +/​*|couchdb |herstart databases |geen |18 september 13:00 -- 17:00 |*/
 +|keepalived |herstart loadbalancers |geen |16--18 september 13:00 -- 17:00 |
 +/​*|icecast |herstart streamservers |geen |16--18 september 13:00 -- 17:00 |*/
 +/​*|flash-policy-server |herstart flash policy servers |geen |16--18 september 13:00 -- 17:00 |*/
  
  • aankondigingen/2019/c2019d17-software-updates-201909.txt
  • Last modified: 2020/05/20 05:30
  • (external edit)