aankondigingen:2019:c2019d18-software-updates-201910

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

aankondigingen:2019:c2019d18-software-updates-201910 [2020/05/20 05:30]
aankondigingen:2019:c2019d18-software-updates-201910 [2021/05/04 17:41] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +title = C2019D18: Software updates oktober 2019
 +~~
 +{{htmlmetatags>​
 +metatag-keywords=(software update)
 +metatag-og:​title=(Software updates oktober 2019)
 +metatag-og:​description=(
 + In de periode van 14--16 oktober worden er software updates in de
 + NPO hosting omgeving uitgevoerd. Het betreft
 + nginx, php, passenger,​yarn,​ tomcat,
 + newrelic-java,​ activemq, graylog, elasticsearch,​
 + grafana, memcached, mariadb
 + ImageMagick,​ curl, ffmpeg,
 + dovecot, postfix en bind.
 +
 + Verder zijn er mededelingen m.b.t. aanstaande End-Of-Life voor
 + PHP-7.1, 31 december als End-Of-Life moment voor een aantal
 + componenten en een nieuwe poging voor een MariaDB update.
 + )
 +}}
 +====== C2019D18: Software updates oktober 2019 ======
 +===== Aankondigingen ======
 +==== Aankondiging:​ Software onderhoud hosting omgeving ====
 +Beste klant/​collega,​
 +
 +(Is dit bericht niet goed leesbaar? Bekijk dan de [[|online versie]].)
 +
 +Wij vragen aandacht voor het volgende:
 +  - End-Of-Life van PHP-7.1 per 1 december 2019
 +  - End-Of-Life moment 31 december 2019
 +  - Nieuwe poging MariaDB
 +  - Reguliere software updates
 +
 +=== End-Of-Life van PHP-7.1 per 1 december 2019 ===
 +**Let op**: het is nog maar **8** weken tot 1 december!
 +
 +Per 1 december houden we op met het aanbieden van PHP-7.1. Het is dus
 +van belang om //voor// die tijd over te stappen naar een nieuwere PHP
 +versie (7.2 of 7.3). Alle PHP-7.1 gebruikers zijn inmiddels
 +aangeschreven,​ maar de respons daarop is vooralsnog matig te noemen.
 +Bij deze willen we iedereen nogmaals aansporen om tijdig een migratie in
 +gang te zetten. Sites die na 1 december nog PHP-7.1 draaien zullen
 +"​blind"​ ge-upgrade worden naar PHP-7.2.
 +
 +=== End-Of-Life moment 31 december 2019 ===
 +**Let op**: het is nog maar **12** weken tot 31 december!
 +
 +Zoals in de [[:​eol-kalender#​in_de_toekomst_uit_te_faseren|EOL kalender]] te lezen
 +valt is 31 december 2019 ook een vrij kritiek moment. Na die datum
 +kan er geen gebruik meer gemaakt worden van de volgende verouderde
 +software componenten:​
 +  * PHP-5.6: Er draaien nog diverse sites op deze versie. Alle gebruikers zijn aangeschreven.
 +  * Python-2.7: Op de upload servers draaien python scripts die van deze versie gebruik maken.
 +  * Node.js-8: Op de upload servers draaien scripts die van deze versie gebruik maken.
 +  * Redis-4: **Alle** Redis instances in onze omgeving zijn op dit moment nog versie 4. In de volgende upgrade ronde zetten we een upgrade naar versie 5 in.
 +  * Elasticsearch-5.6:​ Er draaien nog 2 omgevingen op deze versies. De gebruikers hiervan zijn op de hoogte.
 +
 +=== Nieuwe poging MariaDB ===
 +In de vorige ronde is er een upgrade van mariadb 10.2.25 naar 10.2.26 aangekondigd.
 +Alleen later is uit onze testen gebleken dat daar een probleem in zat met betrekking tot mysql slave databases.
 +Dit heeft ons doen besluiten om die versie niet in productie te gaan draaien. Inmiddels
 +is er een nieuwere versie (10.2.27). Daarin is het probleem met de slave databases opgelost, dus
 +die upgrade zullen we weer gewoon uitvoeren.
 +
 +=== Reguliere software updates ===
 +In de periode van 14 tot 16 oktober worden de
 +volgende updates doorgevoerd:​
 +
 +/* Dingen die deze ronde niet meedoen zijn uit ge-comment */
 +^ wat ^ van ^ naar ^ changelog ^
 +/​*|keepalived |2.0.17 |2.0.18 |[[http://​www.keepalived.org/​changelog.html|1]]|*/​
 +/​*|icecast |2.4.0-kh11 |2.4.0-kh12 |[[https://​github.com/​karlheyes/​icecast-kh|1]] |*/
 +/​*|flash-policy-server |0.1 |0.1 |[[http://​www.ogre.com/​node/​134|1]] |*/​
 +/​*|apache |2.4.39 |2.4.41 |[[http://​www.apache.org/​dist/​httpd/​CHANGES_2.4.41|1]] |*/
 +/​*|mod_smooth_streaming |1.7.6 |1.9.5 |[[https://​www.unified-streaming.com/​products/​unified-origin|1]] |*/
 +|nginx |1.17.3 |1.17.4 |[[http://​nginx.org/​en/​CHANGES|1]] |
 +|php 5.6 |5.6.40 |5.6.40 |updates op onderliggende componenten |
 +|php 7.1 |7.1.32 |7.1.32 |updates op onderliggende componenten |
 +|php 7.2 |7.2.22 |7.2.23 |[[http://​php.net/​ChangeLog-7.php#​7.2.23|1]] |
 +|php 7.3 |7.3.9 |7.3.10 |[[http://​php.net/​ChangeLog-7.php#​7.3.10|1]] |
 +|passenger 6 |6.0.2 |6.0.4 |[[https://​github.com/​phusion/​passenger/​blob/​stable-6.0/​CHANGELOG|1]] |*/
 +/*|ruby 2.4 |2.4.6 |2.4.7 |[[https://​www.ruby-lang.org/​en/​news/​2019/​04/​01/​ruby-2-4-7-released/​|1]] |*/
 +/*|ruby 2.6 |2.6.3 |2.6.4 |[[https://​www.ruby-lang.org/​en/​news/​2019/​04/​17/​ruby-2-6-4-released/​|1]] |*/
 +/​*|python |2.7.15 |2.7.16 |[[https://​www.python.org/​downloads/​release/​python-2716/​|1]] |*/​
 +/​*|python |3.7.3 |3.7.4 |[[https://​docs.python.org/​3.7/​whatsnew/​changelog.html|1]] |*/
 +/​*|node |0.10.38 |0.10.48 |[[https://​github.com/​nodejs/​node/​blob/​master/​doc/​changelogs/​CHANGELOG_V010.md|1]] |*/​
 +|node |8.16.0 |8.16.1 |[[https://​github.com/​nodejs/​node/​blob/​master/​doc/​changelogs/​CHANGELOG_V8.md|1]] |
 +|node |10.16.0 |10.16.3 |[[https://​github.com/​nodejs/​node/​blob/​master/​doc/​changelogs/​CHANGELOG_V10.md|1]] |
 +|yarn |1.17.3 |1.19.9 |[[https://​github.com/​yarnpkg/​yarn/​blob/​master/​CHANGELOG.md|1]]|
 +/​*|perl |5.30.0 |5.30.0 |[[https://​perldoc.perl.org/​index-history.html|1]] |*/​
 +/​*|OpenJDK8U-jre |8u212b03 |8u222b10 |[[https://​adoptopenjdk.net/​release_notes.html|1]] |*/​
 +/​*|OpenJDK11U-jre |11.0.3_7 |11.0.4_11 |[[https://​adoptopenjdk.net/​release_notes.html|1]] |*/​
 +/​*|OpenJDK11U-jdk |11.0.3_7 |11.0.4_11 |[[https://​adoptopenjdk.net/​release_notes.html|1]] |*/​
 +|tomcat 8 |8.5.45 |8.5.46 |[[https://​tomcat.apache.org/​tomcat-8.5-doc/​changelog.html|1]] |
 +|tomcat 9 |9.0.22 |9.0.26 |[[https://​tomcat.apache.org/​tomcat-9.0-doc/​RELEASE-NOTES.txt|1]] |
 +/​*|mysql-connector-java |8.0.16 |8.0.17 |[[https://​dev.mysql.com/​doc/​relnotes/​connector-j/​8.0/​en/​|1]] |*/
 +/​*|mysql-connector-java5 |5.1.47 |5.1.48 |[[https://​dev.mysql.com/​doc/​relnotes/​connector-j/​5.1/​en/​|1]] |*/
 +|newrelic-java |5.4.0 |5.7.0 |[[https://​docs.newrelic.com/​docs/​agents/​java-agent|1]] |
 +/​*|tomcat-native |1.2.21 |1.2.23 |[[http://​tomcat.apache.org/​native-doc/​miscellaneous/​changelog.html|1]] |*/
 +|ActiveMQ |5.15.9 |5.15.10 |[[http://​activemq.apache.org/​activemq-51510-release.html|1]] |
 +|Graylog |3.1.0 |3.1.2 |[[http://​docs.graylog.org/​en/​3.1/​pages/​changelog.html|1]] |*/
 +/*|Elastic Search 5.x |5.6.15 |5.6.16 |[[https://​www.elastic.co/​guide/​en/​elasticsearch/​reference/​5.6/​es-release-notes.html|1]] |*/
 +|Elastic Search 6.x |6.8.2 |6.8.3 |[[https://​www.elastic.co/​guide/​en/​elasticsearch/​reference/​6.8/​es-release-notes.html|1]] |
 +|Elastic Search 7.x |7.3.1 |7.3.2 |[[https://​www.elastic.co/​guide/​en/​elasticsearch/​reference/​7.3/​es-release-notes.html|1]] |
 +|grafana |6.3.5 |6.4.1 |[[https://​github.com/​grafana/​grafana/​blob/​master/​CHANGELOG.md|1]] |
 +/​*|keycloak |6.0.1 |7.0.0 |[[https://​www.keycloak.org/​docs/​latest/​release_notes/​index.html|1]] |*/
 +/​*|fcron |3.2.1 |3.2.1 |[[http://​fcron.free.fr/​doc/​en/​changes.html|1]] |*/
 +/​*|influxdb |1.7.7 |1.7.8 |[[https://​docs.influxdata.com/​influxdb/​v1.7/​about_the_project/​releasenotes-changelog/​|1]] |*/
 +|memcached |1.5.17 |1.5.19 |[[https://​github.com/​memcached/​memcached/​wiki/​ReleaseNotes1519|1]] |
 +/​*|mongodb |4.0.10 |4.2.0 |[[https://​docs.mongodb.com/​manual/​release-notes/​4.2/​|1]] |*/
 +/​*|redis |4.0.12 |4.0.14 |[[https://​raw.githubusercontent.com/​antirez/​redis/​4.0/​00-RELEASENOTES|1]] |*/
 +/​*|redis |5.0.4 |5.0.5 |[[https://​raw.githubusercontent.com/​antirez/​redis/​5.0/​00-RELEASENOTES|1]] |*/
 +|mariadb |10.2.25 |10.2.27 |[[https://​mariadb.com/​kb/​en/​library/​mariadb-10227-release-notes/​|1]] |
 +/​*|mysql |5.7.26 |5.7.27 |[[https://​dev.mysql.com/​doc/​relnotes/​mysql/​5.7/​en/​news-5-7-27.html|1]] |*/
 +/​*|postgresql 9.4 |9.4.23 |9.4.24 |[[https://​www.postgresql.org/​docs/​9.4/​static/​release.html|1]]|*/​
 +/​*|postgresql 9.6 |9.6.14 |9.6.15 |[[https://​www.postgresql.org/​docs/​9.6/​static/​release.html|1]]|*/​
 +/​*|openldap |2.4.13 |2.4.48 |[[https://​www.openldap.org/​software/​release/​changes.html|1]] |*/
 +|ImageMagick |7.0.8-63 |7.0.8-66 |[[https://​www.imagemagick.org/​script/​changelog.php|1]] |
 +|curl |7.65.3 |7.66.0 |[[https://​curl.haxx.se/​changes.html|1]] |
 +/​*|goaccess |- |1.3 |[[https://​goaccess.io/​release-notes|1]] |*/
 +/​*|gzip |- |1.10 |[[https://​www.gnu.org/​software/​gzip/​|1]] |*/
 +/​*|Image-ExifTool |11.57 |11.65 |[[https://​sourceforge.net/​projects/​exiftool/​|1]] |*/
 +|ffmpeg |4.2 |4.2.1 |[[https://​www.ffmpeg.org/​download.html#​releases|1]] |
 +/​*|gearmand |1.1.11 |1.1.188 |[[https://​github.com/​gearman/​gearmand/​releases|1]] |*/
 +/​*|GeoIP |1.6.12 |1.6.12 | | */
 +/​*|geoipupdate |2.5.0 |4.0.2 |[[https://​github.com/​maxmind/​geoipupdate/​blob/​master/​CHANGELOG.md|1]] |*/
 +|dovecot |2.3.7 |2.3.7.2 |[[https://​www.dovecot.org/​|1]] |
 +/​*|syslog-ng |3.22.1 |3.23.1 |[[https://​github.com/​balabit/​syslog-ng/​blob/​master/​NEWS.md|1]] |*/​
 +/​*|openssh |7.9p1 |8.0p1 |[[https://​www.openssh.com/​releasenotes.html|1]] |*/
 +/​*|chrony |3.4 |3.5 |[[https://​chrony.tuxfamily.org/​news.html|1]] |*/
 +|postfix |3.4.6 |3.4.7 |[[http://​www.postfix.org/​announcements/​postfix-3.4.7.html|1]] |
 +|bind |9.11.10 |9.11.11 |[[https://​ftp.isc.org/​isc/​bind9/​9.11.11/​CHANGES|1]] |
 +|unbound |1.9.2 |1.9.3 |[[http://​www.unbound.net/​download.html|1]] |
 +/​*|dhcp |4.4.1 |4.4.1 |[[https://​ftp.isc.org/​isc/​dhcp/​4.4.1/​dhcp-4.4.1-RELNOTES|1]] |*/
 +/​*|freeipmi |1.6.3 |1.6.4 |[[https://​www.gnu.org/​software/​freeipmi/​NEWS|1]] |*/
 +
 +De updates zijn op 4 september op het testcluster doorgevoerd,​
 +zodat er gelegenheid is om de nieuwe versies te testen.
 +
 +Het schema voor de productie clusters is als volgt:
 +/* Dingen die deze ronde niet meedoen zijn uit ge-comment */
 +^ wat ^ actie ^ impact ^ wanneer ^
 +/​*|apache |herstart webservers |geen |14 oktober 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|mod_smooth_streaming |herstart origins |encoding sessies worden herstart |14 oktober 8:00 -- 12:00 |*/
 +|nginx |herstart webservers |geen |14 oktober 8:00 -- 12:00 |
 +|php |herstart applicatieservers |geen |14 oktober 8:00 -- 12:00 |
 +|passenger |herstart Ruby-on-Rails applicaties |geen |14 oktober 8:00 -- 12:00 |
 +|ruby |herstart Ruby-on-Rails applicaties |geen |14 oktober 8:00 -- 12:00 |
 +/​*|nodejs |herstart Node-JS applicaties |geen |14 oktober 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|python |herstart applicatieservers |geen |14 oktober 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|perl |herstart applicatieservers |geen |14 oktober 8:00 -- 12:00 |*/
 +|memcached |herstart Memcached instanties |memory caches worden gecleared |14 oktober 8:00 -- 12:00 |
 +/​*|redis |herstart databases |1 korte onderbreking naar de database instanties |14 oktober 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|gearmand |herstart gearman servers |bestaande verbindingen worden verbroken |14 oktober 8:00 -- 12:00 |*/
 +|ImageMagick |nieuwe versie wordt actief |geen |14 oktober 8:00 -- 12:00 |
 +/​*|Image-ExifTool |nieuwe versie wordt actief |geen |14 oktober 8:00 -- 12:00 |*/
 +|curl |nieuwe versie wordt actief |geen |14 oktober 8:00 -- 12:00 |
 +|yarn |nieuwe versie wordt actief |geen |14 oktober 8:00 -- 12:00 |
 +|ffmpeg |nieuwe versie wordt actief |geen |14 oktober 8:00 -- 12:00 |
 +/​*|goaccess |nieuwe versie wordt actief |geen |14 oktober 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|gzip |nieuwe versie wordt actief |geen |14 oktober 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|geoipupdate |nieuwe versie wordt actief |geen |14 oktober 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|freeipmi |nieuwe versie wordt actief |geen |14 oktober 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|openssh |herstart openssh |geen |14 oktober 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|syslog-ng |herstart syslog |geen |14 oktober 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|chrony |herstart timeservers |geen |15 oktober 8:00 -- 12:00 |*/
 +|postfix |herstart mailservers |geen |15 oktober 8:00 -- 12:00 |
 +|bind |herstart nameservers |geen |15 oktober 8:00 -- 12:00 |
 +/​*|unbound |herstart dns-resolvers |geen |15 oktober 8:00 -- 12:00 |*/
 +|grafana |herstart grafana applicatieserver|geen |15 oktober 8:00 -- 12:00 |
 +|tomcat |herstart java |ongeveer 1-5 min downtime per instantie |16 oktober 1:00 -- 6:00 |
 +/​*|mysql-connector-java5 |herstart java |ongeveer 1-5 min downtime per instantie |16 oktober 1:00 -- 6:00 |*/
 +|newrelic-java |herstart java |ongeveer 1-5 min downtime per instantie |16 oktober 1:00 -- 6:00 |
 +|graylog |herstart java |1 korte onderbreking naar de Graylog instanties |16 oktober 1:00 -- 6:00 |
 +/​*|keycloak |herstart java |1 korte onderbreking naar de Keycloak instanties |16 oktober 1:00 -- 6:00 |*/
 +|ActiveMQ |herstart java |1 korte onderbreking naar de ActiveMQ instanties |16 oktober 1:00 -- 6:00 |
 +|mariadb |herstart databases |2 korte onderbrekingen naar de database instanties |16 oktober 1:00 -- 6:00 |
 +/​*|mysql |herstart databases |2 korte onderbrekingen naar de database instanties |16 oktober 1:00 -- 6:00 |*/
 +/​*|postgresql |herstart databases |1 korte onderbreking naar de database instanties |16 oktober 1:00 -- 6:00 |*/
 +/​*|mongodb |herstart databases |1 korte onderbreking naar de database instanties |16 oktober 1:00 -- 6:00 |*/
 +/​*|influxdb |herstart databases |1 korte onderbreking naar de database instanties |16 oktober 1:00 -- 6:00 |*/
 +/​*|openldap |export/​import databases |ongeveer 1 min downtime per instantie |16 oktober 1:00 -- 6:00 |*/
 +|Elastic Search |herstart java |geen |14--16 oktober 13:00 -- 17:00 |
 +/​*|keepalived |herstart loadbalancers |geen |14--16 oktober 13:00 -- 17:00 |*/
 +/​*|icecast |herstart streamservers |geen |14--16 oktober 13:00 -- 17:00 |*/
 +/​*|flash-policy-server |herstart flash policy servers |geen |14--16 oktober 13:00 -- 17:00 |*/