Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
aankondigingen:2020:a2020d01-ddos-20200129 [2020/01/30 14:09]
dick [A2020A01: DDOS attack 29 januari 2020]
aankondigingen:2020:a2020d01-ddos-20200129 [2020/01/30 14:42] (current)
Line 6: Line 6:
 metatag-og:​title=(DDOS attack 29 januari 2020) metatag-og:​title=(DDOS attack 29 januari 2020)
 metatag-og:​description=( metatag-og:​description=(
-In de avond van 29 januari heeft er een DDOS aanval plaatsgevonden op + In de avond van 29 januari heeft er een DDOS aanval plaatsgevonden op 
-een deel van de NPO Hosting infrastructuur,​ welke niet is afgeslagen + een deel van de NPO Hosting infrastructuur,​ welke niet is afgeslagen 
-door de anti-DDOS apparatuur. Het gevolg hiervan was dat een aantal + door de anti-DDOS apparatuur. Het gevolg hiervan was dat een aantal 
-sites tijdens deze DDOS minder goed bereikbaar zijn geweest. De site + sites tijdens deze DDOS minder goed bereikbaar zijn geweest. De site 
-waar de aanval tegen gericht was is inmiddels geisoleerd, zodat een + waar de aanval tegen gericht was is inmiddels geisoleerd, zodat een 
-volgende aanval minder impact zal hebben.+ volgende aanval minder impact zal hebben.
  )  )
 }} }}
Line 36: Line 36:
 is er ook impact voor anderen geweest. is er ook impact voor anderen geweest.
 Door de aanval heeft deze loadbalancer het tijdelijk even heel zwaar Door de aanval heeft deze loadbalancer het tijdelijk even heel zwaar
-gehad, maar kon nog wel hun primaire taak vervullen. Dat betekent dat+gehad, maar kon nog wel zijn primaire taak vervullen. Dat betekent dat
 de getroffen sites tijdelijk trager geweest zijn, maar nog wel de getroffen sites tijdelijk trager geweest zijn, maar nog wel
 bereikbaar waren. Het betreft sites van de volgende omroepen: bereikbaar waren. Het betreft sites van de volgende omroepen:
-AVROTROS, NPO, RTV Utrecht, BNNVARA, Omroep Gelderland, BVN en Omroep+AVROTROS, NPO, RTV Utrecht, BNNVARA, Omrop Fryslan, Omroep Gelderland, BVN en Omroep
 Max. Max.
  
 In afwachting van een uitspraak over waarom de anti-DDOS apparatuur niet In afwachting van een uitspraak over waarom de anti-DDOS apparatuur niet
 heeft ingegrepen hebben we zo lang het bewuste IP adres geisoleerd op heeft ingegrepen hebben we zo lang het bewuste IP adres geisoleerd op
-een eigen loadbalancer. Dat zorgt ervoor dat bij een eventuele volgende +een eigen loadbalancer. Dat zorgt ervoor dat andere klanten geen last 
-DDOS aanval ​andere klanten ​er geen last meer van hebben.+meer hebben ​van een eventuele volgende 
 +DDOS aanval.
  
 Hieronder een grafiek van het aantal binnengekomen packets per seconde Hieronder een grafiek van het aantal binnengekomen packets per seconde
  • aankondigingen/2020/a2020d01-ddos-20200129.1580389766.txt.gz
  • Last modified: 2020/01/30 14:09
  • by dick