aankondigingen:2020:c2020d01-software-updates-202001

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

aankondigingen:2020:c2020d01-software-updates-202001 [2020/05/20 05:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +title = C2020D01: Software updates januari 2020
 +~~
 +{{htmlmetatags>​
 +metatag-keywords=(software update)
 +metatag-og:​title=(Software updates januari 2020)
 +metatag-og:​description=(
 + In de periode van 20--23 januari worden er software updates in de
 + NPO hosting omgeving uitgevoerd. Het betreft
 + nginx, php, ruby, python,
 + node, yarn,
 + tomcat,
 + newrelic-java,​
 + elasticsearch,​
 + grafana,
 + keycloak,
 + mongodb,
 + mariadb,
 + ImageMagick,​
 + Image-ExifTool,​
 + curl,
 + ffmpeg,
 + syslog-ng,
 + bind en unbound.
 +
 + Verder zijn er mededelingen m.b.t. de laatste loodjes rond het
 + opruimen van php-5.6 en php-7.1, aanstaande end-Of-Life momenten
 + en het software update rooster van Q1 2020.
 + )
 +}}
 +====== C2020D01: Software updates januari 2020 ======
 +====== Aankondiging:​ Software onderhoud hosting omgeving ======
 +Beste klant/​collega,​
 +
 +(Is dit bericht niet goed leesbaar? Bekijk dan de [[|online versie]].)
 +
 +Wij vragen aandacht voor het volgende:
 +  - PHP-5.6 en PHP-7.1: De allerlaatste loodjes
 +  - Aanstaande End-Of-Life momenten
 +  - Software update rooster Q1 2020
 +  - Reguliere software updates
 +
 +===== PHP-5.6 en PHP-7.1: De allerlaatste loodjes =====
 +Er is door iedereen hard gewerkt om afscheid van oude PHP versies (5.6 en
 +7.1) te kunnen nemen. Dank daarvoor! Deze software wordt op 3 februari
 +2020 definitief van het platform verwijderd. Vanaf die dag kunnen er dus
 +ook geen CLI scriptjes meer gebruik maken van deze versies. Het is aan
 +te bevelen om nog even een check te doen op met name crontabs om te
 +kijken of daar niet meer gerefereerd wordt aan oude PHP versies.
 +
 +==== Aanstaande End-Of-Life momenten ====
 +In 2020 komen de volgende End-Of-Life momenten aan bod:
 +^datum ^einde beschikbaarheid van ^benodigde actie ^
 +|13 februari |PostgreSQL 9.4 |Upgrade naar PostgreSQL 9.6 |
 +|31 maart |Ruby 2.4 |Upgrade naar Ruby 2.6 |
 +|30 november |PHP 7.2 |Upgrade naar PHP 7.3 |
 +|31 december |Appcluster |Migreer sites naar het [[:chp]] |
 +
 +Binnenkort zullen we de Postgresql-9.4,​ Ruby-2.4 en PHP-7.2 gebruikers
 +ook individueel aanschrijven om zo een upgrade naar nieuwere versies in
 +gang te zetten.
 +
 +===== Software update rooster Q1 2020 =====
 +Het software update rooster voor Q1 2020 ziet er als volgt uit:
 +^datum ^actie ^
 +|13--17 januari |gelegenheid tot testen software updates Januari |
 +|20--23 januari |uitvoeren software updates Januari |
 +|10--14 februari |gelegenheid tot testen software updates Februari |
 +|17--20 februari |uitvoeren software updates Januari |
 +|9--13 maart |gelegenheid tot testen software updates Maart |
 +|16--19 maart |uitvoeren software updates Maart |
 +
 +===== Reguliere software updates =====
 +In de periode van 20--23 januari worden de
 +volgende updates doorgevoerd:​
 +
 +/* Dingen die deze ronde niet meedoen zijn uit ge-comment */
 +^ wat ^ van ^ naar ^ changelog ^
 +/​*|keepalived |2.0.18 |2.0.19 |[[http://​www.keepalived.org/​changelog.html|1]]|*/​
 +/​*|icecast |2.4.0-kh11 |2.4.0-kh12 |[[https://​github.com/​karlheyes/​icecast-kh|1]] |*/
 +/​*|flash-policy-server |0.1 |0.1 |[[http://​www.ogre.com/​node/​134|1]] |*/​
 +/​*|apache |2.4.39 |2.4.41 |[[http://​www.apache.org/​dist/​httpd/​CHANGES_2.4.41|1]] |*/
 +/​*|mod_smooth_streaming |1.7.6 |1.9.5 |[[https://​www.unified-streaming.com/​products/​unified-origin|1]] |*/
 +|nginx |1.17.6 |1.17.7 |[[http://​nginx.org/​en/​CHANGES|1]] |
 +/*|php 5.6 |5.6.40 |5.6.40 |((openssl upgrade)) |*/​
 +/*|php 7.1 |7.1.33 |7.1.33 |((openssl upgrade)) |*/​
 +|php 7.2 |7.2.25 |7.2.26 |[[https://​www.php.net/​ChangeLog-7.php#​7.2.26|1]] |
 +|php 7.3 |7.3.12 |7.3.13 |[[https://​www.php.net/​ChangeLog-7.php#​7.3.13|1]] |
 +/​*|passenger 6 |6.0.2 |6.0.4 |[[https://​github.com/​phusion/​passenger/​blob/​stable-6.0/​CHANGELOG|1]] |*/
 +/*|ruby 2.4 |2.4.7 |2.4.9 |[[https://​www.ruby-lang.org/​en/​news/​2019/​10/​01/​ruby-2-4-8-released/​|1]] [[https://​www.ruby-lang.org/​en/​news/​2019/​10/​02/​ruby-2-4-9-released/​|2]] |*/
 +/*|ruby 2.6 |2.6.4 |2.6.5 |[[https://​www.ruby-lang.org/​en/​news/​2019/​10/​01/​ruby-2-6-5-released/​|1]] |*/
 +/*|ruby 2.4 |2.4.9 |2.4.9 |((openssl upgrade)) |*/
 +/*|ruby 2.6 |2.6.5 |2.6.5 |((openssl upgrade)) |*/
 +/*|ruby 2.4 gems |diverse |- |((openssl upgrade)) |*/
 +/*|ruby 2.6 gems |diverse |- |((openssl upgrade)) |*/
 +/​*|python |2.7.16 |2.7.17 |[[https://​www.python.org/​downloads/​release/​python-2717/​|1]] |*/​
 +/​*|python |3.7.4 |3.8.0 |[[https://​docs.python.org/​3.8/​whatsnew/​changelog.html|1]] |*/
 +|node |10.17.0 |10.18.0 |[[https://​github.com/​nodejs/​node/​blob/​master/​doc/​changelogs/​CHANGELOG_V10.md|1]] |
 +|yarn |1.19.1 |1.21.1 |[[https://​github.com/​yarnpkg/​yarn/​blob/​master/​CHANGELOG.md|1]]|
 +/​*|perl |5.30.0 |5.30.1 |[[https://​perldoc.perl.org/​index-history.html|1]] |*/​
 +/​*|OpenJDK8U-jre |8u222b10 |8u232b09 |[[https://​adoptopenjdk.net/​release_notes.html|1]] |*/​
 +/​*|OpenJDK11U-jre |11.0.4_11 |11.0.5_10 |[[https://​adoptopenjdk.net/​release_notes.html|1]] |*/​
 +/​*|OpenJDK11U-jdk |11.0.4_11 |11.0.5_10 |[[https://​adoptopenjdk.net/​release_notes.html|1]] |*/​
 +|tomcat 8 |8.5.49 |8.5.50 |[[https://​tomcat.apache.org/​tomcat-8.5-doc/​changelog.html|1]] |
 +|tomcat 9 |9.0.29 |9.0.30 |[[https://​tomcat.apache.org/​tomcat-9.0-doc/​RELEASE-NOTES.txt|1]] |
 +/​*|mysql-connector-java |8.0.17 |8.0.18 |[[https://​dev.mysql.com/​doc/​relnotes/​connector-j/​8.0/​en/​|1]] |*/
 +/​*|mysql-connector-java5 |5.1.47 |5.1.48 |[[https://​dev.mysql.com/​doc/​relnotes/​connector-j/​5.1/​en/​|1]] |*/
 +|newrelic-java |5.8.0 |5.9.0 |[[https://​docs.newrelic.com/​docs/​agents/​java-agent|1]] |
 +/​*|tomcat-native |1.2.21 |1.2.23 |[[http://​tomcat.apache.org/​native-doc/​miscellaneous/​changelog.html|1]] |*/
 +|ActiveMQ |5.15.10 |5.15.11 |[[http://​activemq.apache.org/​activemq-51511-release.html|1]] |
 +/​*|Graylog |3.1.0 |3.1.3 |[[http://​docs.graylog.org/​en/​3.1/​pages/​changelog.html|1]] |*/
 +/*|Elastic Search 5.x |5.6.15 |5.6.16 |[[https://​www.elastic.co/​guide/​en/​elasticsearch/​reference/​5.6/​es-release-notes.html|1]] |*/
 +|Elastic Search 6.x |6.8.5 |6.8.6 |[[https://​www.elastic.co/​guide/​en/​elasticsearch/​reference/​6.8/​es-release-notes.html|1]] |
 +|Elastic Search 7.x |7.4.2 |7.5.1 |[[https://​www.elastic.co/​guide/​en/​elasticsearch/​reference/​7.5/​es-release-notes.html|1]] |
 +|grafana |6.5.0 |6.5.2 |[[https://​github.com/​grafana/​grafana/​blob/​master/​CHANGELOG.md|1]] |
 +|keycloak |8.0.1 |8.0.1 |[[https://​www.keycloak.org/​docs/​latest/​release_notes/​index.html|1]] |
 +/​*|fcron |3.2.1 |3.2.1 |[[http://​fcron.free.fr/​doc/​en/​changes.html|1]] |*/
 +/​*|influxdb |1.7.7 |1.7.8 |[[https://​docs.influxdata.com/​influxdb/​v1.7/​about_the_project/​releasenotes-changelog/​|1]] |*/
 +/​*|memcached |1.5.19 |1.5.20 |[[https://​github.com/​memcached/​memcached/​wiki/​ReleaseNotes1520|1]] |*/
 +|mongodb |4.2.1 |4.2.2 |[[https://​docs.mongodb.com/​manual/​release-notes/​4.2/​|1]] |
 +/​*|redis |5.0.5 |5.0.7 |[[https://​raw.githubusercontent.com/​antirez/​redis/​5.0/​00-RELEASENOTES|1]] |*/
 +|mariadb |10.2.29 |10.2.30 |[[https://​mariadb.com/​kb/​en/​library/​mariadb-10229-release-notes/​|1]] |
 +/​*|mysql |5.7.27 |5.7.28 |[[https://​dev.mysql.com/​doc/​relnotes/​mysql/​5.7/​en/​news-5-7-27.html|1]] |*/
 +/​*|postgresql 9.4 |9.4.24 |9.4.25 |[[https://​www.postgresql.org/​docs/​9.4/​static/​release.html|1]]|*/​
 +/​*|postgresql 9.6 |9.6.15 |9.6.16 |[[https://​www.postgresql.org/​docs/​9.6/​static/​release.html|1]]|*/​
 +/​*|openldap |2.4.13 |2.4.48 |[[https://​www.openldap.org/​software/​release/​changes.html|1]] |*/
 +|ImageMagick |7.0.9-2 |7.0.9-14 |[[https://​www.imagemagick.org/​script/​changelog.php|1]] |
 +|Image-ExifTool |11.76 |11.81 |[[https://​sourceforge.net/​projects/​exiftool/​|1]] |
 +|curl |7.67.0 |7.68.0 |[[https://​curl.haxx.se/​changes.html|1]] |
 +/​*|goaccess |- |1.3 |[[https://​goaccess.io/​release-notes|1]] |*/
 +/​*|gzip |- |1.10 |[[https://​www.gnu.org/​software/​gzip/​|1]] |*/
 +|ffmpeg |4.2.1 |4.2.2 |[[https://​www.ffmpeg.org/​download.html#​releases|1]] |
 +/​*|gearmand |1.1.11 |1.1.188 |[[https://​github.com/​gearman/​gearmand/​releases|1]] |*/
 +/​*|GeoIP |1.6.12 |1.6.12 | | */
 +/​*|geoipupdate |3.1.1 |3.1.1 |[[https://​github.com/​maxmind/​geoipupdate/​blob/​master/​CHANGELOG.md|1]] |*/
 +/​*|dovecot |2.3.8 |2.3.8 |[[https://​www.dovecot.org/​|1]] |*/
 +|syslog-ng |3.24.1 |3.25.1 |[[https://​github.com/​balabit/​syslog-ng/​blob/​master/​NEWS.md|1]] |
 +/​*|openssh |8.0p1 |8.1p1 |[[https://​www.openssh.com/​releasenotes.html|1]] |*/
 +/​*|chrony |3.4 |3.5 |[[https://​chrony.tuxfamily.org/​news.html|1]] |*/
 +/​*|postfix |3.4.7 |3.4.8 |[[http://​www.postfix.org/​announcements/​postfix-3.4.8.html|1]] |*/
 +|bind |9.11.13 |9.11.14 |[[https://​ftp.isc.org/​isc/​bind9/​9.11.14/​CHANGES|1]] |
 +|unbound |1.9.5 |1.9.6 |[[http://​www.unbound.net/​download.html|1]] |
 +/​*|dhcp |4.4.1 |4.4.1 |[[https://​ftp.isc.org/​isc/​dhcp/​4.4.1/​dhcp-4.4.1-RELNOTES|1]] |*/
 +/​*|freeipmi |1.6.3 |1.6.4 |[[https://​www.gnu.org/​software/​freeipmi/​NEWS|1]] |*/
 +
 +De updates worden op 10 januari op het testcluster doorgevoerd,​
 +zodat er gelegenheid is om de nieuwe versies te testen.
 +
 +Het schema voor de productie clusters is als volgt:
 +/* Dingen die deze ronde niet meedoen zijn uit ge-comment */
 +^ wat ^ actie ^ impact ^ wanneer ^
 +/​*|graylog |herstart java |1 korte onderbreking naar de Graylog instanties |20 januari 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|influxdb |herstart databases |1 korte onderbreking naar de database instanties |20 januari 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|openldap |herstart databases |1 korte onderbreking naar de database instanties |20 januari 8:00 -- 12:00 |*/
 +|mongodb |herstart databases |1 korte onderbreking naar de database instanties |21 januari 8:00 -- 12:00 |
 +/​*|apache |herstart webservers |geen |21 januari 8:00 -- 12:00 |*/
 +|nginx |herstart webservers |geen |21 januari 8:00 -- 12:00 |
 +|php |herstart applicatieservers |geen |21 januari 8:00 -- 12:00 |
 +/​*|passenger |herstart Ruby-on-Rails applicaties |geen |21 januari 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|ruby |herstart Ruby-on-Rails applicaties |geen |21 januari 8:00 -- 12:00 |*/
 +/*|ruby gems |herstart Ruby-on-Rails applicaties |geen |21 januari 8:00 -- 12:00 |*/
 +|node-js |nieuwe versie wordt actief |geen |21 januari 8:00 -- 12:00 |
 +/​*|python |nieuwe versie wordt actief |geen |21 januari 8:00 -- 12:00 |*/
 +|perl |herstart applicatieservers |geen |21 januari 8:00 -- 12:00 |
 +/​*|memcached |herstart Memcached instanties |memory caches worden gecleared |21 januari 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|redis |herstart databases |1 korte onderbreking naar de database instanties |21 januari 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|gearmand |herstart gearman servers |bestaande verbindingen worden verbroken |21 januari 8:00 -- 12:00 |*/
 +|ImageMagick |nieuwe versie wordt actief |geen |21 januari 8:00 -- 12:00 |
 +|Image-ExifTool |nieuwe versie wordt actief |geen |21 januari 8:00 -- 12:00 |
 +|curl |nieuwe versie wordt actief |geen |21 januari 8:00 -- 12:00 |
 +|yarn |nieuwe versie wordt actief |geen |21 januari 8:00 -- 12:00 |
 +|ffmpeg |nieuwe versie wordt actief |geen |21 januari 8:00 -- 12:00 |
 +/​*|goaccess |nieuwe versie wordt actief |geen |21 januari 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|gzip |nieuwe versie wordt actief |geen |21 januari 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|geoipupdate |nieuwe versie wordt actief |geen |21 januari 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|freeipmi |nieuwe versie wordt actief |geen |21 januari 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|openssh |herstart openssh |geen |21 januari 8:00 -- 12:00 |*/
 +|syslog-ng |herstart syslog |geen |21 januari 8:00 -- 12:00 |
 +/​*|chrony |herstart timeservers |geen |21 januari 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|postfix |herstart mailservers |geen |21 januari 8:00 -- 12:00 |*/
 +/​*|dovecot |herstart imapservers |geen |21 januari 8:00 -- 12:00 |*/
 +|bind |herstart nameservers |geen |21 januari 8:00 -- 12:00 |
 +|unbound |herstart dns-resolvers |geen |21 januari 8:00 -- 12:00 |
 +|grafana |herstart grafana applicatieserver|geen |21 januari 8:00 -- 12:00 |
 +/​*|jvm |herstart java applicaties((activemq,​ graylog, grafana, keycloak, tomcat)) |ongeveer 1-5 min downtime per instantie |22 januari 1:00 -- 6:00 |*/
 +|tomcat |herstart java |ongeveer 1-5 min downtime per instantie |22 januari 1:00 -- 6:00 |
 +/​*|mysql-connector-java |herstart java |ongeveer 1-5 min downtime per instantie |22 januari 1:00 -- 6:00 |*/
 +/​*|mysql-connector-java5 |herstart java |ongeveer 1-5 min downtime per instantie |22 januari 1:00 -- 6:00 |*/
 +|newrelic-java |herstart java |ongeveer 1-5 min downtime per instantie |22 januari 1:00 -- 6:00 |
 +|keycloak |herstart java |1 korte onderbreking naar de Keycloak instanties |22 januari 1:00 -- 6:00 |
 +|ActiveMQ |herstart java |1 korte onderbreking naar de ActiveMQ instanties |22 januari 1:00 -- 6:00 |
 +|mariadb |herstart databases |2 korte onderbrekingen naar de database instanties |22 januari 1:00 -- 6:00 |
 +/​*|mysql |herstart databases |2 korte onderbrekingen naar de database instanties |22 januari 1:00 -- 6:00 |*/
 +/​*|postgresql |herstart databases |1 korte onderbreking naar de database instanties |22 januari 1:00 -- 6:00 |*/
 +|Elastic Search |herstart java |geen |20--23 januari 8:00 -- 17:00 |
 +/​*|keepalived |herstart loadbalancers |geen |20--23 januari 8:00 -- 17:00 |*/
 +/​*|icecast |herstart streamservers |geen |20--23 januari 8:00 -- 17:00 |*/
 +/​*|perl |herstart flash policy servers |geen |20--23 januari 8:00 -- 17:00 |*/
  
  • aankondigingen/2020/c2020d01-software-updates-202001.txt
  • Last modified: 2020/05/20 05:30
  • (external edit)