aankondigingen:2020:c2020d12-software-updates-202007

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

aankondigingen:2020:c2020d12-software-updates-202007 [2020/06/29 18:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +title = C2020D12: Software updates juli 2020
 +~~
 +{{htmlmetatags>​
 +metatag-keywords=(software update)
 +metatag-og:​title=(Software updates juli 2020)
 +metatag-og:​description=(
 + In de periode van 6--9 juli worden er software updates in de
 + NPO hosting omgeving uitgevoerd. Het betreft
 + keepalived,​ php, node-js, tomcat, newrelic-java,​ apache-activemq,​ graylog, elasticsearch,​ grafana, keycloak, redis, ImageMagick,​ sox, alsa-utils, postfix, unrar en bind.
 + Verder zijn er mededelingen betreffende
 + PHP-7.2 en Elasticsearch-6 End-Of-Life;​ discontinuatie van Image-ExifTool,​ pngquant en Python-2.7;
 + en de zomerdienstregeling t.a.v. reguliere software updates.
 + )
 +}}
 +====== C2020D12: Software updates juli 2020 ======
 +====== Aankondiging:​ Software onderhoud hosting omgeving ======
 +Beste klant/​collega,​
 +
 +(Is dit bericht niet goed leesbaar? Bekijk dan de [[|online versie]].)
 +
 +Wij vragen aandacht voor het volgende:
 +  - PHP-7.2 en Elasticsearch-6 End-Of-Life
 +  - Discontinuatie van Image-ExifTool,​ pngquant en Python-2.7
 +  - Zomerdienstregeling software updates
 +  - Reguliere software updates
 +
 +==== PHP-7.2 en Elasticsearch-6 End-Of-Life ====
 +**Let op**: in November 2020 zijn PHP-7.2 en Elasticsearch-6
 +[[:​eol-kalender#​chronologisch_overzicht|End-Of-Life]]. Dat betekent dat
 +deze versies na november niet meer beschikbaar zullen zijn op het
 +hosting platform. Zorg er dus voor om tijdig een upgrade traject naar
 +een nieuwere PHP resp. Elasticsearch versie in gang te zetten!
 +
 +Tip: Recent is een [[https://​lwn.net/​SubscriberLink/​823776/​26de363898e39772/​|lezenswaardig artikel]]
 +over PHP versioning verschenen. ​
 +Meer informatie over de versioning van elasticsearch ​
 +staat [[https://​www.elastic.co/​support/​eol|hier]].
 +
 +==== Discontinuatie van Image-ExifTool,​ pngquant en Python-2.7 ====
 +Op het platform staan 2 tools waarvan wij zien dat ze niet meer gebruikt worden. Het betreft
 +''/​local/​Image-ExifTool-kroncrv/​exiftool''​ en ''/​local/​pngquant-29/​bin/​pngquant''​.
 +Deze zijn ooit op verzoek geplaatst, maar nu worden ze niet meer gebruikt en kunnen ze dus weer weg.
 +
 +Daarnaast is sinds 1 januari 2020 Python-2.7 end-of-life. Deze werd nog door 1 klant gebruikt, maar na
 +1 juli is dat niet meer nodig en worden ook ''/​local/​Python27-minimal/'',​ ''/​local/​Python-pluxbox/''​ en
 +''/​local/​python27-poilib-kitchensink''​ verwijderd.
 +
 +Het verwijderen zal plaatsvinden op maandag 6 juli.
 +
 +==== Zomerdienstregeling software updates ====
 +In verband met zomervakanties wordt het reguliere 4-wekelijkse software
 +update schema eenmalig onderbroken door een interval van 7 weken tussen
 +twee update rondes. Dat betekent dat de hieropvolgende software update ronde
 +plaats zal vinden van 24--27 augustus, daarna een korter interval van 3
 +weken zodat vervolgens het 4-wekelijkse ritme weer opgepakt kan worden.
 +
 +===== Software update rooster =====
 +Het software update rooster voor de komende tijd ziet er als volgt uit:
 +^software update ronde ^gelegenheid tot testen ^uitrol in productie ^
 +|Juli |29 juni--5 juli |6--9 juli |
 +|Augustus |17--21 augustus |24--27 augustus |
 +|September |7--11 september |14--17 september |
 +|Oktober |5--9 oktober |12--15 oktober |
 +|November |2--6 november |9--12 november |
 +|December |30 november--4 december |7--10 december |
 +
 +===== Reguliere software updates =====
 +De updates worden op vrijdag 26 juni op het testcluster doorgevoerd,​
 +daarna is er een week de gelegenheid om te testen.
 +In de periode van 8--11 juli worden de updates op de
 +productie-omgevingen doorgevoerd volgens onderstaand schema:
 +
 +/* Dingen die deze ronde niet meedoen zijn uit ge-comment */
 +^wat ^impact ^op ^van ^ naar ^
 +|keepalived |0 |W |2.0.20 |[[http://​www.keepalived.org/​changelog.html|2.1.2]]|
 +/​*|icecast |0 |W |2.4.0-kh13 |[[https://​github.com/​karlheyes/​icecast-kh|2.4.0-kh14]] |*/
 +^ ^^^^^
 +/​*|dhcp |0 |D1 |4.4.1 |[[https://​ftp.isc.org/​isc/​dhcp/​4.4.2/​dhcp-4.4.2-RELNOTES|4.4.2]] |*/
 +/​*|freeipmi |0 |D1 |1.6.4 |[[https://​www.gnu.org/​software/​freeipmi/​NEWS|1.6.5]] |*/
 +/​*|nrpe |0 |D1 |4.0.3 |[[https://​github.com/​NagiosEnterprises/​nrpe/​blob/​master/​CHANGELOG.md|4.0.3]] |*/
 +/​*|openssh |0 |D1 |8.2p1 |[[https://​www.openssh.com/​releasenotes.html|8.3p1]] |*/
 +/​*|GeoIP |0 |D1 |1.6.12 |1.6.12 | */
 +/​*|geoipupdate |0 |D1 |3.1.1 |[[https://​github.com/​maxmind/​geoipupdate/​blob/​master/​CHANGELOG.md|3.1.1]] |*/
 +/​*|fcron |0 |D1 |3.2.1 |[[http://​fcron.free.fr/​doc/​en/​changes.html|3.2.1]] |*/
 +/​*|chrony |0 |D1 |3.4 |[[https://​chrony.tuxfamily.org/​news.html|3.5]] |*/
 +/​*|gearmand |1 |D1 |1.1.18 |[[https://​github.com/​gearman/​gearmand/​releases|1.1.19.1]] |*/*/
 +/​*|openldap |1 |D1 |2.4.49 |[[https://​www.openldap.org/​software/​release/​changes.html|2.4.50]] |*/
 +/​*|freeradius 3.x |1 |D1 |3.0.20 |[[https://​freeradius.org/​release_notes/?​br=3.0.x&​re=3.0.21|3.0.21]] |*/
 +/​*|dovecot |1 |D1 |2.3.10 |[[https://​www.dovecot.org/​|2.3.10.1]] |*/
 +/​*|mailman |1 |D1 |2.1.23 |[[https://​launchpad.net/​mailman/​2.1/​2.1.33|2.1.33]] |*/
 +|mongodb |1 |D1 |4.2.7 |[[https://​docs.mongodb.com/​manual/​release-notes/​4.2/​|4.2.8]] |
 +|Graylog |1 |D1 |3.3 |[[http://​docs.graylog.org/​en/​3.2/​pages/​changelog.html|3.3.1]] |
 +/​*|influxdb |1 |D1 |1.8.0 |[[https://​docs.influxdata.com/​influxdb/​v1.8/​about_the_project/​releasenotes-changelog/​|1.8.0]] |*/
 +|grafana |1 |D1 |7.0.0 |[[https://​github.com/​grafana/​grafana/​blob/​master/​CHANGELOG.md|7.0.3]] |
 +/​*|apache-upload-progress-module|0|D1 |2008 |[[https://​github.com/​drogus/​apache-upload-progress-module/​commits/​master|0.2]] |8/​
 +|alsa-utils |0 |D1 |1.1.2 |[[https://​www.alsa-project.org/​wiki/​Main_Page|1.2.3]] |
 +^ ^^^^^
 +/​*|syslog-ng |0 |D1 |3.27.1 |[[https://​github.com/​balabit/​syslog-ng/​blob/​master/​NEWS.md|3.27.1]] |*/​
 +/​*|apache |0 |D1 |2.4.43 |[[http://​www.apache.org/​dist/​httpd/​CHANGES_2.4.43|2.4.43]] |*/
 +/​*|mod_smooth_streaming |0 |D1 |1.9.5 |[[https://​www.unified-streaming.com/​products/​unified-origin|1.9.5]] |*/
 +/​*|nginx |0 |D1 |1.19.0 |[[http://​nginx.org/​en/​CHANGES|1.19.0]]|*/​
 +/*|php 7.2 |0 |D1 |7.2.30 |[[https://​www.php.net/​ChangeLog-7.php#​7.2.31|7.2.31]] |*/​
 +|php 7.3 |0 |D1 |7.3.18 |[[https://​www.php.net/​ChangeLog-7.php#​7.3.19|7.3.19]] |
 +|php 7.4 |0 |D1 |7.4.6 |[[https://​www.php.net/​ChangeLog-7.php#​7.4.7|7.4.7]] |
 +|passenger 6 |0 |D1 |6.0.4 |[[https://​github.com/​phusion/​passenger/​blob/​stable-6.0/​CHANGELOG|6.0.5]] |
 +/*|ruby 2.6 |0 |D1 |2.6.6 |[[https://​www.ruby-lang.org/​en/​news/​2019/​10/​01/​ruby-2-6-6-released/​|2.6.6]] |*/
 +/​*|python |0 |D1 |2.7.16 |[[https://​www.python.org/​downloads/​release/​python-2717/​|2.7.17]] |*/​
 +/​*|python |0 |D1 |3.8.2 |[[https://​docs.python.org/​3.8/​whatsnew/​changelog.html|3.8.3]] |*/
 +|node |0 |D1 |10.20.1 |[[https://​github.com/​nodejs/​node/​blob/​master/​doc/​changelogs/​CHANGELOG_V10.md|10.21.0]] |
 +/​*|yarn |0 |D1 |1.22.4 |[[https://​github.com/​yarnpkg/​yarn/​blob/​master/​CHANGELOG.md|1.22.4]]|*/​
 +|perl |0 |D1 |5.30.2 |[[https://​perldoc.perl.org/​index-history.html|5.30.3]] |
 +/​*|tomcat-native |0 |D1 |1.2.24 |[[http://​tomcat.apache.org/​native-doc/​miscellaneous/​changelog.html|1.2.24]] |*/
 +|ImageMagick |0 |D1 |7.0.10-14 |[[https://​www.imagemagick.org/​script/​changelog.php|7.0.10-20]] |
 +/​*|Image-ExifTool |0 |D1 |11.98 |[[https://​sourceforge.net/​projects/​exiftool/​|11.99]] |*/
 +|Image-ExifTool |0 |D1 |11.98 |**wordt verwijderd** |
 +|Python 2.7 |0 |D1 |2.7 |**wordt verwijderd** |
 +|pngquant |0 |D1 |2.9.1 |**wordt verwijderd** |
 +/​*|curl |0 |D1 |7.70.0 |[[https://​curl.haxx.se/​changes.html|7.70.0]] |*/
 +/​*|goaccess |0 |D1 |1.3 |[[https://​goaccess.io/​release-notes|1.4]] |*/
 +/​*|gzip |0 |D1 |1.10 |[[https://​www.gnu.org/​software/​gzip/​|1.10]] |*/
 +/​*|ts |0 |D1 |0.7.3 |[[http://​freshmeat.sourceforge.net/​projects/​taskspooler|0.7.3]] |*/
 +/​*|ffmpeg |0 |D1 |4.2.2 |[[https://​www.ffmpeg.org/​download.html#​releases|4.2.3]] |*/
 +|sox |0 |D1 |14.0.0 |[[http://​sox.sourceforge.net/​|14.4.2]] |
 +|git |0 |D1 |2.26.2 |[[https://​git-scm.com/​|2.27.0]] |
 +/​*|netperf |0 |D1 |2.7.0 |[[https://​github.com/​HewlettPackard/​netperf/​blob/​master/​Release_Notes|2.7.0]] |*/
 +/​*|id3v2 |0 |D1 |0.1.11 |[[https://​sourceforge.net/​projects/​id3v2/​|0.1.12]]*/​
 +|postfix |0 |D1 |3.5.2 |[[http://​www.postfix.org/​announcements/​postfix-3.5.3.html|3.5.3]] |*/
 +/​*|amavisd |0 |D1 |2.10.1 |[[https://​www.amavis.org/​release-notes.txt|2.11.1]] |*/
 +/​*|clamav |0 |D1 |0.99.2 |[[https://​blog.clamav.net/​|0.102.3]] |*/
 +/​*|p0f |0 |D1 |3.08b |[[https://​lcamtuf.coredump.cx/​p0f3/​|3.09b]] |*/
 +/​*|postgrey |0 |D1 |1.34 |[[https://​github.com/​schweikert/​postgrey/​blob/​master/​Changes|1.37]] |*/
 +/​*|spamassassin |0 |D1 |3.4.1 |[[https://​spamassassin.apache.org/​news.html|3.4.4]] |*/
 +|unrar |0 |D1 |5.9.2 |[[http://​www.linuxfromscratch.org/​blfs/​view/​svn/​general/​unrar.html|5.9.3]] |
 +|bind |0 |D1 |9.11.19 |[[https://​ftp.isc.org/​isc/​bind9/​9.11.18/​CHANGES|9.11.20]] |
 +/​*|unbound |0 |D1 |1.10.1 |[[http://​www.unbound.net/​download.html|1.10.1]] |*/​
 +/​*|memcached |1 |D1 |1.6.5 |[[https://​github.com/​memcached/​memcached/​wiki/​ReleaseNotes164|1]] [[https://​github.com/​memcached/​memcached/​wiki/​ReleaseNotes165|1.6.6]]|*/​
 +|redis |1 |D1 |6.0.3 |[[https://​raw.githubusercontent.com/​antirez/​redis/​6.0/​00-RELEASENOTES|6.0.5]] |
 +^ ^^^^^
 +/​*|OpenJDK8U-jre |2 |N3 |8u242b08 |[[https://​adoptopenjdk.net/​release_notes.html|8u242b09]] |*/​
 +/​*|OpenJDK11U-jre |2 |N3 |11.0.6_10 |[[https://​adoptopenjdk.net/​release_notes.html|11.0.7_10]] |*/​
 +/​*|OpenJDK11U-jdk |2 |N3 |11.0.6_10 |[[https://​adoptopenjdk.net/​release_notes.html|11.0.7_10]] |*/​
 +|tomcat 8 |2 |N3 |8.5.55 |[[https://​tomcat.apache.org/​tomcat-8.5-doc/​changelog.html|8.5.56]] |
 +|tomcat 9 |2 |N3 |9.0.35 |[[https://​tomcat.apache.org/​tomcat-9.0-doc/​RELEASE-NOTES.txt|9.0.36]] |
 +/​*|mysql-connector-java |2 |N3 |8.0.20 |[[https://​dev.mysql.com/​doc/​relnotes/​connector-j/​8.0/​en/​|8.0.20]] |*/
 +/​*|mysql-connector-java5 |2 |N3 |5.1.49 |[[https://​dev.mysql.com/​doc/​relnotes/​connector-j/​5.1/​en/​|5.1.49]] |*/
 +|newrelic-java |2 |N3 |5.12.1 |[[https://​docs.newrelic.com/​docs/​agents/​java-agent|5.13.0]] |*/​
 +|ActiveMQ |2 |N3 |5.15.12 |[[http://​activemq.apache.org/​activemq-51513-release.html|5.15.13]] |*/
 +|keycloak |2 |N3 |10.0.1 |[[https://​www.keycloak.org/​docs/​latest/​release_notes/​index.html|10.0.2]] |
 +/*|mariadb |1 |N3 |10.2.31 |[[https://​mariadb.com/​kb/​en/​library/​mariadb-10231-release-notes/​|10.2.32]] |*/
 +/​*|mysql |1 |N3 |5.7.30 |[[https://​dev.mysql.com/​doc/​relnotes/​mysql/​5.7/​en/​news-5-7-30.html|5.7.30]] |*/
 +/​*|postgresql |1 |N3 |9.6.17 |[[https://​www.postgresql.org/​docs/​9.6/​static/​release.html|9.6.18]]|*/​
 +^ ^^^^^
 +/*|Elastic Search 5.x |0 |D3 |5.6.15 |[[https://​www.elastic.co/​guide/​en/​elasticsearch/​reference/​5.6/​es-release-notes.html|5.6.16]] |*/
 +|Elastic Search 6.x |0 |D3 |6.8.9 |[[https://​www.elastic.co/​guide/​en/​elasticsearch/​reference/​6.8/​es-release-notes.html|6.8.10]] |
 +|Elastic Search 7.x |0 |D3 |7.7.0 |[[https://​www.elastic.co/​guide/​en/​elasticsearch/​reference/​7.6/​es-release-notes.html|7.8.0]] |
 +^ ^^^^^
 +
 +==== Legenda ====
 +Veel software kan zonder, of met heel weinig impact ge-update worden.
 +Voor deze zaken
 +kiezen we ervoor om zo'n update overdag uit te voeren. Bij een aantal
 +andere componenten is er iets meer impact merkbaar. Die voeren we
 +uit in een nachtelijks change window. Hieronder is
 +de impact genummerd van 0 (geen impact) via 1 (korte onderbreking van
 +enkele seconden) tot 2 (onderbreking van enkele minuten op de
 +dienstverlening).
 +De tijdstippen zijn als volgt:
 +^code ^tijdstip ^
 +|D1 |maandag 6 juli 8:​00--17:​00 |
 +/​*|D2 |dinsdag 7 juli 8:​00--12:​00 |*/​
 +|N3 |woensdag 8 juli 1:00--6:00 AM |
 +|D3 |woensdag 8 juli 8:​00--17:​00 |
 +|W |6--9 juli 8:​00--17:​00 |
  
  • aankondigingen/2020/c2020d12-software-updates-202007.txt
  • Last modified: 2020/06/29 18:08
  • (external edit)