Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
chp:algemeen [2018/09/13 16:58]
matthias [Community Hosting Platform]
chp:algemeen [2020/03/06 07:53] (current)
Line 1: Line 1:
-:!: Let op! deze documentatie is nog volop in ontwikkeling :!: 
-\\ \\ 
 ====== Community Hosting Platform ====== ====== Community Hosting Platform ======
 +Het op Community Hosting Platform is gebaseerd op OpenShift. Openshift Container Platform is gebouwd op Red Hat Enterprise Linux en Kubernetes en biedt een veiligere schaalbare multi-tenant omgeving voor (web-)applicaties en sites. Het stelt omroepen en hun ontwikkelaars in staat om zelfstandig sites en web-applicaties aan te maken, te deployen en te onderhouden. Het NPO Hosting en Streaming team is er ter ondersteuning en om te voorzien in de benodigde bouwstenen zoals templates en containers. ​
 +Dit nieuwe platform biedt een verdere scheiding van applicaties en toegangsrechten dan tot nu toe mogelijk was in het bestaande platform. Het biedt developers en web-redacteurs meer inzicht in hun eigen omgeving. ​
  
-Community Hosting Platform is een container platform voor het hosten van omroep applicaties en websites. \\ 
-Deze nieuwe omgeving draait deels in de cloud en deels op NPO eigen infrastructuur. \\ 
-De voordelen hiervan zijn dat we gebruik kunnen maken van de flexibiliteit die de cloud biedt. Daarnaast kunnen we gebruik maken van diensten die cloudproviders bieden zoals: Machine Learning, Big Data, etc. 
-Verder kunnen we met het aanbieden van een Static Asset CDN de traffic kosten omlaag brengen. 
  
  
-====== Container Technieken ====== +==== Containers en het huidige hostingsplatform ​(Appcluster) ====
-FIXME +
- +
- +
- +
-=== Containers en het huidige hostingsplatform ===+
  
 {{ :​chp:​algemeen:​containers_vs_traditional.png |}} {{ :​chp:​algemeen:​containers_vs_traditional.png |}}
-In de basis zijn containers geisoleerde processen die naast elkaar op een systeem/​server draaien. Het huidige hostingsplatform werkt op een vergelijkbaren ​manier. Bijvoorbeeld:​ meerdere apache, nginx en mysql processen draaien naast elkaar. Daarnaast is er ook een zekere mate van isolatie zodat deze processen elkaar niet in de weg kunnen zitten. Bij ons draait Apache en Nginx met read-only storage voor alle code, data zoals plaatjes worden gescheiden en ergens anders weggeschreven. Dit concept zien we ook terug bij containers. \\+In de basis zijn containers geisoleerde processen die naast elkaar op een systeem/​server draaien. Het huidige hostingsplatform werkt op een vergelijkbare ​manier. Bijvoorbeeld:​ meerdere apache, nginx en mysql processen draaien naast elkaar. Daarnaast is er ook een zekere mate van isolatie zodat deze processen elkaar niet in de weg kunnen zitten. Bij ons draait Apache en Nginx met read-only storage voor alle code, data zoals plaatjes worden gescheiden en ergens anders weggeschreven. Dit concept zien we ook terug bij containers. \\
 Wat is dan het verschil en waarom zou je willen overstappen op een "​echt"​ container platform?\\ Wat is dan het verschil en waarom zou je willen overstappen op een "​echt"​ container platform?\\
   * Het huidige platform vereist (veel) handwerk om applicaties als losse "​instanties"​ te draaien.   * Het huidige platform vereist (veel) handwerk om applicaties als losse "​instanties"​ te draaien.
Line 52: Line 43:
 | Route | Openshift-specifiek:​ Dit is een __DNS entry__ die gekoppeld is aan een //service// zodat deze buiten het cluster toegankelijk is. In tegenstelling tot routes bij netwerkapparatuur gaat het hier niet om IP adressen maar om DNS entries. Bijvoorbeeld:​ mycms.project.example.com |  | Route | Openshift-specifiek:​ Dit is een __DNS entry__ die gekoppeld is aan een //service// zodat deze buiten het cluster toegankelijk is. In tegenstelling tot routes bij netwerkapparatuur gaat het hier niet om IP adressen maar om DNS entries. Bijvoorbeeld:​ mycms.project.example.com | 
 | Service| Een loadbalancer met een vast IP adress die verkeer naar dynamische IP adressen van pods kan sturen. | | Service| Een loadbalancer met een vast IP adress die verkeer naar dynamische IP adressen van pods kan sturen. |
- +|Replication (controler) | Dezelfde pod (definitie) meerdere keren tegelijk draaien. Dit wordt ook wel horizontaal schalen genoemd. ​Het horizontaal schalen gebeurt via de replication controller voor pods die daar geschikt voor zijn. | 
- +| Project | In kubernetes heet dit een namespace; dit is een geisoleerde omgeving waarin applicaties kunnen worden gedeployeerd. Projecten zijn afgeschermd op basis van gebruikersaccounts. Op deze manier kun je een (externe) ontwikkelaar toegang verlenen tot projecten.|
- +
- +
- +
-====== ​Het Platform ====== +
-FIXME+
  
 ===== Cloud ===== ===== Cloud =====
  • chp/algemeen.1536850694.txt.gz
  • Last modified: 2020/03/06 07:53
  • (external edit)