Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

chp:cli [2018/12/21 17:11]
matthias [Download]
chp:cli [2020/01/20 13:13]
Line 1: Line 1:
-:!: Let op! deze documentatie is nog volop in ontwikkeling :!: 
-\\ \\ 
-====== Openshift Command Line Interface ====== 
  
-===== Download ===== 
-De CLI is beschikbaar voor Windows, MacOS en Linux en is [[https://​github.com/​openshift/​origin/​releases/​latest|hier te  downloaden]] 
- 
-Nadat je met ingelogd op de host maak je gebruik van het "​oc"​ commando die je met de bovenstaande link kan installeren. ​ 
- 
-Meestal kun je, als je met "oc get" ergens informatie over kan opvragen, met "oc describe"​ uitgebreidere informatie opvragen. ​ 
-Over het algemeen is het "​OC"​ commando zo ingedeeld: 
-<code bash> 
-oc <​handeling>​ <​resource-type>​ [<naam (optioneel)>​] 
-</​code>​ 
- 
-===== Bash/tab completion ===== 
-In MacOS en Linux kun je gebruik maken van tab completion, voor verschillende beschikbare shell'​s kun je de completion file genereren. 
-Bijv. voor BASH onder MacOS: ​ 
-<code bash> 
-oc completion bash > ~/​.bash_oc_completion 
-#direct inladen 
-source ~/​.bash_oc_completion 
-#permanent inladen, kopieer de file naar de bash_completion directory 
-cp ./​bash_oc_completion /​usr/​local/​etc/​bash_completion.d/​oc 
-</​code>​ 
- 
-===== Inloggen ===== 
-Inloggen op de betreffende Openshift omgeving gaat via  
- 
-^commando ^ opties ^beschrijving^ 
-| oc login  | -u <​user>​ <​openshift_master_url>​ | inloggen in openshift | 
-| oc whoami || laat zien als welke user je bent ingelogt | 
-| oc project || laat zien in welk project je werkt | 
- 
-<code bash> 
-#​bijvoorbeeld: ​ 
-oc login -u gebruiker https://​master.chp.npohosting.nl:​8443/​ 
-</​code>​ 
- 
- 
-==== Project Management ==== 
- 
- 
-^commando ^ opties ^beschrijving^ 
-| oc projects || Laat beschikbare projecten zien | 
-| oc new-project || Maak een project aan | 
-| oc project || Laat zien in welk project je momenteel werkt | 
-| oc project <​project_name>​ | | Verander je huidige workspace naar een ander project | 
- 
- 
-==== Gebruikers rechten geven of ontnemen binnen projecten ==== 
-**Note : alleen een project admin kan deze commando'​s uitvoeren** 
- 
-Deze commando'​s zijn bedoeld om gebruikers en groepen toegang te geven tot een project. 
- 
-Beschikbare rollen : 
-^ Role  ^ Omschrijving ^ 
-| admin | Een gebruiker die edit rechten heeft binnen het project en de mogelijkheid heeft om project memberships aan te passen | 
-| edit  | Een gebruiker die meeste resources kan maken en aanpassen binnen het project, maar kan niet de project memberships aan passen | 
-| view  | Een gebruiker die het project kan bekijken, maar kan geen resources aanpassen en kan geen secrets of memberships zien in het project | 
- 
-  * Voeg project rol toe aan gebruiker 
-<code bash>oc policy add-role-to-user <​role>​ <​user></​code>​ 
-  * Voeg project rol toe aan groep 
-<code bash>oc policy add-role-to-group <​role>​ <​group></​code>​ 
-  * Verwijder project rol van gebruiker 
-<code bash>oc policy remove-role-from-user <​role>​ <​user></​code>​ 
-  * Verwijder project rol van groep 
-<code bash>oc policy remove-role-from-group <​role>​ <​group></​code>​ 
-  * Laat zien welke rollen er uitgedeeld zijn in het project 
-<code bash>oc get rolebinding</​code>​ 
-//​Bijvoorbeeld,​ je wilt gebruiker // 
- 
-==== Status en informatie binnen je project ==== 
- 
-^commando ^ opties ^beschrijving^ 
-|oc status| | laat alle services, deployment configs, build configurations,​ en actieve deployments zien binnen je project|  
-|oc logs | -f | Logs tonen van een object \\ -f voor persistent (vergelijkbaar met tail -f) |  
-|oc get ev | |events tonen van het hele cluster | 
-|oc get all | |list alle resource types binnen je project | 
-|oc describe | |uitgebreidere informatie listen over een resource type 
-|oc get pods |-o wide | list alle pods (zoals met ps) \\ -o wide voor meer opties | 
- 
- 
- 
-==== Troubleshooting & debugging ==== 
- 
- 
- 
-  * Direct vanaf je werkstation connectie maken. Zet een portforward op naar een pod: 
-<code bash> 
-oc port-forward <​pod_name>​ <​listen_port>:<​port_in_pod>​ 
-# example mysql : oc port-forward mysql-1-ghb5q 6001:3306 
-mysql -p 6001 -h localhost -u <​mysql_user>​ -p<​mysql_pass>​ <​mysql_database>​ 
-</​code>​ 
- * Direct commando'​s binnen een container uitvoeren 
-<code bash> 
-oc exec <pod> [-c <​container>​ (optioneel] <​commando>​ 
-</​code>​ 
- 
- 
-==== Netwerk-gerelateerd ==== 
- 
-^commando ^ opties ^beschrijving^ 
-|oc get svc| | list alle services binnen je project| 
-|oc expose | --hostname| Route creĆ«ren \\ (zonder --hostname wordt het <​route-name>​-<​project-name>​.<​default-domain>​ )| 
  • chp/cli.txt
  • Last modified: 2020/03/06 07:53
  • (external edit)