ConfigMap

ConfigMap is een key value object die gebruikt kan worden om binnen containers externe config beschikbaar te maken. Data in een ConfigMap kan op 3 manieren beschikbaar gesteld worden aan containers:

 • Als environmentals, hiervoor dienen de keys een specifieke formatering te hebben, zie hier voor meer informatie FIXME
 • Als directory, hierbij zijn de keys de filenames en de values de inhoud van deze files.
 • Als file, hierbij dient een specifieke key in de ConfigMap te worden gekozen en de value van de key wordt de inhoud van de file.

Webconsole

ConfigMap is aan te maken via Resources → Config Maps en dan de knop create config map rechts bovenin.

Template file

maak een yml bestand aan, bijv. configmap.yml

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
 name: my-config-map
data:
 application.config: |-
  ---
  application:
  - name: frontend
   config: frontend.config
  - name: backend
   hostname: app-backend
 frontend.config: |-
  ---
  database:
   host: app-database
   user: db_user
   pass: somerandomhash
   database: db
  hostname: app.example.com

Voeg de configmap toe aan project via commandline: $ oc create -f <yml-file> -n <project>

 • chp/concepten/configmap.txt
 • Last modified: 2019/06/20 13:25
 • by matthias