chp:concepten:deploymentconfig

Deployment config

Als je gebruik maakt van onze templates of oc new-app dan wordt er automatisch een deployment-config en een replication-controler aangemaakt. Er zijn een aantal redenen waarom je een deployment-config zou willen aanpassen zoals config-maps en secrets toekennen.

Het toevoegen van een secret aan een Deployment-config via de command-line:

Onder spec, container env kunnen kunnen environment variabelen worden toegevoegd.

  spec:
   containers:
   - env:
    - name: MYSQL_USER
     valueFrom:
      secretKeyRef:
       key: database-user
       name: voorbeeld-secret
    - name: MYSQL_PASSWORD
     valueFrom:
      secretKeyRef:
       key: database-password
       name: voorbeeld-secret
    - name: MYSQL_DATABASE
     valueFrom:
      secretKeyRef:
       key: database-name
       name: voorbeeld-secret

De - name: is (heel voor de hand liggend) de naam van de variabele, binnen de container.
ValueFrom secretKeyRef: key verwijst naar de key die je in de secret of config-map heb opgegeven (zie voorbeeld hierboven) en name verwijst naar de naam van je secret of config-map.
Binnen de pod/containers zie je vervolgens de environment variabelen:

MYSQL_USER=voorbeeld_gebruiker
 • chp/concepten/deploymentconfig.txt
 • Last modified: 2020/10/17 11:12
 • (external edit)