chp:concepten:deploymentconfig

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

chp:concepten:deploymentconfig [2020/05/20 05:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Deployment config ======
 +
 +Als je gebruik maakt van onze templates of ''​oc new-app''​ dan wordt er automatisch een deployment-config en een replication-controler aangemaakt. Er zijn een aantal redenen waarom je een deployment-config zou willen aanpassen zoals config-maps en secrets toekennen. ​
 +
 +
 +=== Het toevoegen van een secret aan een Deployment-config via de command-line:​ ===
 +Onder spec, container env kunnen kunnen environment variabelen worden toegevoegd.
 +<code yaml>
 +    spec:
 +      containers:
 +      - env:
 +        - name: MYSQL_USER
 +          valueFrom:
 +            secretKeyRef:​
 +              key: database-user
 +              name: voorbeeld-secret
 +        - name: MYSQL_PASSWORD
 +          valueFrom:
 +            secretKeyRef:​
 +              key: database-password
 +              name: voorbeeld-secret
 +        - name: MYSQL_DATABASE
 +          valueFrom:
 +            secretKeyRef:​
 +              key: database-name
 +              name: voorbeeld-secret
 +</​code>​
 +
 +De ''​- name: ''​ is (heel voor de hand liggend) de naam van de variabele, binnen de container.\\ ''​ValueFrom ​ secretKeyRef:''​ //key// verwijst naar de key die je in de secret of config-map heb opgegeven (zie voorbeeld hierboven) en name verwijst naar de naam van je secret of config-map. \\
 +Binnen de pod/​containers zie je vervolgens de environment variabelen:
 +<code bash>​MYSQL_USER=voorbeeld_gebruiker</​code>​
 +
  
  • chp/concepten/deploymentconfig.txt
  • Last modified: 2020/05/20 05:30
  • (external edit)