Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
chp:concepten:jobs [2020/02/14 15:08]
matthias [Troubleshooten en log-files bekijken van de queue-worker]
chp:concepten:jobs [2020/02/14 15:15] (current)
matthias [Tweede helft van de job configuratie-file]
Line 41: Line 41:
 ==== Tweede helft van de job configuratie-file ==== ==== Tweede helft van de job configuratie-file ====
 Dit gedeelte is vooral een copy-paste van de deployment-configuratie van je php-fpm pods. \\ Dit gedeelte is vooral een copy-paste van de deployment-configuratie van je php-fpm pods. \\
-Door de configuratie over te nemen van de deployment-config van de bestaande php-fpm pods, geef je dus aan dat hij dezelfde image, secrets en config-maps moet gebruiken als de php-fpm pods die al zijn uitgerold via het template. ​+Meestal wil je het volgende overnemen ​van de php-fpm pods die al zijn uitgerold via het template
 +  * De image; zo heb je dezelfde php-versie 
 +  * Config-maps;​ zo heb je dezelfde configuratie 
 +  * Secrets; bijvoorbeeld voor connecties naar S3, redis, databases etc 
  
 <code yaml> <code yaml>
  • chp/concepten/jobs.txt
  • Last modified: 2020/02/14 15:15
  • by matthias