chp:concepten:secret

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

chp:concepten:secret [2020/05/20 05:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Secret ======
 +
 +Vergelijkbaar met een [[chp:​concepten:​configmap | config-map]],​ alleen dan voor gevoelige informatie zoals wachtwoorden,​ (api)keys en ssh-keys. Los van de ssh-key'​s kun je geen files een secret maken. Secrets werken met environment-variabelen. ​ \\
 +
 +<code yaml>
 +apiUrl: "​https://​myapi.com/​api/​v2"​
 +username: "​username"​
 +password: "​password"​
 +</​code>​
 +\\
 +Bijvoorbeeld secrets van een uitgerolde mysql instance. \\
 +{{:​chp:​concepten:​pasted:​20191106-104650.png}}
 +
 +
  
  • chp/concepten/secret.txt
  • Last modified: 2020/05/20 05:30
  • (external edit)