Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
chp:developer [2019/01/11 13:03]
matthias [Openshift Client tool op MacOS]
chp:developer [2019/01/11 13:19]
matthias [Openshift Client tool op MacOS]
Line 1: Line 1:
-:!: Let op! deze documentatie is nog volop in ontwikkeling :!: 
-\\ \\ 
 ====== Community Hosting Platform : Developer Omgeving ====== ====== Community Hosting Platform : Developer Omgeving ======
  
Line 97: Line 95:
 oc cluster up --tag=latest oc cluster up --tag=latest
 </​code>​ </​code>​
 +\\
 <label type="​danger">​ <label type="​danger">​
-:!: Onderstaande stappen kunnen tot dataverlies leiden van je lokale openshift omgeving. :!:+:!: Onderstaande stappen kunnen tot dataverlies leiden van je lokale openshift ​en/of Docker ​omgeving. :!:
 </​label>​ </​label>​
 +\\
 Als er ergens iets niet goed is gegaan met het afsluiten van je lokale omgeving staan er waarschijnlijk nog oude containers die niet zijn opgeruimd. ​ Als er ergens iets niet goed is gegaan met het afsluiten van je lokale omgeving staan er waarschijnlijk nog oude containers die niet zijn opgeruimd. ​
 <code bash> <code bash>
  • chp/developer.txt
  • Last modified: 2020/03/06 07:53
  • (external edit)