chp:faq:ramdisk

RAM disk tbv NGiNX Caching

Het gebruiken van in memory caching in NGiNX is mogelijk dmv het toevoegen van een RAM disk in de NGiNX container.
Voor het toevoegen van de RAM disk is het wel nodig dat je de memory limit van de container op de juiste waarde zet, Wij houden aan dat de limiet die je opgeeft binnen NGiNX 80% is van de memory limit van de container.
In het voorbeeld hieronder zetten we het limiet op 1Gi.

Ga naar Applications → Deployments → Naam_van_je_nginx_deployment
Click op Actions → Edit YAML
Hier moet je onder spec: het volgende toevoegen :

volumes:
 - emptyDir:
   medium: Memory
  name: nginx-cache

Onder containers: in je specifieke container voeg je toe

volumeMounts:
 - mountPath: /mnt/nginx-cache
  name: nginx-cache

Het geheel ziet er dan potentieel als volgend uit:

spec:
 containers:
  - command:
    - /usr/libexec/s2i/run
   image: 'npohosting/nginx:1.15'
   imagePullPolicy: Always
   name: nginx
   ports:
    - containerPort: 8080
     protocol: TCP
   resources:
    limits:
     memory: 1Gi
   terminationMessagePath: /dev/termination-log
   terminationMessagePolicy: File
   volumeMounts:
    - mountPath: /mnt/nginx-cache
     name: nginx-cache
 dnsPolicy: ClusterFirst
 restartPolicy: Always
 schedulerName: default-scheduler
 securityContext: {}
 terminationGracePeriodSeconds: 30
 volumes:
  - emptyDir:
    medium: Memory
   name: nginx-cache
 • chp/faq/ramdisk.txt
 • Last modified: 2020/10/17 11:12
 • (external edit)