chp:handleiding:configmaps_en_laravel

Laravel configureren met config-maps (en secrets)

In de handleiding Aanmaken van een Redis instantie in OpenShift staat beschreven hoe je Redis aan Laravel koppelt via secrets. Op deze pagina gaan we verder in hoe je Laravel configureert via environment variabelen. De Laravel documentatie zegt er het volgende over: Er staat ook een waarschuwing om de .env file niet in Git op te slaan. Binnen OpenShift kun je het beste environment variabelen gebruiken via configmaps en secrets.

oc apply -f laravel-conf.yaml

Voorbeeld config-map:

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
 name: laravel-config
 labels:
  name: laravel-config
data:
 APP_ENV: "local"
 APP_KEY: "base64:1234567890="
 APP_DEBUG: "false"
 APP_LOG: "errorlog"
 APP_LOG_LEVEL: "debug"
 APP_URL: "http://domein-naam.tld"
 

 BROADCAST_DRIVER: "log"
 CACHE_DRIVER: "file"
 SESSION_DRIVER: "file"
 QUEUE_DRIVER: "sync"

Via de web-interface kun je de config-map toevoegen aan Laravel door hem te openen via Resources > Config maps, laravel-conf en vervolgens “Add to Application”.

Selecteer de laravel-php deployment-config onder “select an application”, en klik vervolgens op save.

 • chp/handleiding/configmaps_en_laravel.txt
 • Last modified: 2020/12/23 23:14
 • (external edit)