chp:handleiding:configmaps_en_laravel

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

chp:handleiding:configmaps_en_laravel [2020/05/20 05:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Laravel configureren met config-maps (en secrets) ======
 +In de handleiding [[:​chp:​handleiding:​redis_laravel]] staat beschreven hoe je Redis aan Laravel koppelt via ''​secrets''​. Op deze pagina gaan we verder in hoe je Laravel configureert via environment variabelen. ​
 +De [[https://​laravel.com/​docs/​5.8/​configuration#​environment-variable-types | Laravel documentatie]] zegt er het volgende over:
 +{{ :​chp:​handleiding:​pasted:​20200219-105243.png |}}
 +Er staat ook een waarschuwing om de ''​.env''​ file niet in Git op te slaan. Binnen OpenShift kun je het beste environment variabelen gebruiken via configmaps en secrets. ​
 +
 +<code bash>oc apply -f laravel-conf.yaml</​code>​
 +**Voorbeeld config-map:​**
 +<code yaml>
 +apiVersion: v1
 +kind: ConfigMap
 +metadata:
 +  name: laravel-config
 +  labels:
 +    name: laravel-config
 +data:
 +  APP_ENV: "​local"​
 +  APP_KEY: "​base64:​1234567890="​
 +  APP_DEBUG: "​false"​
 +  APP_LOG: "​errorlog"​
 +  APP_LOG_LEVEL:​ "​debug"​
 +  APP_URL: "​http://​domein-naam.tld"​
 +
 +
 +  BROADCAST_DRIVER:​ "​log"​
 +  CACHE_DRIVER:​ "​file"​
 +  SESSION_DRIVER:​ "​file"​
 +  QUEUE_DRIVER:​ "​sync"​
 +</​code>​
 +
 +Via de web-interface kun je de config-map toevoegen aan Laravel door hem te openen via ''​Resources''​ > Config maps, laravel-conf en vervolgens "Add to Application"​. \\
 +
 +{{ :​chp:​handleiding:​pasted:​20200219-112501.png |}}
 +Selecteer de laravel-php deployment-config onder "​select an application",​ en klik vervolgens op ''​save''​. ​
 +
  
  • chp/handleiding/configmaps_en_laravel.txt
  • Last modified: 2020/05/20 05:30
  • (external edit)