chp:handleiding:letsencrypt

Voor de CHP omgeving hebben we een extra controller draaien die automatisch routes van LetsEncrypt certificaten voorziet.
Dit kan gedaan worden door in de yaml configuratie van de route onder metadata → annotations het label “kubernetes.io/tls-acme”: “true” toe te voegen.

Vereisten om hier gebruik van te maken is dat het DNS record al naar de CHP omgeving staat.

Om dit voor een route aan te zetten dien je eerst de naam van de route op te zoeken, dit kan onder andere via de commandline:

$ oc get -n <project> routes
NAME    HOST/PORT              PATH   SERVICES  PORT    TERMINATION  WILDCARD
route-name subdomain.example.com             nginx   8080-tcp         None

Vervolgens kun je gewapend met de route name de route labelen voor LetsEncrypt via het volgende commando:

$ oc get -n <project> route <route-name> -o json \
  | jq --argjson obj '{ "kubernetes.io/tls-acme": "true" }' '.metadata.annotations += $obj' \
  | oc replace -f -

Na het labelen van de route kun je, na ~30 seconden, via de commandline zien dat de route voorzien is van certificaten onder het 'TERMINATION' kopje:

$ oc get -n <project> routes
NAME    HOST/PORT              PATH   SERVICES  PORT    TERMINATION   WILDCARD
route-name subdomain.example.com             nginx   8080-tcp  edge/Redirect  None

Ga in de webconsole naar je project en ga daar naar Routes onder Applications

Kies vervolgens in het volgende scherm de route die je wilt laten voorzien van LetsEncrypt Certificaten.

Vervolgens in het volgende scherm kies je voor Edit YAML onder de knop Actions

Voeg aan de YAML configuratie het volgende toe onder metadata

 annotations:
  kubernetes.io/tls-acme: 'true'

En druk vervolgens op Save

 • chp/handleiding/letsencrypt.txt
 • Last modified: 2020/10/17 11:12
 • (external edit)