chp:handleiding:letsencrypt

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
chp:handleiding:letsencrypt [2018/12/19 14:42]
ferry created
chp:handleiding:letsencrypt [2020/05/20 05:30] (current)
Line 9: Line 9:
 Om dit voor een route aan te zetten dien je eerst de naam van de route op te zoeken, dit kan onder andere via de commandline:​ Om dit voor een route aan te zetten dien je eerst de naam van de route op te zoeken, dit kan onder andere via de commandline:​
 <​code>​ <​code>​
-$ oc get -n <namespace> routes+$ oc get -n <project> routes
 NAME        HOST/​PORT ​                          ​PATH ​     SERVICES ​  ​PORT ​      ​TERMINATION ​  ​WILDCARD NAME        HOST/​PORT ​                          ​PATH ​     SERVICES ​  ​PORT ​      ​TERMINATION ​  ​WILDCARD
 route-name ​ subdomain.example.com ​                        ​nginx ​     8080-tcp ​                None route-name ​ subdomain.example.com ​                        ​nginx ​     8080-tcp ​                None
Line 16: Line 16:
 Vervolgens kun je gewapend met de route name de route labelen voor LetsEncrypt via het volgende commando: Vervolgens kun je gewapend met de route name de route labelen voor LetsEncrypt via het volgende commando:
 <​code>​ <​code>​
-$ oc get -n <namespace> route <​route-name>​ -o json \+$ oc get -n <project> route <​route-name>​ -o json \
     | jq --argjson obj '{ "​kubernetes.io/​tls-acme":​ "​true"​ }' '​.metadata.annotations += $obj' \     | jq --argjson obj '{ "​kubernetes.io/​tls-acme":​ "​true"​ }' '​.metadata.annotations += $obj' \
     | oc replace -f -     | oc replace -f -
Line 23: Line 23:
 Na het labelen van de route kun je, na ~30 seconden, via de commandline zien dat de route voorzien is van certificaten onder het '​TERMINATION'​ kopje: Na het labelen van de route kun je, na ~30 seconden, via de commandline zien dat de route voorzien is van certificaten onder het '​TERMINATION'​ kopje:
 <​code>​ <​code>​
-$ oc get -n ferry-test ​routes+$ oc get -n <​project> ​routes
 NAME        HOST/​PORT ​                          ​PATH ​     SERVICES ​  ​PORT ​      ​TERMINATION ​    ​WILDCARD NAME        HOST/​PORT ​                          ​PATH ​     SERVICES ​  ​PORT ​      ​TERMINATION ​    ​WILDCARD
 route-name ​ subdomain.example.com ​                        ​nginx ​     8080-tcp ​  ​edge/​Redirect ​  None route-name ​ subdomain.example.com ​                        ​nginx ​     8080-tcp ​  ​edge/​Redirect ​  None
  • chp/handleiding/letsencrypt.txt
  • Last modified: 2020/05/20 05:30
  • (external edit)