chp:handleiding:redis_laravel

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

chp:handleiding:redis_laravel [2020/05/20 05:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Aanmaken van een Redis instantie in OpenShift ======
  
 +Het aanmaken van een Redis instantie voor bijvoorbeeld caching in Laravel is relatief eenvoudig. Klik op 'add to project'​ via de web-interface en kies voor Redis (niet voor de ephemeral variant!).
 +
 +{{:​pasted:​20200219-103343.png?​1000|}}
 +
 +Vul vervolgens een wachtwoord in voor Redis onder ''​Redis Connection Password''​ en de ''​Database Service Name'',​ dit is de REDIS_HOST binnen Laravel.
 +{{:​pasted:​20200218-172812.png|}}
 +
 +^Openshift variabele ^ Laravel variabele ^
 +|Database Service Name | REDIS_HOST|
 +|Redis Connection Password | REDIS_PASSWORD |
 +
 +Bij het aanmaken van de instance moet je er voor kiezen om "​secrets"​ aan te maken die later kunnen worden gekoppeld aan Laravel via Environment variables.  ​
 +
 +===== Redis configuratie-variabelen koppelen aan Laravel =====
 +Pas de deployent configuratie aan van de php-pods van laravel. Klik in het menu aan de linkerkant op "​Applications"​ en vervolgens op "​deployment"​
 +{{:​pasted:​20200219-102254.png}} \\
 +Kies hier vervolgens de php deployment-configuratie uit. En klik op "​Environment"​. Kies bij '​Value'​ voor de redis-persistent secret die is aangemaakt. Welke keys je moet hebben en welke ''​name''​ je die moet geven staat in de onderstaande tabel en screenshot. ​
 +
 +^Laravel Environment variabele (Name) ^ Secret key ^
 +| REDIS_HOST | uri |
 +| REDIS_PASSWORD ​ | password |
 +\\
 +{{:​pasted:​20200219-095940.png}}
  • chp/handleiding/redis_laravel.txt
  • Last modified: 2020/05/20 05:30
  • (external edit)