chp:handleiding:static-cdn

CHP: Static CDN

Omdat traffic kosten uit een public cloud meestal erg hoog zijn en ~90% van alle traffic uit websites statische content is (css, js, png, gif, etc.) hebben wij het “Static CDN” opgezet. Dit hebben wij opgezet met een partner die in Nederland uitgebreide CDN capaciteit heeft en op deze manier is er de mogelijkheid om stevig te besparen op de traffic kosten van de omroep websites.

Deze omgeving is opgezet op basis van een S3 compatible backend en een caching frontend zodat alle objecten binnen de S3 omgeving snel uitgeserveerd kunnen worden.
Dit static CDN is opgezet om uitsluitend publieke bestanden uit te serveren. Het is mogelijk om de buckets in de S3 backend als private te gebruiken, maar daar adviseren wij de AWS S3 omgeving voor, omdat deze dichter bij je applicatie draait.

Om toegang tot het Static CDN aan te vragen hebben wij een aantal gegevens nodig:

 • CDN url: Deze is zelf te kiezen en kan iets zijn als bijv. cdn.omroep.tld
 • Cache tijd: Hoe lang de caching laag objecten mag cachen in minuten, bijv. 120 minuten
 • Toegang: Is een unieke access_key + secret gewenst, of mag deze met een bestaande bucket gedeeld worden.

Vervolgens na het aanmaken krijg je van ons terug:

 • De Cached CDN URL
 • S3 Bucket URL
 • S3 Base URL
 • S3 Bucket Name
 • Access_key (als hier een nieuwe voor moest worden aangemaakt)
 • Secret_key (als hier een nieuwe voor moest worden aangemaakt)

De Access_key en Secret_key zullen wij in het CHP als secret toevoegen zodat die ook verder geheim blijven.

Interactie met S3 buckets is mogelijk door gebruik te maken van diverse gestandaardiseerde CLI, SDK, API of visuele tools. Ondanks de hosting van S3 storage buiten Amazon AWS, zijn de diverse tools die gecertificeerd zijn voor het product van Amazon ook direct toepasbaar.

Een voorbeeld van een CLI-tool is S3CMD, deze opensource tool ondersteunt onder andere de koppeling met het storage platform en alsmede interactie met buckets, objects en meer. Hieronder wordt daarom kort de configuratie en interactie gebruikmakend van S3CMD gedemonstreerd.

Het gebruik van S3CMD is afhankelijk van een configuratie bestand. Als voorbeeld wordt er een nieuw configuratie bestand aangemaakt genaamd ‘configfile’. Hieraan wordt de volgende configuratie toegevoegd:

[default]
# Object Storage Region NL-AMS-1
host_base = objectstorage.nl-ams-1.scalia.io
host_bucket = %(bucket)s.objectstorage.nl-ams-1.scalia.io
use_https = True
 
# Login credentials
access_key = {YOUR ACCESS KEY}
secret_key = {YOUR SECRET KEY} 

Gebruikmakend van de eerder aangemaakte configuratie, kunnen er bestanden worden geüpload zoals in het voorbeeld hieronder:

# Simple upload
s3cmd PUT image.jpg S3://bucket –config ./configfile
# Simple upload with path notation
s3cmd PUT file.txt S3://bucket/path/folder –config ./configfile 

Afhankelijk van de bucket configuratie zijn alle bestanden standaard “public”. Het is mogelijk om een specifiek bestand of folder andere ACL policies toe te kennen. De volgende ACL policies zijn mogelijk:

 • READ, gerechtigde kan objecten lezen
 • WRITE, gerechtigde kan objecten schrijven of verwijderen
 • READ_ACP, gerechtigde kan bucket ACL lezen
 • WRITE_ACP, gerechtigde kan bucket ACL wijzigen
 • FULL_CONTROL, gerechtigde heeft alle rechten objecten in de bucket

Hieronder volgt een voorbeeld om een ACL-entry te wijzigen:

# Change ACL to public on a single file
s3cmd setacl s3://bucket/path/to/file --acl-public -config ./configfile
# Change ACL to public recursive
s3cmd setacl -r s3://bucket --acl-public -config ./configfile 

De onderstaande functies worden ondersteund door het storage platform en kunnen door gebruik van een RESTful API worden benut.

Functie Status
List Buckets Ondersteund
Delete Bucket Ondersteund
Create Bucket Ondersteund
Bucket Lifecycle Ondersteund
Policy (Buckets, Objects) Ondersteund
Bucket Website Ondersteund
Bucket ACLs (Get, Put) Ondersteund
Bucket Location Ondersteund
Bucket Notification Ondersteund
Bucket Object Versions Ondersteund
Get Bucket Info (HEAD) Ondersteund
Bucket Request Payment Ondersteund
Put Object Ondersteund
Delete Object Ondersteund
Get Object Ondersteund
Object ACLs (Get, Put) Ondersteund
Get Object Info (HEAD) Ondersteund
POST Object Ondersteund
Copy Object Ondersteund
Multipart Uploads Ondersteund
Object Tagging Ondersteund
Bucket Tagging Ondersteund
Storage Class Ondersteund

Dit hoofdstuk gaat over welke mogelijkheden er zijn om bestanden uit te serveren. Het is een globale weergave van statische bestanden en media streams. Er wordt vanuit gegaan dat er een basiskennis aanwezig is over bestanden, bestandsstructuren en media encoding.

In het volgende overzicht staan de verschillende notaties van hoe een URL is opgebouwd. Deze URL-templates kan men gebruiken voor het implementeren van het S3 bucket op de plek waar de bestanden uitgeserveerd moeten gaan worden.

URL Type URL
Private files https://<bucket>.<S3 base url>/bestandsnaam.ext
Public files https://<bucket>.<S3 base url>/bestandsnaam.ext
Cached CDN URL https://<cached CDN url>/bestandsnaam.ext

Indien bestanden publiekelijk uitgeserveerd worden op kleine of grote schaal heeft het de voorkeur deze te serveren door middel van het CDN-netwerk. Door gebruik te maken van het CDN-netwerk worden uw bestanden nationaal gedistribueerd en over versnelde caches uitgeserveerd aan uw gebruikers. Om het CDN-netwerk toegankelijker te maken kunt u gebruik maken van de aan u specifiek toegewezen “Cached CDN URL”.

 • chp/handleiding/static-cdn.txt
 • Last modified: 2020/10/17 11:12
 • (external edit)