chp:images:php-fpm

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
chp:images:php-fpm [2019/11/12 10:07]
127.0.0.1 external edit
chp:images:php-fpm [2020/05/20 05:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== PHP-FPM ======
 +Let op! deze pagina is nog in ontwikkeling FIXME
  
 +===== Omschrijving =====
 +PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) is een scripttaal, die bedoeld is om op webservers dynamische webpagina'​s te creĆ«ren.
 +PHP-FPM (FastCGI Process Manager) is een alternatief op PHP FastCGI implementatie met additionele features die (voornamelijk) bruikbaar zijn voor sites met zware load.
 +
 +===== Builds =====
 +PHP-FPM wordt gebouwd in de Major.Minor.Patch formaat (bijv. 7.2.15). \\
 +Wij brengen de de images met de volgende speciale tags :
 +^ Formaat ​          ^ Voorbeeld ​              ^ Uitleg ^
 +| latest ​           | npohosting/​php-fpm:​latest | Laatste build van hoogste Major.Minor |
 +| Major.Minor ​      | npohosting/​php-fpm:​7.2 ​   | Laatste release van de Minor branch ​  |
 +| Major.Minor.Patch | npohosting/​php-fpm:​7.2.15 | Specifieke versie release ​            |
 +
 +Wij adviseren voor projecten om de Major.Minor te gebruiken om zo de security op pijl te houden en na testen de Minor versie te verhogen wanneer dit nodig is.
 +
 +===== Versies =====
 +We onderhouden momenteel de volgende versies:
 +^ Versie ​ ^ link naar image ^
 +^ PHP 7.1 | ''​npohosting/​php-fpm:​7.1''​ |
 +^ PHP 7.2 | ''​npohosting/​php-fpm:​7.2''​ |
 +^ PHP 7.3 | ''​npohosting/​php-fpm:​7.3''​ |
 +
 +===== Gebruik =====
 +Deze php-fpm build maakt gebruik van S2I intergratie,​ dit houd in dat deze gebruikt kan worden in een Openshift build en je hier code in kan deployen via een repository en een deploy script.
 +
 +
 +==== deploy script ====
 +Deze image zoekt tijdens het build proces van S2I naar deploy.sh, deze hoort in de root van de repository te staan. \\
 +Voorbeeld van een deploy script is hier te vinden FIXME
 +
 +==== Webroot ====
 +De webroot van deze image bevind zich in /​var/​www/​html
 +
 +==== PHP configuratie ====
 +Via een ConfigMap is het mogelijk om php configuratie in te laden door PHP config include files te maken en deze ConfigMap in te laden.
 +
 +==== PHP Memory ====
 +Let op dat de memory limit van de container gelijk staat met het aantal PHP sloten vermenigvuldigd met de PHP Memory Limit. FIXME
  • chp/images/php-fpm.txt
  • Last modified: 2020/05/20 05:30
  • (external edit)