chp

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
chp [2020/09/09 11:26]
127.0.0.1 external edit
chp [2020/10/17 11:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Community Hosting Platform ======
 +
 +Het Community hosting platform is gebaseerd op OpenShift. OpenShift is een container platform.  ​
 +
 +Nog niet bekend met (Docker) containers? Dan is het handig om eerst dit te lezen:
 +  * [[chp:​containers|Wat zijn containers ?]]
 +==Al bekend met containers? Lees dan vanaf hier. ==
 +  * [[chp:​algemeen|Wat is Community Hosting Platform en wat is OpenShift ?]]
 +  * [[chp:​faq|Veel Gestelde Vragen]]
 +  * [[chp:​nieuwe-mogelijkheden|Wat betekent OpenShift voor mij als ontwikkelaar of site-manager?​]]
 +
 +
 +===Handleidingen:​===
 +  * [[chp:​handleiding:​letsencrypt|Routes voorzien van SSL Certificaten via LetsEncrypt]]
 +  * [[chp:​developer|Developer Omgeving]]
 +  * [[chp:​cli|Openshift CLI]]
 +  * [[chp:​handleiding:​nginx-ruby|Ruby deployment met het NPO Template]]
 +  * [[chp:​handleiding:​nginx-phpfpm|PHP deployment met het NPO Template]]
 +    * [[chp:​images:​nginx|Uitleg over de nginx image van deze template]]
 +    * [[chp:​images:​php-fpm|Uitleg over de php-fpm image van deze template]]
 +  * [[chp:​handleiding:​secret_aanpassen|Aanpassen van een Secret]]
 +  * [[chp_laravel-php]]
 +    * [[chp:​handleidingen:​Mariadb_laravel| Een Mariadb/​mysql instantie uitrollen en koppelen aan Laravel]]
 +    * [[chp:​handleiding:​redis_laravel|Een redis instance aanmaken binnen Openshift en koppelen met Laravel]]
 +    * [[chp:​handleiding:​configmaps_en_laravel|Laravel configureren met Environment variabelen]]
 +    * [[chp:​concepten:​cronjobs|Cronjobs instellen]]
 +    * [[chp:​concepten:​jobs|Queue-workers instellen]]
 +  * [[chp:​handleiding:​static-cdn|Static CDN (public S3)]]
 +  * [[chp:​handleiding:​aws-peering|Binnen AWS peeren met CHP]]
 +
 +=== Openshift (en Kubernetes) concepten: ===
 +
 +== Resource Definities ==
 +  * [[chp:​concepten:​deploymentconfig|DeploymentConfig]]
 +  * [[chp:​concepten:​buildconfig|BuildConfig]]
 +  * [[chp:​concepten:​service|Service]]
 +  * [[chp:​concepten:​route|Route]]
 +  * [[chp:​concepten:​secret|Secret]]
 +  * [[chp:​concepten:​configmap|ConfigMap]]
 +  * [[chp:​concepten:​templates|Templates]]
 +
 +
 +
 +
 + 
  
  • chp.txt
  • Last modified: 2020/10/17 11:12
  • (external edit)