Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
chp [2019/08/21 11:35]
ferry
chp [2019/09/21 22:57] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Community Hosting Platform ======
 +:!: Let op! deze documentatie is nog volop in ontwikkeling :!:
 +\\ \\
 +
 +Het Community hosting platform is gebaseerd op OpenShift. OpenShift is een container platform.  ​
 +
 +Nog niet bekend met (Docker) containers? Dan is het handig om eerst dit te lezen:
 +  * [[chp:​containers|Wat zijn containers ?]]
 +==Al bekend met containers? Lees dan vanaf hier. ==
 +  * [[chp:​algemeen|Wat is Community Hosting Platform en wat is OpenShift ?]]
 +  * [[chp:​faq|Veel Gestelde Vragen]]
 +  * [[chp:​nieuwe-mogelijkheden|Wat betekent OpenShift voor mij als ontwikkelaar of site-manager?​]]
 +
 +
 +===Handleidingen:​===
 +  * [[chp:​handleiding:​letsencrypt|SSL Certificaten via LetsEncrypt]]
 +  * [[chp:​developer|Developer Omgeving]]
 +  * [[chp:​cli|Openshift CLI]]
 +  * [[chp:​handleiding:​nginx-ruby|Ruby deployment met het NPO Template]]
 +  * [[chp:​handleiding:​nginx-phpfpm|PHP deployment met het NPO Template]]
 +  * [[chp:​handleiding:​secret_aanpassen|Aanpassen van een Secret]]
 +
 +
 +=== Openshift (en Kubernetes) concepten: ===
 +
 +== Resource Definities ==
 +  * [[chp:​concepten:​deploymentconfig|DeploymentConfig]]
 +  * [[chp:​concepten:​buildconfig|BuildConfig]]
 +  * [[chp:​concepten:​service|Service]]
 +  * [[chp:​concepten:​route|Route]]
 +  * [[chp:​concepten:​secret|Secret]]
 +  * [[chp:​concepten:​configmap|ConfigMap]]
 +  * [[chp:​concepten:​templates|Templates]]
 +
 +
 +-------
 +  * Container Image Database (binnenkort)
 +  * Template Database (binnenkort)
 +
 +