chp_developer

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

chp_developer [2019/05/28 10:47]
chp_developer [2020/05/20 05:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Community Hosting Platform : Developer Omgeving ======
 +
 +Het is mogelijk om een developer omgeving op te starten op een locale machine zoals een laptop. \\
 +Voor het opstarten van deze omgeving zijn 2 mogelijkheden : \\
 +  * [[chp:​developer#​minishift|Minishift]]
 +  * [[chp:​developer#​openshift_client_tool|Openshift Client tool]]
 +
 +
 +
 +====== Minishift ======
 +
 +{{:​chp:​developer:​minishift.png?​nolink&​400|}}
 +
 +Minishift is een tool die RedHat beschikbaar stelt en onderdeel is van hun CDK (Container Development Kit) \\
 +
 +
 +**Voordelen** :
 +  * Minishift draait in een VM waardoor deze compleet afgeschermd is
 +  * Doordat minishift in een VM draait zijn er geen speciale tools nodig zoals Docker
 +**Nadelen** : 
 +  * Minishift gebruikt altijd een vaste hoeveelheid geheugen, de default is 4GB.
 +
 +===== Installatie & Setup =====
 +Minishift is verkrijgbaar via [[https://​docs.okd.io/​latest/​minishift/​index.html]] \\
 +Voor de installatie en setup van Minishift verwijzen we graag naar de documentatie die door Openshift beschikbaar wordt gesteld [[https://​docs.okd.io/​latest/​minishift/​getting-started/​installing.html]]
 +
 +
 +===== Tips & Tricks =====
 +De Minishift omgeving kan met een aantal commando'​s aangepast worden zodat deze beter voldoet aan je eisen. \\
 +
 +==== Andere VM tool ====
 +Voor elk OS heeft minishift een andere VM tool als de standaard, echter het kan zijn dat je zelf graag een specifieke tool gebruikt voor het opstarten van de minishift VM. \\
 +Een aantal opties hierin zijn kvm, xhyve, virtualbox, hyperv. Je kan zelf een driver kiezen door het volgende commando te gebruiken <​html><​span style="​background:#​f9f9f9;​font-size:​110%;​font-family:​monospace;​border:​1px dashed #​2f6fab;​padding:​3px;">​minishift config set vm-driver <​driver></​span></​html>​
 +
 +==== Meer/Minder geheugen ====
 +In sommige gevallen wil je de minishift VM meer (of minder) geheugen geven, dit kun je instellen via <​html><​span style="​background:#​f9f9f9;​font-size:​110%;​font-family:​monospace;​border:​1px dashed #​2f6fab;​padding:​3px;">​minishift config set memory 4096</​span></​html>​ waarbij 4096 de hoeveelheid MB's geheugen minishift mag gebruiken. \\
 +Het is ook mogelijk om op te vragen hoeveel geheugen momenteel staat ingesteld via <​html><​span style="​background:#​f9f9f9;​font-size:​110%;​font-family:​monospace;​border:​1px dashed #​2f6fab;​padding:​3px;">​minishift config get memory</​span></​html>​ of om het geheugen gebruik weer terug naar default te zetten <​html><​span style="​background:#​f9f9f9;​font-size:​110%;​font-family:​monospace;​border:​1px dashed #​2f6fab;​padding:​3px;">​minishift config unset memory</​span></​html>​
 +
 +
 +
 +
 +====== Openshift Client tool======
 +
 +{{:​chp:​developer:​oc-cluster-up.png?​nolink&​400|}}
 +
 +Via de Openshift Client tool is het mogelijk om op een machine waar ook Docker is geinstalleerd een Openshift omgeving
 +op te starten, deze zal dan in Docker zelf komen te draaien als containers.
 +
 +**Voordelen** :
 +  * Openshift Client tool gebruikt alleen het geheugen die ook daadwerkelijk nodig is.
 +  * Openshift Client tool heeft de mogelijkheid om speciale volumes te maken die rechtstreeks op het filesysteem van de machine staan, hierdoor is het ontwikkelen in containers nog gemakkelijker.
 +**Nadelen** :
 +  * Openshift Client tool ondersteunt officieel niet op MacOS en Windows.
 +
 +===== Installatie & Setup =====
 +Voor de installatie en setup via Openshift Client tool dien je eerst de client tool zelf installeren. \\
 +De download voor de tools zijn te vinden op [[https://​github.com/​openshift/​origin/​releases/​latest]]
 +
 +Diepgaande installatie handleiding voor de setup via de Openshift client tool is te vinden op [[https://​github.com/​openshift/​origin/​blob/​master/​docs/​cluster_up_down.md]]
 +
 +===== Tips & Tricks =====
 +De Openshift Client tool heeft een aantal extra opties die in te stellen zijn zodat de OpenShift omgeving wat beter aan je eisen voldoet. \\
 +
 +==== Persistent cluster ====
 +De Openshift Client tool standaard heeft een compleet leeg cluster als je deze via ''​oc cluster up''​ opstart \\
 +Als je bij het opstarten <​html><​span style="​background:#​f9f9f9;​font-size:​110%;​font-family:​monospace;​border:​1px dashed #​2f6fab;​padding:​3px;">​--base-dir=/​opt/​openshift/​origin</​span></​html>​ (pas de directory aan naar je eigen voorkeur) mee geeft, dan worden settings en projecten opgeslagen.
 +
 +==== OpenShift draaien op niet localhost ====
 +Standaard draait OpenShift developer omgeving op localhost (of 127.0.0.1), in sommige gevallen is dit niet gewenst. \\
 +Je kan bijvoorbeeld de developer omgeving op een VM draaien of je wil dat een collega ook bij jouw projecten kan via het netwerk. \\
 +Als je OpenShift developer omgeving op een ander ip wil laten lusiteren dan kun je het volgende bij het opstarten toevoegen : <​html><​span style="​background:#​f9f9f9;​font-size:​110%;​font-family:​monospace;​border:​1px dashed #​2f6fab;​padding:​3px;">​--public-hostname="​192.168.1.10"</​span></​html>​
 +  ​
 +==== Custom hostname suffix ====
 +Als je graag een eigen wildcard hostname aan je developer omgeving wil hangen dan kun je dit doen via <​html><​span style="​background:#​f9f9f9;​font-size:​110%;​font-family:​monospace;​border:​1px dashed #​2f6fab;​padding:​3px;">​--routing-suffix="​openshift.example.com"</​span></​html>​ \\
 +als vervolgens *.openshift.example.com verwijst naar localhost (of het ip waar openshift op luistert) dan worden je projecten met ''<​project>​.openshift.example.com''​ aangemaakt in de interne openshift router.
 +
 +
 +==== Voorbeeld opstart regel ====
 +<​code>​oc cluster up --public-hostname="​192.168.1.10"​ --routing-suffix="​openshift.example.com"​ --base-dir=/​opt/​openshift/​origin</​code>​
 +