contact

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

contact [2020/05/20 05:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +title = Contactgegevens team NPO Hosting en Streaming
 +~~
 +====== ​ Contactgegevens team NPO Hosting en Streaming ======
 +  * Voor alles wat **geen spoed** heeft verwijzen wij u naar ons ticketsysteem:​ https://​support.npohosting.nl/​
 +  * Het aanvragen van een login op het ticketsysteem kan via **[[mailto:​hosting@npo.nl|hosting@npo.nl]]**
 +  * Bij **spoed** kan er 24x7 gebeld worden naar **035-3333355**. ​
 +  * Bezoekadres((en ook om appeltaart en/of grote sommen geld naar toe te sturen)) is //Bart de Graaffweg 2, 1217 ZL Hilversum//
  
  • contact.txt
  • Last modified: 2020/05/20 05:30
  • (external edit)