eol-kalender

End Of Life kalender

In de NPO hosting omgeving draaien verschillende software componenten die allemaal hun eigen End-Of-Life (EOL) moment hebben.

De algemene regel is dat als een product door de maintainers EOL verklaard is, het ook niet meer in de hosting omgeving aangeboden wordt. Voorbeeld: apache-2.2 is sinds 1 januari 2018 EOL, deze versie wordt in de hosting omgeving ook niet meer aangeboden en is inmiddels vervangen door apache-2.4.

Maar soms komt de realiteit tussen wens en daad. Een voorbeeld hiervan was php-5.6. Dat is sinds 1 januari 2019 EOL, maar in de NPO hosting omgeving waren nog zoveel sites die gebruik maken van php-5.6 dat het niet wenselijk was om php-5.6 meteen op 1 januari 2019 te discontinueren. Er zijn wel opvolgers (php-7.x), maar het is blijkbaar veel klanten niet gelukt om voor de EOL datum daarnaartoe te migreren. In zo'n geval stellen we een overgangsperiode in. Gedurende die periode accepteren klanten met oude software dat daar gebruiksrisico's aan zitten. (want er verschijnen geen updates meer voor, dus als er security problemen gevonden worden, dan worden die niet meer opgelost).

Omdat we iedereen voldoende tijd willen geven om te migreren naar nieuwere versies van software componenten streven we ernaar om EOL data minimaal 6 maanden vantevoren aan te kondigen. Dat geeft iedereen dus een half jaar de tijd om te upgraden naar een nieuwere versie van de software.

In onderstaande tabellen staat een “EOL datum” genoemd, dat is de datum waarop de maintainers van de software het product als EOL beschouwen. Daarnaast wordt er een “Beschikbaar tot” datum genoemd, dat is tot wanneer de software beschikbaar blijft op het NPO hosting platform. Verder is bij elke versie v/e project een “Status” kolom te zien.

Status Uitleg
uitgefaseerd Deze versie hebben we in het verleden aangeboden maar is nu niet meer beschikbaar
deprecated Deze versie is vanwege legacy redenen nog beschikbaar, maar eigenlijk willen we er zo snel mogelijk vanaf
beschikbaar Deze versie is tot de vermelde datum op het platform beschikbaar

Niet alle opensource projecten geven EOL data af voor de actieve versies van de software. In dat geval wordt de support hieronder genoteerd als “tot nader order”. Ook komt het voor dat vanuit het project wel een EOL datum afgegeven wordt, maar dat wij ervoor kiezen om al voor die tijd over te gaan naar een nieuwere versie. Dat gaat dan vooral over projecten waarvan wij denken dat het relatief pijnloze upgrades betreft.

Let op: onderstaande data gaan over de hosting in het zogeheten “appcluster”, dwz de huidige/oude hosting omgeving. Het appcluster zelf heeft ook een End Of Life, te weten: 31 december 2021 We raden dus iedereen aan om zo snel mogelijk over te stappen naar het nieuwe Community Hosting Platform op basis van OpenShift

datum einde beschikbaarheid van benodigde actie
20 november 2020 Elasticsearch-6 Upgrade naar Elasticsearch-7
30 november 2020 PHP-7.2 Upgrade naar PHP-7.3 en/of zet een migratie naar het Community Hosting Platform in gang
6 december 2021 PHP-7.3 Zet een migratie naar het Community Hosting Platform in gang
30 april 2021 Node.js-10 Upgrade naar Node.js-12 en/of zet een migratie naar het Community Hosting Platform in gang
11 november 2021 Postgresql-9 FIXME: we beraden ons erop of we voor de 6 weken tot 31 dec 2021 nog een nieuwe postgresql versie moeten aanbieden
18 december 2021 Elasticsearch-7 FIXME: we beraden ons erop of we voor de 2 weken tot 31 dec 2021 nog een nieuwe elasticsearch versie moeten aanbieden
31 december 2021 appcluster Zet een migratie naar het Community Hosting Platform in gang

De werkelijkheid is soms weerbarstig en en lukt niet altijd om op tijd ook echt overal afscheid van te kunnen nemen. Hieronder een overzicht van de dingen die weg hadden moeten zijn, maar helaas nog gebruikt worden:

datum einde beschikbaarheid van benodigde actie
30 september 2019 Elasticsearch 1.7 Er is één klant die nog deze versie draait, maar hard bezig is dit up-to-date te krijgen.
30 september 2019 Elasticsearch 2.4 wordt niet meer actief gebruikt. We houden deze versie nog even aan voor de klant hierboven om naar te kunnen upgraden
31 december 2019 Elasticsearch 5 wordt niet meer actief gebruikt. We houden deze versie nog even aan voor de klant hierboven om naar te kunnen upgraden
datum einde beschikbaarheid van benodigde actie
30 juni 2020 Python-2.7 Werd nog door één klant gebruikt. Vanwege een uitzonderlijke situatie voor deze klant verlengd tot 30-6-2020
14 april 2020 Ruby-2.4 Upgrade naar Ruby-2.6 en/of zet een migratie naar het Community Hosting Platform in gang
13 februari 2020 PostgreSQL 9.4 betrokken instances zijn ge-upgrade naar versie 9.6
10 februari 2020 PHP-5.6 10-2-2020 van het platform verwijderd
31 januari 2020 PHP-7.1 3-2-2020 van het platform verwijderd
31 december 2019 Redis 4 Regel nu alvast een upgrade naar Redis 5
31 december 2019 Node.js-8 tref voorbereidingen om over te gaan naar Node.js-10
30 september 2019 Elasticsearch 0.x, 1, 2 kijk of oude spullen uit kunnen en upgrade de rest naar 6.x/7.
30 september 2019 Mysql 5.1 tref z.s.m. voorbereidingen om naar mariadb-10.2 te upgraden
30 september 2019 Node.js 0.4, 0.10, 4, 6 tref z.s.m. voorbereidingen om naar node.js 8 te upgraden
30 september 2019 Passenger 4 tref z.s.m. voorbereidingen om naar Passenger 6 te upgraden
30 september 2019 Ruby 1.9, 2.1, 2.2, 2.3 tref z.s.m. voorbereidingen om naar Ruby-2.4 te upgraden
30 september 2019 Couchdb 1 Regel nu alvast een upgrade naar CouchDB 2.x
30 juni 2019 Mongodb 2.6 Regel nu alvast een upgrade naar MongoDB 4.x
30 juni 2019 ImageMagick 6 Maak uw code alvast geschikt voor ImageMagick 7
30 juni 2019 Elasticsearch 6.1 Regel nu alvast een uprade naar Elasticsearch 6.x
31 maart 2019 Elasticsearch 5.5 geen, wordt vervangen door Elasticsearch 5.6
31 maart 2019 PHP-5.3 upgrade z.s.m. naar PHP-7.2, anders gaan dependent websites op zwart
31 maart 2019 Tomcat 6 upgrade z.s.m. naar tomcat 8.5, anders gaan dependent websites op zwart
31 maart 2019 Oracle java-7 upgrade z.s.m. naar java 8, anders gaan dependent websites op zwart
28 februari 2019 Ffmpeg 2, 3 geen, wordt vervangen door Ffmpeg 4
28 februari 2019 Passenger 5 geen, wordt vervangen door Passenger 6
28 februari 2019 Keepalived 1 geen, wordt verangen door Keepalived 2
28 februari 2019 Oracle java 8 geen, wordt vervangen door OpenJDK variant

Webservers en Loadbalancing

versie EOL datum Beschikbaar tot Status
1.2 "soon" 28 februari 2019 uitgefaseerd
1.3 "soon" 28 februari 2019 uitgefaseerd
2.0 tot nader order tot nader order beschikbaar
versie EOL datum Beschikbaar tot Status
2.4 tot nader order tot nader order beschikbaar
versie EOL datum Beschikbaar tot Status
1.19 tot nader order tot nader order beschikbaar

Programmeertalen

versie EOL datum Beschikbaar tot Status
5.3 14 augustus 2014 31 maart 2019 uitgefaseerd
5.6 31 december 2018 9 februari 2020 uitgefaseerd
7.1 1 december 2019 31 januari 2020 uitgefaseerd
7.2 30 november 2020 30 november 2020 deprecated
7.3 6 december 2021 6 december 2021 beschikbaar
7.4 28 november 2022 31 dec 20211) beschikbaar
versie EOL datum Beschikbaar tot Status
72) april 2015 31 maart 2019 uitgefaseerd
83) Januari 2019 28 februari 2019 uitgefaseerd
84) september 2023 31 dec 20215) beschikbaar
116) september 2022 31 dec 20217) beschikbaar
versie EOL datum Beschikbaar tot Status
2.7 31 december 2019 31 december 2019 uitgefaseerd
3.8 oktober 2024 31 dec 20218) beschikbaar
versie EOL datum Beschikbaar tot Status
1.9 23 februari 2015 30 september 2019 uitgefaseerd
2.1 31 maart 2017 30 september 2019 uitgefaseerd
2.2 31 maart 2018 30 september 2019 uitgefaseerd
2.3 31 maart 2019 30 september 2019 uitgefaseerd
2.4 31 maart 2020 31 maart 2020 uitgefaseerd
2.6 31 maart 2022 31 dec 20219) beschikbaar
versie EOL datum Beschikbaar tot Status
0.4 lang lang geleden 30 september 2019 uitgefaseerd
0.10 31 oktober 2016 30 september 2019 uitgefaseerd
4 30 april 2018 30 september 2019 uitgefaseerd
6 1 april 2019 30 september 2019 uitgefaseerd
8 31 december 2019 31 december 2019 uitgefaseerd
10 30 apr 2021 30 april 2021 beschikbaar
12 30 apr 2022 31 dec 202110) beschikbaar

Middleware

versie EOL datum Beschikbaar tot Status
6 31 december 2016 31 maart 2019 uitgefaseerd
8.5 tot nader order tot nader order beschikbaar
9 tot nader order tot nader order beschikbaar
versie EOL datum Beschikbaar tot Status
4 4 december 2015 30 september 2019 uitgefaseerd
5 30 november 2018 28 februari 2019 uitgefaseerd
6 tot nader order tot nader order beschikbaar
versie EOL datum Beschikbaar tot Status
1.1 tot nader order tot nader order beschikbaar

Databases

versie EOL datum Beschikbaar tot Status
5.1 31 december 2013 31 september 2019 uitgefaseerd
5.6 5 februari 2021 31 september 2019 uitgefaseerd
5.7 21 oktober 2023 31 december 202111) beschikbaar
versie EOL datum Beschikbaar tot Status
10.2 23 mei 2022 31 december 202112) beschikbaar
versie EOL datum Beschikbaar tot Status
9.4 13 februari 2020 13 februari 2020 uitgefaseerd
9.6 11 november 2021 31 december 202113) beschikbaar
versie EOL datum Beschikbaar tot Status
4 eind 2019 31 december 2019 uitgefaseerd
5 tot nader order - uitgefaseerd
6 tot nader order tot nader order beschikbaar
versie EOL datum Beschikbaar tot Status
0.9 25 september 2015 30 september 2019 uitgefaseerd
1.7 12 augustus 2015 zo kort mogelijk na 30 september 2019 deprecated and frowned upon
2.4 28 februari 2018 zo kort mogelijk na 30 september 2019 deprecated and frowned upon
5.5 6 januari 2019 31 maart 2019 uitgefaseerd
5.6 11 maart 2019 zo kort mogelijk na 31 december 2019 deprecated and frowned upon
6 20 november 2020 20 november 2020 deprecated
7 18 december 2021 31 december 202114) beschikbaar
versie EOL datum Beschikbaar tot Status
1.0 lang geleden 30 september 2019 uitgefaseerd
1.2 lang geleden 30 september 2019 uitgefaseerd
1.6 lang geleden 30 september 2019 uitgefaseerd
versie EOL datum Beschikbaar tot Status
2.6 oktober 2016 30 juni 2019 uitgefaseerd
4 tot nader order tot nader order beschikbaar
versie EOL datum Beschikbaar tot Status
1.8 tot nader order tot nader order beschikbaar
versie EOL datum Beschikbaar tot Status
1.6 tot nader order tot nader order beschikbaar

Logging en Visualisatie

versie EOL datum Beschikbaar tot Status
3 tot nader order tot nader order beschikbaar
versie EOL datum Beschikbaar tot Status
7 tot nader order tot nader order beschikbaar

Authenticatie

versie EOL datum Beschikbaar tot Status
rolling tot nader order tot nader order beschikbaar

Tools

versie EOL datum Beschikbaar tot Status
2 tot nader order februari 2019 uitgefaseerd
3 tot nader order februari 2019 uitgefaseerd
4 tot nader order tot nader order beschikbaar
versie EOL datum Beschikbaar tot Status
6 tot nader order 30 juni 2019 uitgefaseerd
7 tot nader order tot nader order beschikbaar
versie EOL datum Beschikbaar tot Status
7 tot nader order tot nader order beschikbaar
versie EOL datum Beschikbaar tot Status
1 tot nader order tot nader order beschikbaar
versie EOL datum Beschikbaar tot Status
1 tot nader order tot nader order beschikbaar
versie EOL datum Beschikbaar tot Status
0.12 tot nader order tot nader order beschikbaar

Infrastructuur

(de projecten in deze categorie worden normaal gesproken niet door klanten geraakt, ze zijn hier opgenomen ter volledigheid)


1) , 5) , 7) , 8) , 9) , 10) , 11) , 12) , 13) , 14)
eol datum appcluster
2) , 3)
Oracle
4) , 6)
OpenJDK
  • eol-kalender.txt
  • Last modified: 2020/11/24 12:53
  • (external edit)