eol-kalender

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
eol-kalender [2019/10/01 13:31]
dick [In de toekomst uit te faseren]
eol-kalender [2020/06/26 12:17]
127.0.0.1 external edit
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +title = End Of Life kalender
 +~~
 +{{htmlmetatags>​
 +metatag-keywords=(software update eol end-of-life)
 +metatag-og:​title=(End Of Life kalender)
 +metatag-og:​description=(
 + Overzicht van End-Of-Life momenten van de belangrijkste
 + componenten van de NPO Hosting omgeving.
 + )
 +}}
 +====== End Of Life kalender ======
 +In de NPO hosting omgeving draaien verschillende software componenten
 +die allemaal hun eigen End-Of-Life (EOL) moment hebben.
 +
 +De algemene regel is dat als een product door de maintainers EOL
 +verklaard is, het ook niet meer in de hosting omgeving aangeboden wordt.
 +Voorbeeld: apache-2.2 is sinds 1 januari 2018 EOL, deze versie wordt in
 +de hosting omgeving ook niet meer aangeboden en is inmiddels vervangen
 +door apache-2.4.
 +
 +Maar soms komt de realiteit tussen wens en daad. Een voorbeeld hiervan
 +was php-5.6. Dat is sinds 1 januari 2019 EOL, maar in de NPO hosting
 +omgeving waren nog zoveel sites die gebruik maken van php-5.6 dat het
 +niet wenselijk was om php-5.6 meteen op 1 januari 2019 te discontinueren.
 +Er zijn wel opvolgers (php-7.x), maar het is blijkbaar veel klanten niet
 +gelukt om voor de EOL datum daarnaartoe te migreren.
 +In zo'n geval stellen we een overgangsperiode in. Gedurende die periode
 +accepteren klanten met oude software dat daar gebruiksrisico'​s aan
 +zitten. (want er verschijnen geen updates meer voor, dus als er security
 +problemen gevonden worden, dan worden die niet meer opgelost).
 +
 +Omdat we iedereen voldoende tijd willen geven om te migreren naar
 +nieuwere versies van software componenten streven we ernaar om EOL
 +data minimaal 6 maanden vantevoren aan te kondigen. Dat geeft iedereen
 +dus een half jaar de tijd om te upgraden naar een nieuwere versie van de
 +software.
 +
 +In onderstaande tabellen staat een "EOL datum" genoemd, dat is de
 +datum waarop de maintainers van de software het product als EOL
 +beschouwen. Daarnaast wordt er een "​Beschikbaar tot" datum genoemd, dat
 +is tot wanneer de software beschikbaar blijft op het NPO hosting
 +platform.
 +Verder is bij elke versie v/e project een "​Status"​ kolom te zien.
 +^ Status ^ Uitleg ^
 +| uitgefaseerd | Deze versie hebben we in het verleden aangeboden maar is nu niet meer beschikbaar |
 +| deprecated | Deze versie is vanwege legacy redenen nog beschikbaar,​ maar eigenlijk willen we er zo snel mogelijk vanaf |
 +| beschikbaar| Deze versie is tot de vermelde datum op het platform beschikbaar |
 +
 +Niet alle opensource projecten geven EOL data af voor de actieve versies
 +van de software. In dat geval wordt de support hieronder genoteerd als "tot nader order"​.
 +Ook komt het voor dat vanuit het project wel een EOL datum afgegeven wordt,
 +maar dat wij ervoor kiezen om al voor die tijd over te gaan naar een nieuwere versie.
 +Dat gaat dan vooral over projecten waarvan wij denken dat het relatief pijnloze upgrades betreft.
 +
 +**Let op**: onderstaande data gaan over de hosting in het zogeheten "​appcluster",​
 +dwz de huidige/​oude hosting omgeving. Het appcluster zelf heeft **ook** een End Of Life,
 +te weten: [[:​chp:​faq#​end-of-life_appcluster|31 december 2020]]
 +We raden dus iedereen aan om zo snel mogelijk over te stappen naar het nieuwe
 +[[:​chp|Community Hosting Platform]] op basis van [[https://​www.openshift.com/​|OpenShift]]
 +
 +===== Chronologisch overzicht =====
 +
 +==== In de toekomst uit te faseren ====
 +^datum ^einde beschikbaarheid van ^ benodigde actie ^
 +|20 november 2020 |Elasticsearch-6 |Uppgrade naar Elasticsearch-7 |
 +|30 november 2020 |PHP-7.2 |Upgrade naar PHP-7.3 en/of zet een migratie naar het [[:​chp|Community Hosting Platform]] in gang |
 +|31 december 2020((deze datum mag inmiddels met een korreltje zout genomen worden, maar we hebben nog geen nieuwe EOL datum)) |**appcluster** |Zet een migratie naar het [[:​chp|Community Hosting Platform]] in gang |
 +
 +==== Had uitgefaseerd moeten zijn ====
 +De werkelijkheid is soms weerbarstig en en lukt niet altijd om op tijd
 +ook echt overal afscheid van te kunnen nemen. Hieronder een overzicht
 +van de dingen die weg hadden moeten zijn, maar helaas nog gebruikt
 +worden:
 +^datum ^einde beschikbaarheid van ^ benodigde actie ^
 +|30 september 2019 |Elasticsearch 1.7 |Er is één klant die nog deze versie draait en nu het vuur aan de schenen gelegd wordt |
 +|30 september 2019 |Elasticsearch 2.4 |wordt niet meer actief gebruikt. We houden deze versie nog even aan voor de klant hierboven om naar te kunnen upgraden |
 +|31 december 2019 |Python-2.7 |Wordt nog door één klant gebruikt. Vanwege een uitzonderlijke situatie voor deze klant verlengd tot 30-6-2020 |
 +|31 december 2019 |Elasticsearch 5 |Afspraak met de laatste gebruiker hiervan gemaakt om te upgraden naar ES-7 |
 +
 +==== Inmiddels uitgefaseerd ====
 +^datum ^einde beschikbaarheid van ^ benodigde actie ^
 +|14 april 2020 |Ruby-2.4 |Upgrade naar Ruby-2.6 en/of zet een migratie naar het [[:​chp|Community Hosting Platform]] in gang |
 +|13 februari 2020 |PostgreSQL 9.4 |betrokken instances zijn ge-upgrade naar versie 9.6 |
 +|10 februari 2020 |PHP-5.6 |10-2-2020 van het platform verwijderd | |
 +|31 januari 2020 |PHP-7.1 |3-2-2020 van het platform verwijderd |
 +|31 december 2019 |Redis 4 |Regel nu alvast een upgrade naar Redis 5 |
 +|31 december 2019 |Node.js-8 |tref voorbereidingen om over te gaan naar Node.js-10 |
 +|30 september 2019 |Elasticsearch 0.x, 1, 2 |kijk of oude spullen uit kunnen en upgrade de rest naar 6.x/7. |
 +|30 september 2019 |Mysql 5.1 |tref z.s.m. voorbereidingen om naar mariadb-10.2 te upgraden |
 +|30 september 2019 |Node.js 0.4, 0.10, 4, 6 |tref z.s.m. voorbereidingen om naar node.js 8 te upgraden |
 +|30 september 2019 |Passenger 4 |tref z.s.m. voorbereidingen om naar Passenger 6 te upgraden |
 +|30 september 2019 |Ruby 1.9, 2.1, 2.2, 2.3 |tref z.s.m. voorbereidingen om naar Ruby-2.4 te upgraden |
 +|30 september 2019 |Couchdb 1 |Regel nu alvast een upgrade naar CouchDB 2.x |
 +|30 juni 2019 |Mongodb 2.6 |Regel nu alvast een upgrade naar MongoDB 4.x |
 +|30 juni 2019 |ImageMagick 6 |Maak uw code alvast geschikt voor ImageMagick 7 |
 +|30 juni 2019 |Elasticsearch 6.1 |Regel nu alvast een uprade naar Elasticsearch 6.x |
 +|31 maart 2019 |Elasticsearch 5.5 |geen, wordt vervangen door Elasticsearch 5.6 |
 +|31 maart 2019 |PHP-5.3 |upgrade **z.s.m.** naar PHP-7.2, anders gaan dependent websites op zwart |
 +|31 maart 2019 |Tomcat 6 |upgrade **z.s.m.** naar tomcat 8.5, anders gaan dependent websites op zwart |
 +|31 maart 2019 |Oracle java-7 |upgrade **z.s.m.** naar java 8, anders gaan dependent websites op zwart |
 +|28 februari 2019 |Ffmpeg 2, 3 |geen, wordt vervangen door Ffmpeg 4 |
 +|28 februari 2019 |Passenger 5 |geen, wordt vervangen door Passenger 6 |
 +|28 februari 2019 |Keepalived 1 |geen, wordt verangen door Keepalived 2 |
 +|28 februari 2019 |Oracle java 8 |geen, wordt vervangen door OpenJDK variant |
 +
 +====== Webservers en Loadbalancing ======
 +===== keepalived =====
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^
 +|1.2 |[[http://​www.keepalived.org/​index.html|"​soon"​]] |28 februari 2019 |uitgefaseerd |
 +|1.3 |[[http://​www.keepalived.org/​index.html|"​soon"​]] |28 februari 2019 |uitgefaseerd |
 +|2.0 |[[http://​www.keepalived.org/​index.html|tot nader order]] |tot nader order |beschikbaar |
 +
 +===== Apache =====
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^
 +|2.4 |[[http://​httpd.apache.org/​|tot nader order]] |tot nader order |beschikbaar |
 +
 +===== Nginx =====
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^
 +|1.19 |[[http://​nginx.org/​|tot nader order]] |tot nader order |beschikbaar |
 +
 +====== Programmeertalen ======
 +
 +===== PHP ====
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^
 +|5.3 |[[http://​php.net/​eol.php|14 augustus 2014]] |31 maart 2019 |uitgefaseerd |
 +|5.6 |[[http://​php.net/​supported-versions.php|31 december 2018]] |9 februari 2020 |uitgefaseerd |
 +|7.1 |[[http://​php.net/​supported-versions.php|1 december 2019]] |31 januari 2020 |uitgefaseerd |
 +|7.2 |[[http://​php.net/​supported-versions.php|30 november 2020]] |30 november 2020 |beschikbaar,​ maar time is sneaking up on you! |
 +|7.3 |[[http://​php.net/​supported-versions.php|6 december 2021]] |31 dec 2020((eol datum appcluster)) |beschikbaar |
 +|7.4 |[[http://​php.net/​supported-versions.php|28 november 2022]] |31 dec 2020((eol datum appcluster)) |beschikbaar |
 +
 +===== Java ====
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^
 +|7((Oracle)) |[[https://​java.com/​en/​download/​faq/​java_7.xml|april 2015]] |31 maart 2019 |uitgefaseerd |
 +|8((Oracle)) |[[https://​www.oracle.com/​technetwork/​java/​javase/​overview/​index.html|Januari 2019]] |28 februari 2019 |uitgefaseerd |
 +|8((OpenJDK)) |[[https://​adoptopenjdk.net/​support.html#​roadmap|september 2023]] |31 dec 2020((eol datum appcluster)) |beschikbaar |
 +|11((OpenJDK)) |[[https://​adoptopenjdk.net/​support.html#​roadmap|september 2022]] |31 dec 2020((eol datum appcluster)) |beschikbaar |
 +
 +===== Python ====
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^
 +|2.7 |[[https://​pythonclock.org/​|31 december 2019]] |31 december 2019 |deprecated,​ alleen nog te gebruiken in speciale gevallen |
 +|3.8 |[[https://​www.python.org/​dev/​peps/​pep-0569/​|oktober 2024]] |31 dec 2020((eol datum appcluster)) |beschikbaar |
 +
 +===== Ruby ====
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^
 +|1.9 |[[https://​www.ruby-lang.org/​en/​downloads/​branches/​|23 februari 2015]] |30 september 2019 |uitgefaseerd |
 +|2.1 |[[https://​www.ruby-lang.org/​en/​downloads/​branches/​|31 maart 2017]] |30 september 2019 |uitgefaseerd |
 +|2.2 |[[https://​www.ruby-lang.org/​en/​downloads/​branches/​|31 maart 2018]] |30 september 2019 |uitgefaseerd |
 +|2.3 |[[https://​www.ruby-lang.org/​en/​downloads/​branches/​|31 maart 2019]] |30 september 2019 |uitgefaseerd |
 +|2.4 |[[https://​www.ruby-lang.org/​en/​downloads/​branches/​|31 maart 2020]] |31 maart 2020 |uitgefaseerd |
 +|2.6 |[[https://​www.ruby-lang.org/​en/​downloads/​branches/​|31 maart 2022]] |31 dec 2020((eol datum appcluster)) |beschikbaar |
 +
 +===== node.js ====
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^
 +|0.4 |lang lang geleden |30 september 2019 |uitgefaseerd |
 +|0.10 |[[https://​github.com/​nodejs/​Release/​blob/​643af71ee8365efbdccaa134690425ea05931279/​README.md#​release-schedule|31 oktober 2016]] |30 september 2019 |uitgefaseerd |
 +|4 |[[https://​github.com/​nodejs/​Release/​blob/​643af71ee8365efbdccaa134690425ea05931279/​README.md#​release-schedule|30 april 2018]] |30 september 2019 |uitgefaseerd |
 +|6 |[[https://​nodejs.org/​en/​about/​releases/​|1 april 2019]] |30 september 2019 |uitgefaseerd |
 +|8 |[[https://​nodejs.org/​en/​about/​releases/​|31 december 2019]] |31 december 2019 |uitgefaseerd |
 +|10 |[[https://​nodejs.org/​en/​about/​releases/​|30 apr 2021]] |31 dec 2020((eol datum appcluster)) |beschikbaar |
 +
 +====== Middleware ======
 +===== Apache Tomcat =====
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^
 +|6 |[[https://​tomcat.apache.org/​tomcat-60-eol.html|31 december 2016]] |31 maart 2019 |uitgefaseerd |
 +|8.5 |[[https://​tomcat.apache.org/​whichversion.html|tot nader order]] |tot nader order |beschikbaar |
 +|9 |[[https://​tomcat.apache.org/​whichversion.html|tot nader order]] |tot nader order |beschikbaar |
 +
 +===== Passenger =====
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^
 +|4 |[[https://​blog.phusion.nl/​2015/​03/​08/​passenger-4-apt-repository-now-available/​|4 december 2015]] |30 september 2019 |uitgefaseerd |
 +|5 |[[https://​github.com/​phusion/​passenger/​releases|30 november 2018]] |28 februari 2019 |uitgefaseerd |
 +|6 |[[https://​github.com/​phusion/​passenger/​releases|tot nader order]] |tot nader order |beschikbaar |
 +
 +===== Gearman =====
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^
 +|1.1 |[[https://​github.com/​gearman/​gearmand/​releases|tot nader order]] |tot nader order |beschikbaar |
 +
 +
 +====== Databases ======
 +===== Mysql ====
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^
 +|5.1 |[[https://​www.mysql.com/​support/​eol-notice.html|31 december 2013]] |31 september 2019 |uitgefaseerd |
 +|5.6 |[[https://​endoflife.software/​applications/​databases/​mysql|5 februari 2021]] |31 september 2019 |uitgefaseerd |
 +|5.7 |[[https://​endoflife.software/​applications/​databases/​mysql|21 oktober 2023]] |31 december 2020((eol datum appcluster)) |beschikbaar |
 +
 +===== Mariadb =====
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^
 +|10.2 |[[https://​mariadb.org/​about/​maintenance-policy/​|23 mei 2022]] |31 december 2020((eol datum appcluster)) |beschikbaar |
 +
 +===== PostgreSQL =====
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^
 +|9.4 |[[https://​www.postgresql.org/​support/​versioning/​|13 februari 2020]] |13 februari 2020 |uitgefaseerd |
 +|9.6 |[[https://​www.postgresql.org/​support/​versioning/​|11 november 2021]] |31 december 2020((eol datum appcluster)) |beschikbaar |
 +
 +===== Redis =====
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^
 +|4 |[[https://​redis.io/​download|eind 2019]] |31 december 2019 |uitgefaseerd |
 +|5 |tot nader order |- |uitgefaseerd |
 +|6 |tot nader order |tot nader order |beschikbaar |
 +
 +===== Elasticsearch =====
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^
 +|0.9 |[[https://​www.elastic.co/​support/​eol|25 september 2015]] |30 september 2019 |uitgefaseerd |
 +|1.7 |[[https://​www.elastic.co/​support/​eol|12 augustus 2015]] |zo kort mogelijk na 30 september 2019 |deprecated and frowned upon |
 +|2.4 |[[https://​www.elastic.co/​support/​eol|28 februari 2018]] |zo kort mogelijk na 30 september 2019 |deprecated and frowned upon |
 +|5.5 |[[https://​www.elastic.co/​support/​eol|6 januari 2019]] |31 maart 2019 |uitgefaseerd |
 +|5.6 |[[https://​www.elastic.co/​support/​eol|11 maart 2019]] |31 december 2019 |deprecated and frowned upon |
 +|6 |[[https://​www.elastic.co/​support/​eol|20 november 2020]] |20 november 2020 |beschikbaar,​ maar time is sneaking up on you! |
 +|7 |[[https://​www.elastic.co/​support/​eol|18 december 2021]] |31 december 2020((eol datum appcluster)) |beschikbaar |
 +
 +===== Apache CouchDB =====
 +
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^
 +|1.0 |lang geleden |30 september 2019 |uitgefaseerd |
 +|1.2 |lang geleden |30 september 2019 |uitgefaseerd |
 +|1.6 |lang geleden |30 september 2019 |uitgefaseerd |
 +
 +===== MongoDB =====
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^
 +|2.6 |[[https://​www.mongodb.com/​support-policy|oktober 2016]] |30 juni 2019 |uitgefaseerd |
 +|4 |[[https://​www.mongodb.com/​support-policy|tot nader order]] |tot nader order |beschikbaar |
 +
 +===== InfluxDB =====
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^
 +|1.7 |[[https://​www.influxdata.com/​time-series-platform/​|tot nader order]] |tot nader order |beschikbaar |
 +
 +===== Memcached =====
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^
 +|1.5 |[[https://​memcached.org/​|tot nader order]] |tot nader order |beschikbaar |
 +
 +====== Logging en Visualisatie ======
 +===== Graylog =====
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^
 +|3 |[[https://​www.graylog.org/​products/​open-source|tot nader order]] |tot nader order |beschikbaar |
 +
 +===== Grafana =====
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^
 +|6 |[[https://​grafana.com/​docs/​installation/​upgrading/​|tot nader order]] |tot nader order |beschikbaar |
 +
 +====== Tools ======
 +===== ffmpeg =====
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^
 +|2 |[[https://​www.ffmpeg.org/​download.html|tot nader order]] |februari 2019 |uitgefaseerd |
 +|3 |[[https://​www.ffmpeg.org/​download.html|tot nader order]] |februari 2019 |uitgefaseerd |
 +|4 |[[https://​www.ffmpeg.org/​download.html|tot nader order]] |tot nader order |beschikbaar |
 +
 +===== ImageMagick =====
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^
 +|6 |[[https://​legacy.imagemagick.org/​script/​index.php|tot nader order]] |30 juni 2019 |uitgefaseerd |
 +|7 |[[https://​www.imagemagick.org/​|tot nader order]] |tot nader order |beschikbaar |
 +
 +===== Curl =====
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^
 +|7 |[[https://​curl.haxx.se/​|tot nader order]] |tot nader order |beschikbaar |
 +
 +===== Goaccess =====
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^
 +|1 |[[https://​goaccess.io/​|tot nader order]] |tot nader order |beschikbaar |
 +
 +===== Gzip =====
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^
 +|1 |[[https://​www.gnu.org/​software/​gzip/​|tot nader order]] |tot nader order |beschikbaar |
 +
 +====== Infrastructuur ======
 +(de projecten in deze categorie worden normaal gesproken niet door klanten geraakt, ze zijn hier opgenomen ter volledigheid)
 +
 +^ project ^ huidige versie ^
 +|[[https://​github.com/​karlheyes/​icecast-kh/​releases|Icecast]] |2 |
 +|[[https://​www.openssh.com/​|Openssh]] |7 |
 +|[[https://​chrony.tuxfamily.org/​download.html|Chrony]] |3 |
 +|[[https://​github.com/​balabit/​syslog-ng/​releases|Syslog-ng]] |3 |
 +|[[https://​security.appspot.com/​vsftpd.html|Vsftpd]] |3 |
 +|[[http://​www.postfix.org/​announcements.html|Postfix]] |3 |
 +|[[https://​www.amavis.org/​|amavisd]] |2 |
 +|[[https://​www.clamav.net/​downloads|clamav]] |0.102 |
 +|[[https://​lcamtuf.coredump.cx/​p0f3/​|p0f]] |3 |
 +|[[https://​postgrey.schweikert.ch/​pub/​|postgrey]] |1 |
 +|[[https://​metacpan.org/​pod/​Mail::​SpamAssassin|spamassassin]] |3 |
 +|[[http://​www.linuxfromscratch.org/​blfs/​view/​svn/​general/​unrar.html|unrar]] |5 |
 +||[[http://​ftp.gnu.org/​gnu/​mailman/​|mailman]] |2 |
 +|[[https://​www.isc.org/​downloads/​bind/​|Bind]] |9 |
 +|[[http://​www.unbound.net/​download.html|Unbound]] |1 |
 +|[[https://​rbldnsd.io/​|rbldnsd]] |0.9 |
 +|[[https://​collectd.org/​download.shtml|collectd]] |5 |
 +|[[https://​www.isc.org/​downloads/​dhcp/​|DHCP]] |4 |
 +|[[https://​www.perl.org/​get.html|perl]] |5 |
 +|[[[[https://​freeradius.org/​releases/​|freeradius-server]] |2 |
 +|[[https://​github.com/​bmc/​daemonize/​releases|daemonize]] |1 |
 +|[[https://​github.com/​maxmind/​geoipupdate-legacy/​releases|geoipupdate]] |3 |
 +|[[https://​www.gluster.org/​install/​|glusterfs]] |7 |
 +|[[https://​www.gnu.org/​software/​freeipmi/​download.html|freeipmi]] |6 |
 +|[[https://​github.com/​ipmitool/​ipmitool/​releases|ipmitool]] |1 |
 +|[[https://​www.nagios.org|nagios]] |4 |
 +|[[http://​docs.pnp4nagios.org/​pnp-0.6/​dwnld|pnp4nagios]] |0.6 |
 +|[[http://​bp-addon.monitoringexchange.org/​download.shtml|nagiosbp]] |0.9 |
 +|[[https://​github.com/​NagiosEnterprises/​ndoutils/​releases|ndoutils]] |2 |
 +|[[https://​github.com/​NagiosEnterprises/​nsca/​releases|nsca]] |2 |
 +|[[https://​www.nagios.org/​downloads/​nagios-plugins/​|nagios-plugins]] |2 |
 +|[[https://​github.com/​NagiosEnterprises/​nrpe/​releases|nrpe]] |4 |
 +|[[https://​subversion.apache.org/​download.cgi|apache-subversion]] |1 |
 +
  
  • eol-kalender.txt
  • Last modified: 2020/06/26 12:23
  • by dick