eol-kalender

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
eol-kalender [2019/10/01 13:31]
dick [In de toekomst uit te faseren]
eol-kalender [2020/06/26 12:23]
dick [In de toekomst uit te faseren]
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +title = End Of Life kalender
 +~~
 +{{htmlmetatags>​
 +metatag-keywords=(software update eol end-of-life)
 +metatag-og:​title=(End Of Life kalender)
 +metatag-og:​description=(
 + Overzicht van End-Of-Life momenten van de belangrijkste
 + componenten van de NPO Hosting omgeving.
 + )
 +}}
 +====== End Of Life kalender ======
 +In de NPO hosting omgeving draaien verschillende software componenten
 +die allemaal hun eigen End-Of-Life (EOL) moment hebben.
 +
 +De algemene regel is dat als een product door de maintainers EOL
 +verklaard is, het ook niet meer in de hosting omgeving aangeboden wordt.
 +Voorbeeld: apache-2.2 is sinds 1 januari 2018 EOL, deze versie wordt in
 +de hosting omgeving ook niet meer aangeboden en is inmiddels vervangen
 +door apache-2.4.
 +
 +Maar soms komt de realiteit tussen wens en daad. Een voorbeeld hiervan
 +was php-5.6. Dat is sinds 1 januari 2019 EOL, maar in de NPO hosting
 +omgeving waren nog zoveel sites die gebruik maken van php-5.6 dat het
 +niet wenselijk was om php-5.6 meteen op 1 januari 2019 te discontinueren.
 +Er zijn wel opvolgers (php-7.x), maar het is blijkbaar veel klanten niet
 +gelukt om voor de EOL datum daarnaartoe te migreren.
 +In zo'n geval stellen we een overgangsperiode in. Gedurende die periode
 +accepteren klanten met oude software dat daar gebruiksrisico'​s aan
 +zitten. (want er verschijnen geen updates meer voor, dus als er security
 +problemen gevonden worden, dan worden die niet meer opgelost).
 +
 +Omdat we iedereen voldoende tijd willen geven om te migreren naar
 +nieuwere versies van software componenten streven we ernaar om EOL
 +data minimaal 6 maanden vantevoren aan te kondigen. Dat geeft iedereen
 +dus een half jaar de tijd om te upgraden naar een nieuwere versie van de
 +software.
 +
 +In onderstaande tabellen staat een "EOL datum" genoemd, dat is de
 +datum waarop de maintainers van de software het product als EOL
 +beschouwen. Daarnaast wordt er een "​Beschikbaar tot" datum genoemd, dat
 +is tot wanneer de software beschikbaar blijft op het NPO hosting
 +platform.
 +Verder is bij elke versie v/e project een "​Status"​ kolom te zien.
 +^ Status ^ Uitleg ^
 +| uitgefaseerd | Deze versie hebben we in het verleden aangeboden maar is nu niet meer beschikbaar |
 +| deprecated | Deze versie is vanwege legacy redenen nog beschikbaar,​ maar eigenlijk willen we er zo snel mogelijk vanaf |
 +| beschikbaar| Deze versie is tot de vermelde datum op het platform beschikbaar |
 +
 +Niet alle opensource projecten geven EOL data af voor de actieve versies
 +van de software. In dat geval wordt de support hieronder genoteerd als "tot nader order"​.
 +Ook komt het voor dat vanuit het project wel een EOL datum afgegeven wordt,
 +maar dat wij ervoor kiezen om al voor die tijd over te gaan naar een nieuwere versie.
 +Dat gaat dan vooral over projecten waarvan wij denken dat het relatief pijnloze upgrades betreft.
 +
 +**Let op**: onderstaande data gaan over de hosting in het zogeheten "​appcluster",​
 +dwz de huidige/​oude hosting omgeving. Het appcluster zelf heeft **ook** een End Of Life,
 +te weten: [[:​chp:​faq#​end-of-life_appcluster|31 december 2020]]
 +We raden dus iedereen aan om zo snel mogelijk over te stappen naar het nieuwe
 +[[:​chp|Community Hosting Platform]] op basis van [[https://​www.openshift.com/​|OpenShift]]
 +
 +===== Chronologisch overzicht =====
 +
 +==== In de toekomst uit te faseren ====
 +^datum ^einde beschikbaarheid van ^ benodigde actie ^
 +|20 november 2020 |Elasticsearch-6 |Upgrade naar Elasticsearch-7 |
 +|30 november 2020 |PHP-7.2 |Upgrade naar PHP-7.3 en/of zet een migratie naar het [[:​chp|Community Hosting Platform]] in gang |
 +|31 december 2020((deze datum mag inmiddels met een korreltje zout genomen worden, maar we hebben nog geen nieuwe EOL datum)) |**appcluster** |Zet een migratie naar het [[:​chp|Community Hosting Platform]] in gang |
 +
 +==== Had uitgefaseerd moeten zijn ====
 +De werkelijkheid is soms weerbarstig en en lukt niet altijd om op tijd
 +ook echt overal afscheid van te kunnen nemen. Hieronder een overzicht
 +van de dingen die weg hadden moeten zijn, maar helaas nog gebruikt
 +worden:
 +^datum ^einde beschikbaarheid van ^ benodigde actie ^
 +|30 september 2019 |Elasticsearch 1.7 |Er is één klant die nog deze versie draait en nu het vuur aan de schenen gelegd wordt |
 +|30 september 2019 |Elasticsearch 2.4 |wordt niet meer actief gebruikt. We houden deze versie nog even aan voor de klant hierboven om naar te kunnen upgraden |
 +|31 december 2019 |Python-2.7 |Wordt nog door één klant gebruikt. Vanwege een uitzonderlijke situatie voor deze klant verlengd tot 30-6-2020 |
 +|31 december 2019 |Elasticsearch 5 |Afspraak met de laatste gebruiker hiervan gemaakt om te upgraden naar ES-7 |
 +
 +==== Inmiddels uitgefaseerd ====
 +^datum ^einde beschikbaarheid van ^ benodigde actie ^
 +|14 april 2020 |Ruby-2.4 |Upgrade naar Ruby-2.6 en/of zet een migratie naar het [[:​chp|Community Hosting Platform]] in gang |
 +|13 februari 2020 |PostgreSQL 9.4 |betrokken instances zijn ge-upgrade naar versie 9.6 |
 +|10 februari 2020 |PHP-5.6 |10-2-2020 van het platform verwijderd | |
 +|31 januari 2020 |PHP-7.1 |3-2-2020 van het platform verwijderd |
 +|31 december 2019 |Redis 4 |Regel nu alvast een upgrade naar Redis 5 |
 +|31 december 2019 |Node.js-8 |tref voorbereidingen om over te gaan naar Node.js-10 |
 +|30 september 2019 |Elasticsearch 0.x, 1, 2 |kijk of oude spullen uit kunnen en upgrade de rest naar 6.x/7. |
 +|30 september 2019 |Mysql 5.1 |tref z.s.m. voorbereidingen om naar mariadb-10.2 te upgraden |
 +|30 september 2019 |Node.js 0.4, 0.10, 4, 6 |tref z.s.m. voorbereidingen om naar node.js 8 te upgraden |
 +|30 september 2019 |Passenger 4 |tref z.s.m. voorbereidingen om naar Passenger 6 te upgraden |
 +|30 september 2019 |Ruby 1.9, 2.1, 2.2, 2.3 |tref z.s.m. voorbereidingen om naar Ruby-2.4 te upgraden |
 +|30 september 2019 |Couchdb 1 |Regel nu alvast een upgrade naar CouchDB 2.x |
 +|30 juni 2019 |Mongodb 2.6 |Regel nu alvast een upgrade naar MongoDB 4.x |
 +|30 juni 2019 |ImageMagick 6 |Maak uw code alvast geschikt voor ImageMagick 7 |
 +|30 juni 2019 |Elasticsearch 6.1 |Regel nu alvast een uprade naar Elasticsearch 6.x |
 +|31 maart 2019 |Elasticsearch 5.5 |geen, wordt vervangen door Elasticsearch 5.6 |
 +|31 maart 2019 |PHP-5.3 |upgrade **z.s.m.** naar PHP-7.2, anders gaan dependent websites op zwart |
 +|31 maart 2019 |Tomcat 6 |upgrade **z.s.m.** naar tomcat 8.5, anders gaan dependent websites op zwart |
 +|31 maart 2019 |Oracle java-7 |upgrade **z.s.m.** naar java 8, anders gaan dependent websites op zwart |
 +|28 februari 2019 |Ffmpeg 2, 3 |geen, wordt vervangen door Ffmpeg 4 |
 +|28 februari 2019 |Passenger 5 |geen, wordt vervangen door Passenger 6 |
 +|28 februari 2019 |Keepalived 1 |geen, wordt verangen door Keepalived 2 |
 +|28 februari 2019 |Oracle java 8 |geen, wordt vervangen door OpenJDK variant |
 +
 +====== Webservers en Loadbalancing ======
 +===== keepalived =====
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^
 +|1.2 |[[http://​www.keepalived.org/​index.html|"​soon"​]] |28 februari 2019 |uitgefaseerd |
 +|1.3 |[[http://​www.keepalived.org/​index.html|"​soon"​]] |28 februari 2019 |uitgefaseerd |
 +|2.0 |[[http://​www.keepalived.org/​index.html|tot nader order]] |tot nader order |beschikbaar |
 +
 +===== Apache =====
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^
 +|2.4 |[[http://​httpd.apache.org/​|tot nader order]] |tot nader order |beschikbaar |
 +
 +===== Nginx =====
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^
 +|1.19 |[[http://​nginx.org/​|tot nader order]] |tot nader order |beschikbaar |
 +
 +====== Programmeertalen ======
 +
 +===== PHP ====
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^
 +|5.3 |[[http://​php.net/​eol.php|14 augustus 2014]] |31 maart 2019 |uitgefaseerd |
 +|5.6 |[[http://​php.net/​supported-versions.php|31 december 2018]] |9 februari 2020 |uitgefaseerd |
 +|7.1 |[[http://​php.net/​supported-versions.php|1 december 2019]] |31 januari 2020 |uitgefaseerd |
 +|7.2 |[[http://​php.net/​supported-versions.php|30 november 2020]] |30 november 2020 |beschikbaar,​ maar time is sneaking up on you! |
 +|7.3 |[[http://​php.net/​supported-versions.php|6 december 2021]] |31 dec 2020((eol datum appcluster)) |beschikbaar |
 +|7.4 |[[http://​php.net/​supported-versions.php|28 november 2022]] |31 dec 2020((eol datum appcluster)) |beschikbaar |
 +
 +===== Java ====
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^
 +|7((Oracle)) |[[https://​java.com/​en/​download/​faq/​java_7.xml|april 2015]] |31 maart 2019 |uitgefaseerd |
 +|8((Oracle)) |[[https://​www.oracle.com/​technetwork/​java/​javase/​overview/​index.html|Januari 2019]] |28 februari 2019 |uitgefaseerd |
 +|8((OpenJDK)) |[[https://​adoptopenjdk.net/​support.html#​roadmap|september 2023]] |31 dec 2020((eol datum appcluster)) |beschikbaar |
 +|11((OpenJDK)) |[[https://​adoptopenjdk.net/​support.html#​roadmap|september 2022]] |31 dec 2020((eol datum appcluster)) |beschikbaar |
 +
 +===== Python ====
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^
 +|2.7 |[[https://​pythonclock.org/​|31 december 2019]] |31 december 2019 |deprecated,​ alleen nog te gebruiken in speciale gevallen |
 +|3.8 |[[https://​www.python.org/​dev/​peps/​pep-0569/​|oktober 2024]] |31 dec 2020((eol datum appcluster)) |beschikbaar |
 +
 +===== Ruby ====
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^
 +|1.9 |[[https://​www.ruby-lang.org/​en/​downloads/​branches/​|23 februari 2015]] |30 september 2019 |uitgefaseerd |
 +|2.1 |[[https://​www.ruby-lang.org/​en/​downloads/​branches/​|31 maart 2017]] |30 september 2019 |uitgefaseerd |
 +|2.2 |[[https://​www.ruby-lang.org/​en/​downloads/​branches/​|31 maart 2018]] |30 september 2019 |uitgefaseerd |
 +|2.3 |[[https://​www.ruby-lang.org/​en/​downloads/​branches/​|31 maart 2019]] |30 september 2019 |uitgefaseerd |
 +|2.4 |[[https://​www.ruby-lang.org/​en/​downloads/​branches/​|31 maart 2020]] |31 maart 2020 |uitgefaseerd |
 +|2.6 |[[https://​www.ruby-lang.org/​en/​downloads/​branches/​|31 maart 2022]] |31 dec 2020((eol datum appcluster)) |beschikbaar |
 +
 +===== node.js ====
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^
 +|0.4 |lang lang geleden |30 september 2019 |uitgefaseerd |
 +|0.10 |[[https://​github.com/​nodejs/​Release/​blob/​643af71ee8365efbdccaa134690425ea05931279/​README.md#​release-schedule|31 oktober 2016]] |30 september 2019 |uitgefaseerd |
 +|4 |[[https://​github.com/​nodejs/​Release/​blob/​643af71ee8365efbdccaa134690425ea05931279/​README.md#​release-schedule|30 april 2018]] |30 september 2019 |uitgefaseerd |
 +|6 |[[https://​nodejs.org/​en/​about/​releases/​|1 april 2019]] |30 september 2019 |uitgefaseerd |
 +|8 |[[https://​nodejs.org/​en/​about/​releases/​|31 december 2019]] |31 december 2019 |uitgefaseerd |
 +|10 |[[https://​nodejs.org/​en/​about/​releases/​|30 apr 2021]] |31 dec 2020((eol datum appcluster)) |beschikbaar |
 +
 +====== Middleware ======
 +===== Apache Tomcat =====
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^
 +|6 |[[https://​tomcat.apache.org/​tomcat-60-eol.html|31 december 2016]] |31 maart 2019 |uitgefaseerd |
 +|8.5 |[[https://​tomcat.apache.org/​whichversion.html|tot nader order]] |tot nader order |beschikbaar |
 +|9 |[[https://​tomcat.apache.org/​whichversion.html|tot nader order]] |tot nader order |beschikbaar |
 +
 +===== Passenger =====
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^
 +|4 |[[https://​blog.phusion.nl/​2015/​03/​08/​passenger-4-apt-repository-now-available/​|4 december 2015]] |30 september 2019 |uitgefaseerd |
 +|5 |[[https://​github.com/​phusion/​passenger/​releases|30 november 2018]] |28 februari 2019 |uitgefaseerd |
 +|6 |[[https://​github.com/​phusion/​passenger/​releases|tot nader order]] |tot nader order |beschikbaar |
 +
 +===== Gearman =====
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^
 +|1.1 |[[https://​github.com/​gearman/​gearmand/​releases|tot nader order]] |tot nader order |beschikbaar |
 +
 +
 +====== Databases ======
 +===== Mysql ====
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^
 +|5.1 |[[https://​www.mysql.com/​support/​eol-notice.html|31 december 2013]] |31 september 2019 |uitgefaseerd |
 +|5.6 |[[https://​endoflife.software/​applications/​databases/​mysql|5 februari 2021]] |31 september 2019 |uitgefaseerd |
 +|5.7 |[[https://​endoflife.software/​applications/​databases/​mysql|21 oktober 2023]] |31 december 2020((eol datum appcluster)) |beschikbaar |
 +
 +===== Mariadb =====
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^
 +|10.2 |[[https://​mariadb.org/​about/​maintenance-policy/​|23 mei 2022]] |31 december 2020((eol datum appcluster)) |beschikbaar |
 +
 +===== PostgreSQL =====
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^
 +|9.4 |[[https://​www.postgresql.org/​support/​versioning/​|13 februari 2020]] |13 februari 2020 |uitgefaseerd |
 +|9.6 |[[https://​www.postgresql.org/​support/​versioning/​|11 november 2021]] |31 december 2020((eol datum appcluster)) |beschikbaar |
 +
 +===== Redis =====
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^
 +|4 |[[https://​redis.io/​download|eind 2019]] |31 december 2019 |uitgefaseerd |
 +|5 |tot nader order |- |uitgefaseerd |
 +|6 |tot nader order |tot nader order |beschikbaar |
 +
 +===== Elasticsearch =====
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^
 +|0.9 |[[https://​www.elastic.co/​support/​eol|25 september 2015]] |30 september 2019 |uitgefaseerd |
 +|1.7 |[[https://​www.elastic.co/​support/​eol|12 augustus 2015]] |zo kort mogelijk na 30 september 2019 |deprecated and frowned upon |
 +|2.4 |[[https://​www.elastic.co/​support/​eol|28 februari 2018]] |zo kort mogelijk na 30 september 2019 |deprecated and frowned upon |
 +|5.5 |[[https://​www.elastic.co/​support/​eol|6 januari 2019]] |31 maart 2019 |uitgefaseerd |
 +|5.6 |[[https://​www.elastic.co/​support/​eol|11 maart 2019]] |31 december 2019 |deprecated and frowned upon |
 +|6 |[[https://​www.elastic.co/​support/​eol|20 november 2020]] |20 november 2020 |beschikbaar,​ maar time is sneaking up on you! |
 +|7 |[[https://​www.elastic.co/​support/​eol|18 december 2021]] |31 december 2020((eol datum appcluster)) |beschikbaar |
 +
 +===== Apache CouchDB =====
 +
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^
 +|1.0 |lang geleden |30 september 2019 |uitgefaseerd |
 +|1.2 |lang geleden |30 september 2019 |uitgefaseerd |
 +|1.6 |lang geleden |30 september 2019 |uitgefaseerd |
 +
 +===== MongoDB =====
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^
 +|2.6 |[[https://​www.mongodb.com/​support-policy|oktober 2016]] |30 juni 2019 |uitgefaseerd |
 +|4 |[[https://​www.mongodb.com/​support-policy|tot nader order]] |tot nader order |beschikbaar |
 +
 +===== InfluxDB =====
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^
 +|1.7 |[[https://​www.influxdata.com/​time-series-platform/​|tot nader order]] |tot nader order |beschikbaar |
 +
 +===== Memcached =====
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^
 +|1.5 |[[https://​memcached.org/​|tot nader order]] |tot nader order |beschikbaar |
 +
 +====== Logging en Visualisatie ======
 +===== Graylog =====
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^
 +|3 |[[https://​www.graylog.org/​products/​open-source|tot nader order]] |tot nader order |beschikbaar |
 +
 +===== Grafana =====
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^
 +|6 |[[https://​grafana.com/​docs/​installation/​upgrading/​|tot nader order]] |tot nader order |beschikbaar |
 +
 +====== Tools ======
 +===== ffmpeg =====
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^
 +|2 |[[https://​www.ffmpeg.org/​download.html|tot nader order]] |februari 2019 |uitgefaseerd |
 +|3 |[[https://​www.ffmpeg.org/​download.html|tot nader order]] |februari 2019 |uitgefaseerd |
 +|4 |[[https://​www.ffmpeg.org/​download.html|tot nader order]] |tot nader order |beschikbaar |
 +
 +===== ImageMagick =====
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^
 +|6 |[[https://​legacy.imagemagick.org/​script/​index.php|tot nader order]] |30 juni 2019 |uitgefaseerd |
 +|7 |[[https://​www.imagemagick.org/​|tot nader order]] |tot nader order |beschikbaar |
 +
 +===== Curl =====
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^
 +|7 |[[https://​curl.haxx.se/​|tot nader order]] |tot nader order |beschikbaar |
 +
 +===== Goaccess =====
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^
 +|1 |[[https://​goaccess.io/​|tot nader order]] |tot nader order |beschikbaar |
 +
 +===== Gzip =====
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^
 +|1 |[[https://​www.gnu.org/​software/​gzip/​|tot nader order]] |tot nader order |beschikbaar |
 +
 +====== Infrastructuur ======
 +(de projecten in deze categorie worden normaal gesproken niet door klanten geraakt, ze zijn hier opgenomen ter volledigheid)
 +
 +^ project ^ huidige versie ^
 +|[[https://​github.com/​karlheyes/​icecast-kh/​releases|Icecast]] |2 |
 +|[[https://​www.openssh.com/​|Openssh]] |7 |
 +|[[https://​chrony.tuxfamily.org/​download.html|Chrony]] |3 |
 +|[[https://​github.com/​balabit/​syslog-ng/​releases|Syslog-ng]] |3 |
 +|[[https://​security.appspot.com/​vsftpd.html|Vsftpd]] |3 |
 +|[[http://​www.postfix.org/​announcements.html|Postfix]] |3 |
 +|[[https://​www.amavis.org/​|amavisd]] |2 |
 +|[[https://​www.clamav.net/​downloads|clamav]] |0.102 |
 +|[[https://​lcamtuf.coredump.cx/​p0f3/​|p0f]] |3 |
 +|[[https://​postgrey.schweikert.ch/​pub/​|postgrey]] |1 |
 +|[[https://​metacpan.org/​pod/​Mail::​SpamAssassin|spamassassin]] |3 |
 +|[[http://​www.linuxfromscratch.org/​blfs/​view/​svn/​general/​unrar.html|unrar]] |5 |
 +||[[http://​ftp.gnu.org/​gnu/​mailman/​|mailman]] |2 |
 +|[[https://​www.isc.org/​downloads/​bind/​|Bind]] |9 |
 +|[[http://​www.unbound.net/​download.html|Unbound]] |1 |
 +|[[https://​rbldnsd.io/​|rbldnsd]] |0.9 |
 +|[[https://​collectd.org/​download.shtml|collectd]] |5 |
 +|[[https://​www.isc.org/​downloads/​dhcp/​|DHCP]] |4 |
 +|[[https://​www.perl.org/​get.html|perl]] |5 |
 +|[[[[https://​freeradius.org/​releases/​|freeradius-server]] |2 |
 +|[[https://​github.com/​bmc/​daemonize/​releases|daemonize]] |1 |
 +|[[https://​github.com/​maxmind/​geoipupdate-legacy/​releases|geoipupdate]] |3 |
 +|[[https://​www.gluster.org/​install/​|glusterfs]] |7 |
 +|[[https://​www.gnu.org/​software/​freeipmi/​download.html|freeipmi]] |6 |
 +|[[https://​github.com/​ipmitool/​ipmitool/​releases|ipmitool]] |1 |
 +|[[https://​www.nagios.org|nagios]] |4 |
 +|[[http://​docs.pnp4nagios.org/​pnp-0.6/​dwnld|pnp4nagios]] |0.6 |
 +|[[http://​bp-addon.monitoringexchange.org/​download.shtml|nagiosbp]] |0.9 |
 +|[[https://​github.com/​NagiosEnterprises/​ndoutils/​releases|ndoutils]] |2 |
 +|[[https://​github.com/​NagiosEnterprises/​nsca/​releases|nsca]] |2 |
 +|[[https://​www.nagios.org/​downloads/​nagios-plugins/​|nagios-plugins]] |2 |
 +|[[https://​github.com/​NagiosEnterprises/​nrpe/​releases|nrpe]] |4 |
 +|[[https://​subversion.apache.org/​download.cgi|apache-subversion]] |1 |
 +
  
  • eol-kalender.txt
  • Last modified: 2020/06/26 12:23
  • by dick