eol-kalender

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
eol-kalender [2020/06/26 12:17]
127.0.0.1 external edit
eol-kalender [2020/06/26 12:23]
dick [In de toekomst uit te faseren]
Line 64: Line 64:
 ==== In de toekomst uit te faseren ==== ==== In de toekomst uit te faseren ====
 ^datum ^einde beschikbaarheid van ^ benodigde actie ^ ^datum ^einde beschikbaarheid van ^ benodigde actie ^
-|20 november 2020 |Elasticsearch-6 |Uppgrade ​naar Elasticsearch-7 |+|20 november 2020 |Elasticsearch-6 |Upgrade ​naar Elasticsearch-7 |
 |30 november 2020 |PHP-7.2 |Upgrade naar PHP-7.3 en/of zet een migratie naar het [[:​chp|Community Hosting Platform]] in gang | |30 november 2020 |PHP-7.2 |Upgrade naar PHP-7.3 en/of zet een migratie naar het [[:​chp|Community Hosting Platform]] in gang |
 |31 december 2020((deze datum mag inmiddels met een korreltje zout genomen worden, maar we hebben nog geen nieuwe EOL datum)) |**appcluster** |Zet een migratie naar het [[:​chp|Community Hosting Platform]] in gang | |31 december 2020((deze datum mag inmiddels met een korreltje zout genomen worden, maar we hebben nog geen nieuwe EOL datum)) |**appcluster** |Zet een migratie naar het [[:​chp|Community Hosting Platform]] in gang |
  • eol-kalender.txt
  • Last modified: 2020/06/26 12:23
  • by dick