Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
eol-kalender [2019/05/07 17:19]
dick de plannen met couchdb worden wat omlijnder
eol-kalender [2019/05/10 15:33] (current)
Line 15: Line 15:
 }} }}
 ====== End Of Life kalender ====== ====== End Of Life kalender ======
-FIXME: Deze kalender is nog een work-in-progress. We proberen zo snel mogelijk 
-alle nog ontbrekende componenten op de kalender te krijgen. 
- 
 In de NPO hosting omgeving draaien verschillende software componenten In de NPO hosting omgeving draaien verschillende software componenten
 die allemaal hun eigen End-Of-Life (EOL) moment hebben. die allemaal hun eigen End-Of-Life (EOL) moment hebben.
Line 49: Line 46:
 is tot wanneer de software beschikbaar blijft op het NPO hosting is tot wanneer de software beschikbaar blijft op het NPO hosting
 platform. platform.
 +Verder is bij elke versie v/e project een "​Status"​ kolom te zien.
 +^ Status ^ Uitleg ^
 +| uitgefaseerd | Deze versie hebben we in het verleden aangeboden maar is nu niet meer beschikbaar |
 +| deprecated | Deze versie is vanwege legacy redenen nog beschikbaar,​ maar eigenlijk willen we er zo snel mogelijk vanaf |
 +| beschikbaar| Deze versie is tot de vermelde datum op het platform beschikbaar |
  
 Niet alle opensource projecten geven EOL data af voor de actieve versies Niet alle opensource projecten geven EOL data af voor de actieve versies
Line 77: Line 79:
 ==== In de toekomst uit te faseren ==== ==== In de toekomst uit te faseren ====
 ^datum ^einde beschikbaarheid van ^ benodigde actie ^ ^datum ^einde beschikbaarheid van ^ benodigde actie ^
-|30 juni 2019 |Elasticsearch 5.6 |Regel nu alvast een uprade naar Elasticsearch 6.x | 
 |30 juni 2019 |Elasticsearch 6.1 |Regel nu alvast een uprade naar Elasticsearch 6.x | |30 juni 2019 |Elasticsearch 6.1 |Regel nu alvast een uprade naar Elasticsearch 6.x |
 |30 juni 2019 |ImageMagick 6 |Maak uw code alvast geschikt voor ImageMagick 7 | |30 juni 2019 |ImageMagick 6 |Maak uw code alvast geschikt voor ImageMagick 7 |
Line 87: Line 88:
 |30 september 2019 |Node.js 0.4, 0.10, 4, 5 |tref z.s.m. voorbereidingen om naar node.js 8 te upgraden | |30 september 2019 |Node.js 0.4, 0.10, 4, 5 |tref z.s.m. voorbereidingen om naar node.js 8 te upgraden |
 |30 september 2019 |Mysql 5.1 |tref z.s.m. voorbereidingen om naar mariadb-10.2 te upgraden | |30 september 2019 |Mysql 5.1 |tref z.s.m. voorbereidingen om naar mariadb-10.2 te upgraden |
-|30 september 2019 |Elasticsearch 0.x, 1, 2 |kijk of oude spullen uit kunnen en upgrade de rest naar 6.x |+|30 september 2019 |Elasticsearch 0.x, 1, 2, 5 |kijk of oude spullen uit kunnen en upgrade de rest naar 6.x |
 |1 december 2019 |PHP-7.1 |tref voorbereidingen om naar PHP-7.2 te upgraden | |1 december 2019 |PHP-7.1 |tref voorbereidingen om naar PHP-7.2 te upgraden |
 |31 december 2019 |Python-2.7 |tref voorbereidingen om naar Python-3 te upgraden | |31 december 2019 |Python-2.7 |tref voorbereidingen om naar Python-3 te upgraden |
Line 99: Line 100:
 ====== Webservers en Loadbalancing ====== ====== Webservers en Loadbalancing ======
 ===== keepalived ===== ===== keepalived =====
-^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^ +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status
-|1.2 |[[http://​www.keepalived.org/​index.html|"​soon"​]] |28 februari 2019 +|1.2 |[[http://​www.keepalived.org/​index.html|"​soon"​]] |28 februari 2019 |uitgefaseerd
-|1.3 |[[http://​www.keepalived.org/​index.html|"​soon"​]] |28 februari 2019 +|1.3 |[[http://​www.keepalived.org/​index.html|"​soon"​]] |28 februari 2019 |uitgefaseerd
-|2.0 |[[http://​www.keepalived.org/​index.html|tot nader order]] |tot nader order |+|2.0 |[[http://​www.keepalived.org/​index.html|tot nader order]] |tot nader order |beschikbaar |
  
 ===== Apache ===== ===== Apache =====
-^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^ +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status
-|2.4 |[[http://​httpd.apache.org/​|tot nader order]] |tot nader order |+|2.4 |[[http://​httpd.apache.org/​|tot nader order]] |tot nader order |beschikbaar |
  
 ===== Nginx ===== ===== Nginx =====
-^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^ +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status
-|1.15 |[[http://​nginx.org/​|tot nader order]] |tot nader order |+|1.15 |[[http://​nginx.org/​|tot nader order]] |tot nader order |beschikbaar |
  
 ====== Programmeertalen ====== ====== Programmeertalen ======
  
 ===== PHP ==== ===== PHP ====
-^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^ +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status
-|5.3 |[[http://​php.net/​eol.php|14 augustus 2014]] |31 maart 2019 | +|5.3 |[[http://​php.net/​eol.php|14 augustus 2014]] |31 maart 2019 |uitgefaseerd
-|5.6 |[[http://​php.net/​supported-versions.php|31 december 2018]] |30 september 2019 | +|5.6 |[[http://​php.net/​supported-versions.php|31 december 2018]] |30 september 2019 |deprecated
-|7.1 |[[http://​php.net/​supported-versions.php|1 december 2019]] |1 december 2019 | +|7.1 |[[http://​php.net/​supported-versions.php|1 december 2019]] |1 december 2019 |beschikbaar
-|7.2 |[[http://​php.net/​supported-versions.php|30 november 2020]] |30 november 2020 |+|7.2 |[[http://​php.net/​supported-versions.php|30 november 2020]] |30 november 2020 |beschikbaar |
  
 ===== Java ==== ===== Java ====
-^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^ +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status
-|7((Oracle)) |[[https://​java.com/​en/​download/​faq/​java_7.xml|april 2015]] |31 maart 2019 | +|7((Oracle)) |[[https://​java.com/​en/​download/​faq/​java_7.xml|april 2015]] |31 maart 2019 |uitgefaseerd
-|8((Oracle)) |[[https://​www.oracle.com/​technetwork/​java/​javase/​overview/​index.html|Januari 2019]] |28 februari 2019 | +|8((Oracle)) |[[https://​www.oracle.com/​technetwork/​java/​javase/​overview/​index.html|Januari 2019]] |28 februari 2019 |uitgefaseerd
-|8((OpenJDK)) |[[https://​adoptopenjdk.net/​support.html#​roadmap|september 2023]] |31 dec 2020((eol datum appcluster)) | +|8((OpenJDK)) |[[https://​adoptopenjdk.net/​support.html#​roadmap|september 2023]] |31 dec 2020((eol datum appcluster)) |beschikbaar
-|11((OpenJDK)) |[[https://​adoptopenjdk.net/​support.html#​roadmap|september 2022]] |31 dec 2020((eol datum appcluster)) |+|11((OpenJDK)) |[[https://​adoptopenjdk.net/​support.html#​roadmap|september 2022]] |31 dec 2020((eol datum appcluster)) |beschikbaar |
  
 ===== Python ==== ===== Python ====
-^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^ +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status
-|2.7 |[[https://​pythonclock.org/​|31 december 2019]] |31 december 2019 | +|2.7 |[[https://​pythonclock.org/​|31 december 2019]] |31 december 2019 |beschikbaar
-|3.7 |[[https://​www.python.org/​dev/​peps/​pep-0537/​|juni 2023]] |31 dec 2020((eol datum appcluster)) |+|3.7 |[[https://​www.python.org/​dev/​peps/​pep-0537/​|juni 2023]] |31 dec 2020((eol datum appcluster)) |beschikbaar |
  
 ===== Ruby ==== ===== Ruby ====
-^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^ +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status
-|1.9 |[[https://​www.ruby-lang.org/​en/​downloads/​branches/​|23 februari 2015]] |30 september 2019 | +|1.9 |[[https://​www.ruby-lang.org/​en/​downloads/​branches/​|23 februari 2015]] |30 september 2019 |deprecated
-|2.1 |[[https://​www.ruby-lang.org/​en/​downloads/​branches/​|31 maart 2017]] |30 september 2019 | +|2.1 |[[https://​www.ruby-lang.org/​en/​downloads/​branches/​|31 maart 2017]] |30 september 2019 |deprecated
-|2.2 |[[https://​www.ruby-lang.org/​en/​downloads/​branches/​|31 maart 2018]] |30 september 2019 | +|2.2 |[[https://​www.ruby-lang.org/​en/​downloads/​branches/​|31 maart 2018]] |30 september 2019 |deprecated
-|2.3 |[[https://​www.ruby-lang.org/​en/​downloads/​branches/​|31 maart 2019]] |30 september 2019 | +|2.3 |[[https://​www.ruby-lang.org/​en/​downloads/​branches/​|31 maart 2019]] |30 september 2019 |deprecated
-|2.4 |[[https://​www.ruby-lang.org/​en/​downloads/​branches/​|31 maart 2020]](?​) |31 maart 2020 |+|2.4 |[[https://​www.ruby-lang.org/​en/​downloads/​branches/​|31 maart 2020]](?​) |31 maart 2020 |beschikbaar |
  
 ===== node.js ==== ===== node.js ====
-^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^ +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status
-|0.4 |lang lang geleden |30 september 2019 | +|0.4 |lang lang geleden |30 september 2019 |deprecated
-|0.10 |[[https://​github.com/​nodejs/​Release/​blob/​643af71ee8365efbdccaa134690425ea05931279/​README.md#​release-schedule|31 oktober 2016]] |30 september 2019 | +|0.10 |[[https://​github.com/​nodejs/​Release/​blob/​643af71ee8365efbdccaa134690425ea05931279/​README.md#​release-schedule|31 oktober 2016]] |30 september 2019 |deprecated
-|4 |[[https://​github.com/​nodejs/​Release/​blob/​643af71ee8365efbdccaa134690425ea05931279/​README.md#​release-schedule|30 april 2018]] |30 september 2019 | +|4 |[[https://​github.com/​nodejs/​Release/​blob/​643af71ee8365efbdccaa134690425ea05931279/​README.md#​release-schedule|30 april 2018]] |30 september 2019 |deprecated
-|6 |[[https://​nodejs.org/​en/​about/​releases/​|1 april 2019]] |30 september 2019 | +|6 |[[https://​nodejs.org/​en/​about/​releases/​|1 april 2019]] |30 september 2019 |deprecated
-|8 |[[https://​nodejs.org/​en/​about/​releases/​|31 december 2019]] |31 december 2019 |+|8 |[[https://​nodejs.org/​en/​about/​releases/​|31 december 2019]] |31 december 2019 |beschikbaar |
  
 ====== Middleware ====== ====== Middleware ======
 ===== Apache Tomcat ===== ===== Apache Tomcat =====
-^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^ +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status
-|6 |[[https://​tomcat.apache.org/​tomcat-60-eol.html|31 decemver 2016]] |31 maart 2019 | +|6 |[[https://​tomcat.apache.org/​tomcat-60-eol.html|31 decemver 2016]] |31 maart 2019 |uitgefaseerd
-|8.5 |[[https://​tomcat.apache.org/​whichversion.html|tot nader order]] |tot nader order | +|8.5 |[[https://​tomcat.apache.org/​whichversion.html|tot nader order]] |tot nader order |beschikbaar
-|9 |[[https://​tomcat.apache.org/​whichversion.html|tot nader order]] |tot nader order |+|9 |[[https://​tomcat.apache.org/​whichversion.html|tot nader order]] |tot nader order |beschikbaar |
  
 ===== Passenger ===== ===== Passenger =====
-^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^ +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status
-|4 |[[https://​blog.phusion.nl/​2015/​03/​08/​passenger-4-apt-repository-now-available/​|4 december 2015]] |30 september 2019 | +|4 |[[https://​blog.phusion.nl/​2015/​03/​08/​passenger-4-apt-repository-now-available/​|4 december 2015]] |30 september 2019 |deprecated
-|5 |[[https://​github.com/​phusion/​passenger/​releases|30 november 2018]] |28 februari 2019 | +|5 |[[https://​github.com/​phusion/​passenger/​releases|30 november 2018]] |28 februari 2019 |deprecated
-|6 |[[https://​github.com/​phusion/​passenger/​releases|tot nader order]] |tot nader order |+|6 |[[https://​github.com/​phusion/​passenger/​releases|tot nader order]] |tot nader order |beschikbaar | 
 + 
 +===== Gearman ===== 
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^ 
 +|1.1 |[[https://​github.com/​gearman/​gearmand/​releases|tot nader order]] |tot nader order |beschikbaar | 
  
 ====== Databases ====== ====== Databases ======
 ===== Mysql ==== ===== Mysql ====
-^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^ +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status
-|5.1 |[[https://​www.mysql.com/​support/​eol-notice.html|31 december 2013]] |31 september 2019 | +|5.1 |[[https://​www.mysql.com/​support/​eol-notice.html|31 december 2013]] |31 september 2019 |deprecated | 
-|5.7 |[[https://​endoflife.software/​applications/​databases/​mysql|21 oktober 2023]] |31 december 2020((eol datum appcluster)) |+|5.6 |[[https://​endoflife.software/​applications/​databases/​mysql|5 februari 2021]] |31 december 2020((eol datum appcluster)) |beschikbaar
 +|5.7 |[[https://​endoflife.software/​applications/​databases/​mysql|21 oktober 2023]] |31 december 2020((eol datum appcluster)) |beschikbaar |
  
 ===== Mariadb ===== ===== Mariadb =====
-^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^ +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status
-|10.2 |[[https://​mariadb.org/​about/​maintenance-policy/​|23 mei 2022]] |31 december 2020((eol datum appcluster)) |+|10.2 |[[https://​mariadb.org/​about/​maintenance-policy/​|23 mei 2022]] |31 december 2020((eol datum appcluster)) |beschikbaar |
  
 ===== PostgreSQL ===== ===== PostgreSQL =====
-^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^ +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status
-|9.4 |[[https://​www.postgresql.org/​support/​versioning/​|13 februari 2020]] |13 februari 2020 | +|9.4 |[[https://​www.postgresql.org/​support/​versioning/​|13 februari 2020]] |13 februari 2020 |beschikbaar
-|9.6 |[[https://​www.postgresql.org/​support/​versioning/​|11 november 2021]] |31 december 2020((eol datum appcluster)) |+|9.6 |[[https://​www.postgresql.org/​support/​versioning/​|11 november 2021]] |31 december 2020((eol datum appcluster)) |beschikbaar |
  
 ===== Redis ===== ===== Redis =====
-^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^ +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status
-|4 |[[https://​redis.io/​download|eind 2019]](?​) |eind 2019(?​) | +|4 |[[https://​redis.io/​download|eind 2019]](?​) |eind 2019(?) |beschikbaar
-|5 |tot nader order |tot nader order |+|5 |tot nader order |tot nader order |beschikbaar |
  
 ===== Elasticsearch ===== ===== Elasticsearch =====
-Bij elasticsearch kampen we ermee dat het lastig is om van oude naar nieuwere versies te upgraden. +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status
-Tot nader order beraden we ons over upgrade strategiën. +|0.9 |[[https://​www.elastic.co/​support/​eol|25 september 2015]] |30 september 2019 |deprecated | 
- +|1.7 |[[https://​www.elastic.co/​support/​eol|12 augustus 2015]] |30 september 2019 |deprecated
-^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^ +|2.4 |[[https://​www.elastic.co/​support/​eol|28 februari 2018]] |30 september 2019 |deprecated
-|<=1 |[[https://​www.elastic.co/​support/​eol|12 augustus 2015]] |30 september 2019 | +|5.5 |[[https://​www.elastic.co/​support/​eol|6 januari 2019]] |31 maart 2019 |uitgefaseerd
-|2.4 |[[https://​www.elastic.co/​support/​eol|28 februari 2018]] |30 september 2019 | +|5.6 |[[https://​www.elastic.co/​support/​eol|11 maart 2019]] |30 ​september ​2019 |deprecated
-|5.5 |[[https://​www.elastic.co/​support/​eol|6 januari 2019]] |31 maart 2019 +|6.1 |[[https://​www.elastic.co/​support/​eol|13 juni 2019]] |30 juni 2019 |uitgefaseerd
-|5.6 |[[https://​www.elastic.co/​support/​eol|11 maart 2019]] |30 ​juni 2019 +|6.6 |[[https://​www.elastic.co/​support/​eol|29 juli 2020]] |29 juli 2020 |beschikbaar |
-|6.1 |[[https://​www.elastic.co/​support/​eol|13 juni 2019]] |30 juni 2019 | +
-|6.6 |[[https://​www.elastic.co/​support/​eol|29 juli 2020]] |29 juli 2020 |+
  
 ===== Apache CouchDB ===== ===== Apache CouchDB =====
  
-^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^ +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status
-|1.0 |lang geleden |30 juni 2019 | +|1.0 |lang geleden |30 juni 2019 |deprecated
-|1.2 |lang geleden |30 juni 2019 | +|1.2 |lang geleden |30 juni 2019 |deprecated
-|1.6 |lang geleden |30 juni 2019 |+|1.6 |lang geleden |30 juni 2019 |deprecated |
  
 ===== MongoDB ===== ===== MongoDB =====
-FIXMEbepalen wat de impact van mongodb ​upgrades is.+^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^ 
 +|2.6 |[[https://​www.mongodb.com/​support-policy|oktober 2016]] |30 juni 2019 |uitgefaseerd | 
 +|4 |[[https://​www.mongodb.com/​support-policy|tot nader order]] |tot nader order |beschikbaar |
  
-^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^ +===== InfluxDB ===== 
-|2.6 |[[https://​www.mongodb.com/support-policy|oktober 2016]] |30 juni 2019 |+^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status
 +|1.7 |[[https://​www.influxdata.com/time-series-platform/​|tot nader order]] |tot nader order |beschikbaar |
  
 ===== Memcached ===== ===== Memcached =====
-^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^ +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status
-|1.5 |[[https://​memcached.org/​|tot nader order]] |tot nader order |+|1.5 |[[https://​memcached.org/​|tot nader order]] |tot nader order |beschikbaar | 
 + 
 +====== Logging en Visualisatie ====== 
 +===== Graylog ===== 
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^ 
 +|3 |[[https://​www.graylog.org/​products/​open-source|tot nader order]] |tot nader order |beschikbaar | 
 + 
 +===== Grafana ===== 
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^ 
 +|6 |[[https://​grafana.com/​docs/​installation/​upgrading/​|tot nader order]] |tot nader order |beschikbaar |
  
 ====== Tools ====== ====== Tools ======
 ===== ffmpeg ===== ===== ffmpeg =====
-^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^ +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status
-|2 |[[https://​www.ffmpeg.org/​download.html|tot nader order]] |februari 2019 | +|2 |[[https://​www.ffmpeg.org/​download.html|tot nader order]] |februari 2019 |uitgefaseerd
-|3 |[[https://​www.ffmpeg.org/​download.html|tot nader order]] |februari 2019 | +|3 |[[https://​www.ffmpeg.org/​download.html|tot nader order]] |februari 2019 |uitgefaseerd
-|4 |[[https://​www.ffmpeg.org/​download.html|tot nader order]] |tot nader order |+|4 |[[https://​www.ffmpeg.org/​download.html|tot nader order]] |tot nader order |beschikbaar |
  
 ===== ImageMagick ===== ===== ImageMagick =====
-^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^ +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status
-|6 |[[https://​legacy.imagemagick.org/​script/​index.php|tot nader order]] |30 juni 2019 | +|6 |[[https://​legacy.imagemagick.org/​script/​index.php|tot nader order]] |30 juni 2019 |beschikbaar
-|7 |[[https://​www.imagemagick.org/​|tot nader order]] |tot nader order |+|7 |[[https://​www.imagemagick.org/​|tot nader order]] |tot nader order |beschikbaar |
  
 ===== Curl ===== ===== Curl =====
-^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^ +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status
-|7 |[[https://​curl.haxx.se/​|tot nader order]] |tot nader order |+|7 |[[https://​curl.haxx.se/​|tot nader order]] |tot nader order |beschikbaar | 
 + 
 +===== Goaccess ===== 
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^ 
 +|1 |[[https://​goaccess.io/​|tot nader order]] |tot nader order |beschikbaar | 
 + 
 +===== Gzip ===== 
 +^versie ^EOL datum ^Beschikbaar tot ^Status ^ 
 +|1 |[[https://​www.gnu.org/​software/​gzip/​|tot nader order]] |tot nader order |beschikbaar | 
 + 
 +====== Infrastructuur ====== 
 +(de projecten in deze categorie worden normaal gesproken niet door klanten geraakt, ze zijn hier opgenomen ter volledigheid) 
 + 
 +^ project ^ huidige versie ^ 
 +|[[https://​github.com/​karlheyes/​icecast-kh/​releases|Icecast]] |2 | 
 +|[[https://​www.openssh.com/​|Openssh]] |7 | 
 +|[[https://​chrony.tuxfamily.org/​download.html|Chrony]] |3 | 
 +|[[https://​github.com/​balabit/​syslog-ng/​releases|Syslog-ng]] |3 | 
 +|[[https://​security.appspot.com/​vsftpd.html|Vsftpd]] |3 | 
 +|[[http://​www.postfix.org/​announcements.html|Postfix]] |3 | 
 +|[[https://​www.isc.org/​downloads/​bind/​|Bind]] |9 | 
 +|[[http://​www.unbound.net/​download.html|Unbound]] |1 | 
 +|[[https://​www.isc.org/​downloads/​dhcp/​|DHCP]] |4 |
  
  • eol-kalender.1557242361.txt.gz
  • Last modified: 2019/05/07 17:19
  • by dick