faq:faq

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
faq:faq [2010/05/06 13:36]
patriek
faq:faq [2020/05/20 05:30] (current)
Line 1: Line 1:
-====== ​FAQ ======+====== ​Veel gestelde vragen ​======
  
 Op deze pagina kun je als klant veel informatie vinden over hoe bijvoorbeeld ene SSH account aangevraagd kan worden, of hoe je een aanvraag indient om webhosting in te laten richten. Op deze pagina kun je als klant veel informatie vinden over hoe bijvoorbeeld ene SSH account aangevraagd kan worden, of hoe je een aanvraag indient om webhosting in te laten richten.
  • faq/faq.txt
  • Last modified: 2020/05/20 05:30
  • (external edit)