faq:index_apache-logs

Apache schrijft zijn logfiles naar de lokale disk waarop de apache instantie draait. Helaas is het hierdoor niet mogelijk om de actuele apache logs in te zien aangezien u inlogt op de upload-server. Omdat het wegschrijven van de apache logs op een drukke site erg veel disk activiteit met zich meebrengt kan dit niet over het netwerk gedaan worden maar moet het naar de lokale disken. Ten minste een maal per dag (of vaker bij zeer druk bezochte sites) worden deze logfiles geroteerd naar een locatie waar u ze wel kunt vinden: /e/fp/<webservernaam>/OLDlog/<jaar>/<maand>/

Elke regel van een apache log bevat een serie velden met elk hun eigen betekenis. De logs van de frontproxies zijn iets anders dan de logs van de php of ruby servers. Hieronder volgt de verklaring voor de verschillende velden van beide types. Als voorbeeld nemen we een willekeurige logregel.

Meer informatie over de betekenis van de velden kan gevonden worden op de website van apache

Frontproxy logs

Voorbeeld regel:

apacheconf.omroep.nl 145.58.13.134 405 - [20/Feb/2012:17:53:42 +0100] - "GET /favicon.ico HTTP/1.1" "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.2.20) Gecko/20110816 Fedora/3.6.20-1.fc14 Firefox/3.6.20" 404 334

De velden hebben de volgende betekenis (tussen haakjes de waarde uit bovenstaand voorbeeld)*:

 1. Sitenaam: De opgevraagde site (apacheconf.omroep.nl)
 2. Remotehost: Het ip adres van de bezoeker (145.58.13.134)
 3. Time Taken: de tijd die het koste het verzoek af te handelen in microseconden (405)
 4. Cache Age: De leeftijd van de cache (-)
 5. Time: Het moment dat het verzoek gedaan is ([20/Feb/2012:17:53:42 +0100])
 6. X-workerinstance: De naam van de (php) backend. incidenteel in gebruik (-)
 7. Request: Het request zoals dat gedaan is ("GET /favicon.ico HTTP/1.1")
 8. Referrer: De referrer van dit verzoek ("-")
 9. Useragent: De useragent van de bezoeker ("Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.2.20) Gecko/20110816 Fedora/3.6.20-1.fc14 Firefox/3.6.20")
 10. Response code: de gegeven response code (404)
 11. Size in bytes: de grootte van de gegeven response in bytes (334)

* Wanneer een veld de waarde - heeft (een streepje) betekend dat, dat er geen waarde is. Bijvoorbeeld omdat er geen cache of referrer is

Backend logs (php/ruby)

Voorbeeld regel:

apacheconf.omroep.nl 10.11.0.13 1049 nieuw1b [23/Feb/2012:10:33:39 +0100] - "145.58.13.134" "GET /info.php?=PHPE9568F35-D428-11d2-A769-00AA001ACF42 HTTP/1.1" "http://apacheconf.omroep.nl/info.php" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.2.20) Gecko/20110816 Fedora/3.6.20-1.fc14 Firefox/3.6.20" 200 2146

De velden hebben de volgende betekenis (tussen haakjes de waarde uit bovenstaand voorbeeld)*:

 1. Sitenaam: De opgevraagde site (apacheconf.omroep.nl)
 2. Remotehost: Het ip adres van de frontproxy (10.11.0.13)
 3. Time Taken: de tijd die het koste het verzoek af te handelen in microseconden (1049)
 4. Frontproxy: de frontproxy waarvandaan het verzoek kwam (nieuw1b)
 5. Time: Het moment dat het verzoek gedaan is ([23/Feb/2012:10:33:39 +0100])
 6. Connection status: is de connectie afgerond (-)
 7. Forwarded for: wat is het ipadres van het originele verzoek ("145.58.13.134")
 8. request: Het request zoals dat gedaan is ("GET /info.php?=PHPE9568F35-D428-11d2-A769-00AA001ACF42 HTTP/1.1")
 9. referrer: De referrer van dit verzoek ("http://apacheconf.omroep.nl/info.php")
 10. useragent: De useragent van de bezoeker ("Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.2.20) Gecko/20110816 Fedora/3.6.20-1.fc14 Firefox/3.6.20")
 11. Response code: de gegeven response code (200)
 12. Size in bytes: de grootte van de gegeven response in bytes (2146)

* Wanneer een veld de waarde - heeft (een streepje) betekend dat, dat er geen waarde is. Bijvoorbeeld omdat er geen cache of referrer is

 • faq/index_apache-logs.txt
 • Last modified: 2020/12/23 23:14
 • (external edit)