faq:index_apache-logs

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
faq:index_apache-logs [2016/10/10 14:16]
matthias
faq:index_apache-logs [2020/05/20 05:30] (current)
Line 1: Line 1:
-====== Hoe zit de apache logging in elkaar ​======+===== Waar vind ik de apache acces en error logs? ===== 
 + 
 +Apache schrijft zijn logfiles naar de lokale disk waarop de apache instantie draait. Helaas is het hierdoor niet mogelijk om de actuele apache logs in te zien aangezien u inlogt op de upload-server. Omdat het wegschrijven van de apache logs op een drukke site erg veel disk activiteit met zich meebrengt kan dit niet over het netwerk gedaan worden maar moet het naar de lokale disken. Ten minste een maal per dag (of vaker bij zeer druk bezochte sites) worden deze logfiles geroteerd naar een locatie waar u ze wel kunt vinden: /​e/​fp/<​webservernaam>/​OLDlog/<​jaar>/<​maand>/​ 
 + 
 +===== Hoe zit de apache logging in elkaar =====
 Elke regel van een apache log bevat een serie velden met elk hun eigen betekenis. De logs van de frontproxies zijn iets anders dan de logs van de php of ruby servers. Hieronder volgt de verklaring voor de verschillende velden van beide types. Als voorbeeld nemen we een willekeurige logregel. Elke regel van een apache log bevat een serie velden met elk hun eigen betekenis. De logs van de frontproxies zijn iets anders dan de logs van de php of ruby servers. Hieronder volgt de verklaring voor de verschillende velden van beide types. Als voorbeeld nemen we een willekeurige logregel.
  
  • faq/index_apache-logs.txt
  • Last modified: 2020/05/20 05:30
  • (external edit)