faq_ftp

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
faq_ftp [2017/05/01 18:57]
matthias
faq_ftp [2020/05/20 05:30] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== FTP ====== ====== FTP ======
-FTP is een eenvoudig protocol waar veel mensen bekend mee zullen zijn. Het is geschikt om dingen aan het publiek aan te bieden die ook publiek mogen zijn. Als het 'op straat mag liggen'​ en iedereen er toegang toe mag hebben is ftp een geschikt protocol. Dat komt doordat het een relatief oud en vooral onveilig protocol is wat geen mogelijkheden biedt voor versleuteld versturen van bestanden. Het inloggen/de authenticatie gebeurt ook onversleuteld. Dat betekend dat alle bestanden en wachtwoorden onversleuteld over de lijn verstuurd worden. \\ 
-Het gebruik van FTP om code te uploaden voor een website raden wij daarom ook sterk af. De meeste (populaire) ftp clients ondersteunen ook SFTP en werkt voor de gebruiker bijna hetzelfde.  ​ 
  
-In uitzonderlijke gevallen kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een (verouderd) systeem ​ ergens xml files wil kunnen plaatsen via ftpDaarvoor kunnen wij een ftp locatie aanbiedenMaar dat kan alleen op basis van IP whitelisting,​ dat wil zeggen dat het alleen werkt vanuit ​het IP adres wat door ons is ge-whitelistMaar het deployen van een website, het kunnen uploaden ​van code en dergelijke kan het beste via SCP/SFTP. +<alert type="​info">​ Wij ondersteunen geen FTP omdat dit een onveilig protocol is</​alert>​ 
 + 
 +FTP is een eenvoudig protocol waar veel mensen bekend mee zullen zijnHet is geschikt om dingen aan het publiek aan te bieden die ook publiek mogen zijn. Als het 'op straat mag liggen'​ en iedereen er toegang toe mag hebben ​is ftp een geschikt protocolDat komt doordat ​het een relatief oud en vooral onveilig protocol is wat geen mogelijkheden biedt voor versleuteld versturen ​van bestanden. Alles gebeurt onversleuteld. Dat betekend dat alle bestanden ​en wachtwoorden onversleuteld over de lijn verstuurd worden. \\ 
 + 
 +Omdat FTP onveilig is ondersteunen wij het bewust niet. De meeste (populaire) ftp clients ondersteunen ook SFTP en werkt voor de gebruiker bijna hetzelfde. SFTP is een veilig(er) alternatief op basis van het SSH protocol 
 + 
 + 
  • faq_ftp.txt
  • Last modified: 2020/05/20 05:30
  • (external edit)