faq_rechten-filesysteem

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
faq_rechten-filesysteem [2017/09/11 13:47]
matthias
faq_rechten-filesysteem [2020/05/20 05:30] (current)
Line 4: Line 4:
  
 ===== De groepsrechten zijn leidend ===== ===== De groepsrechten zijn leidend =====
-Omdat het voorkomt dat een omroep verschillende ontwikkelaars kan hebben en zelf vaak ook toegang wil hebben tot de bestanden werken we met rechten op basis van groepen. Meestal is het zo dat als de rechten niet meer goed staan binnen een folder dat de groep rechten niet meer goed staan. Als eigenaar van een bestand kun je de groepsrechten aanpassen. Grote kans dus dat je zelf de bestanden weer de juiste rechten kan geven zonder dat je de beheerders hiervoor nodig hebt. \\ {{::​unixpermissions.gif?400|}}+Omdat het voorkomt dat een omroep verschillende ontwikkelaars kan hebben en zelf vaak ook toegang wil hebben tot de bestanden werken we met rechten op basis van groepen. Meestal is het zo dat als de rechten niet meer goed staan binnen een folder dat de groep rechten niet meer goed staan. Als eigenaar van een bestand kun je de groepsrechten aanpassen. Grote kans dus dat je zelf de bestanden weer de juiste rechten kan geven zonder dat je de beheerders hiervoor nodig hebt. \\ {{::​unixpermissions.gif}}
 \\ Als je bent ingelogd via SSH kun je de rechten in een directory bekijken met ls -l. De eerste kolom laat zien welke permissies een file of folder heeft. De eerste letter geeft het type van het bestand aan. De 3 letters daarna de rechten van de '​owner',​ de 3 daarna de rechten van de groep en de 3 laatste letters zijn de rechten voor de andere gebruikers. ​ \\ Als je bent ingelogd via SSH kun je de rechten in een directory bekijken met ls -l. De eerste kolom laat zien welke permissies een file of folder heeft. De eerste letter geeft het type van het bestand aan. De 3 letters daarna de rechten van de '​owner',​ de 3 daarna de rechten van de groep en de 3 laatste letters zijn de rechten voor de andere gebruikers. ​
 De derde kolom laat zien wie de owner is van een file en de vierde laat de groep zien. De eerste en vierde kolom zijn dus het belangrijkste. ​ De derde kolom laat zien wie de owner is van een file en de vierde laat de groep zien. De eerste en vierde kolom zijn dus het belangrijkste. ​
  • faq_rechten-filesysteem.txt
  • Last modified: 2020/05/20 05:30
  • (external edit)