Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
faq_ssh-en-ftp [2017/03/24 13:29]
matthias
faq_ssh-en-ftp [2017/03/24 13:36]
matthias
Line 1: Line 1:
 ===== Aanvraag toegang platform ===== ===== Aanvraag toegang platform =====
  
-Om toegang te krijgen tot het cluster, hetzij test of productie zijn er verschillende mogelijkheden. Zo kan je met SSH (en daarmee ​sftptoegang krijgen of via FTP. Onze voorkeur vanuit ICT gaat uit naar SSH. Via SSH kun je ook SFTP gebruiken, dit werkt grotendeels hetzelfde ​als FTP alleen is het veel veiliger+Om toegang te krijgen tot het cluster, hetzij test of productie zijn er verschillende mogelijkhedenSSH en daarmee ​ook S(secure)FTP en ftp met een ip restrictie. SFTP werkt op vrijwel dezelfde manier ​als FTP en veel FTP clients ondersteunen het ook.  
 +Vanuit NPO ICT hebben wij sterk de voorkeur voor SSH/SFTP, vooral vanwege de veiligheid
  
 ===== SSH en SFTP ===== ===== SSH en SFTP =====
  • faq_ssh-en-ftp.txt
  • Last modified: 2020/01/20 13:13
  • (external edit)