faq_ssh-en-ftp

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
faq_ssh-en-ftp [2017/03/24 13:29]
matthias
faq_ssh-en-ftp [2017/03/24 13:36]
matthias
Line 1: Line 1:
 ===== Aanvraag toegang platform ===== ===== Aanvraag toegang platform =====
  
-Om toegang te krijgen tot het cluster, hetzij test of productie zijn er verschillende mogelijkheden. Zo kan je met SSH (en daarmee ​sftptoegang krijgen of via FTP. Onze voorkeur vanuit ICT gaat uit naar SSH. Via SSH kun je ook SFTP gebruiken, dit werkt grotendeels hetzelfde ​als FTP alleen is het veel veiliger+Om toegang te krijgen tot het cluster, hetzij test of productie zijn er verschillende mogelijkhedenSSH en daarmee ​ook S(secure)FTP en ftp met een ip restrictie. SFTP werkt op vrijwel dezelfde manier ​als FTP en veel FTP clients ondersteunen het ook.  
 +Vanuit NPO ICT hebben wij sterk de voorkeur voor SSH/SFTP, vooral vanwege de veiligheid
  
 ===== SSH en SFTP ===== ===== SSH en SFTP =====
  • faq_ssh-en-ftp.txt
  • Last modified: 2020/05/20 05:30
  • (external edit)