Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
faq_ssh-en-ftp [2017/03/24 13:29]
matthias
faq_ssh-en-ftp [2017/03/24 13:37]
matthias
Line 1: Line 1:
 ===== Aanvraag toegang platform ===== ===== Aanvraag toegang platform =====
  
-Om toegang te krijgen tot het cluster, hetzij test of productie zijn er verschillende mogelijkheden. Zo kan je met SSH (en daarmee ​sftptoegang krijgen of via FTP. Onze voorkeur vanuit ICT gaat uit naar SSH. Via SSH kun je ook SFTP gebruiken, dit werkt grotendeels hetzelfde ​als FTP alleen is het veel veiliger+Om toegang te krijgen tot het cluster, hetzij test of productie zijn er verschillende mogelijkhedenSSH en daarmee ​ook S(secure)FTP en ftp met een ip restrictie. SFTP werkt op vrijwel dezelfde manier ​als FTP en veel FTP clients ondersteunen het ook.  
 +Vanuit NPO ICT hebben wij sterk de voorkeur voor SSH/SFTP, vooral vanwege de veiligheid
  
 ===== SSH en SFTP ===== ===== SSH en SFTP =====
Line 23: Line 24:
  
   * Uw ssh client pikt uw private key niet op. Vervolgens wordt u om een password gevraagd. Echter, uw upload account heeft helemaal geen password, wat authenticatie gebeurt zou nu juist op basis van uw private key moeten gebeuren. Zorg er dus voor dat uw private key in uw client geladen is.   * Uw ssh client pikt uw private key niet op. Vervolgens wordt u om een password gevraagd. Echter, uw upload account heeft helemaal geen password, wat authenticatie gebeurt zou nu juist op basis van uw private key moeten gebeuren. Zorg er dus voor dat uw private key in uw client geladen is.
-  * Uw ssh client probeert ssh protocol versie 1 te spreken. ​**Het moet versie 2 zijn**.+  * Uw ssh client probeert ssh protocol versie 1 te spreken. ​__Het moet versie 2 zijn__.
   * U maakt gebruik van een keypair die gebruik maakt van een verouderd protocol zoals DSA/DSS   * U maakt gebruik van een keypair die gebruik maakt van een verouderd protocol zoals DSA/DSS
   * Bij het genereren en/of opsturen van uw private key is iets mis gegaan. Veel windows pakketten maken keys in een formaat dat ze alleen zelf snappen. Een goede public rsa/dsa key herkent u eraan dat deze altijd op het teken = eindigt; eventueel gevolgd door wat commentaar. B.v. een goede public rsa key ziet er zo uit:   * Bij het genereren en/of opsturen van uw private key is iets mis gegaan. Veel windows pakketten maken keys in een formaat dat ze alleen zelf snappen. Een goede public rsa/dsa key herkent u eraan dat deze altijd op het teken = eindigt; eventueel gevolgd door wat commentaar. B.v. een goede public rsa key ziet er zo uit:
  • faq_ssh-en-ftp.txt
  • Last modified: 2019/09/21 22:57
  • (external edit)